CONVERSIE STOORNIS

We hebben het in CC al vaker gehad over somatoforme stoornissen. Hierbij is sprake van aanhoudende lichamelijke klachten, welke niet geheel verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening.
Vergis je niet: 80% vd bevolking heeft minimaal 1 x per week een onbegrepen lichamelijk klacht. Je kent dat wel: ergens een pijnscheut of jeuk, zonder echt evidente oorzaak. Moet kunnen.
Maar als klachten langdurig aanwezig zijn en je leven negatief beïnvloeden, kan sprake zijn van een ‘somatoforme stoornis’. Maar let op: er moet wel echt eerst afdoende lichamelijk onderzoek zijn gedaan, waarbij geen verklaring voor de klacht is gevonden. Nooit zeggen dat het ‘psychisch’ is, als je iemand niet gedegen hebt onderzocht! Plus, je weet nooit wat de toekomst brengt. Soms is de lichamelijke aandoening pas maanden later objectiveerbaar.
Er zijn verschillende somatoforme stoornissen. Eerder schreef ik bijvoorbeeld over het '
prikkelbare darm syndroom'. En over 'chronische vermoeidheid'. Deze aandoeningen worden er ook onder gerekend. Zo heeft elk medisch specialisme, variërend van interne, tot neurologie of dermatologie, wel te maken met patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten op zijn gebied.
In het LUMC/Rivierduinen bieden we behandeling in de vorm van
cognitieve therapie voor patiënten met dit soort lichamelijk onverklaarde klachten. Dat is cognitieve gedragstherapie volgens het ‘gevolgenmodel’, door Dr. Yanda van Rood. Zij is de psycholoog die werkt op onze afdeling. Ze is ook gespecialiseerd in de behandeling van het ‘Body Dysmorphic Disorder’ (zie bijv 'BDD today'). En ze geeft EMDR therapieën.

De neuroloog kan te maken krijgen met patiënten met een ‘conversiestoornis’. Je spreekt hiervan als de lichamelijke klachten bestaan uit onverklaarde stoornissen van het spierweefsel of de zintuigfuncties. Bijvoorbeeld onverklaarde verlammingsverschijnselen, sensibiliteitsverlies of moeite om te praten. Bij neurologisch onderzoek wordt geen lichamelijke verklaring gevonden voor de handicap. Vaak is er een verband te vinden tussen een psychische factor en het begin of verergering van de symptomen. Dat gaat onbewust. Dus Confabula krijgt een prijs, en kan abrupt niet meer praten, als het ware. Het is behandelbaar. Het vergt een gespecialiseerd team en geduld. Bijvoorbeeld in de vorm van een combinatie van fysiotherapie en cognitieve gedragstherapie.
Ook hier heeft Yanda van Rood ervaring mee. De neuroloog, bij wie de patiënt met een conversiestoornis in eerste instantie komt, kan zich zeer machteloos voelen over de situatie. En er zijn verschillende meningen over deze psychiatrische aandoening onder hen. Yanda maakte zij mij attent op een zeer interessant artikel, gepubliceerd in 'BRAIN': 'On the psychiatrist’s chair: how neurologists understand conversion disorder'. Diverse uitspraken van neurologen aangaande conversiepatiënten staan er verzameld. Boude uitspraken. Maar ook ontroerend mooie. De moeite waard om eens door te lezen. Zowel voor studenten & co-assistenten, als voor artsen uit andere medisch specialismen zullen er invoelbare citaten bij staan. En citaten die tot denken stemmen.
Wordt vast vervolgd.

Kanaan et al; ‘In the Psychiatrist’s chair: how neurologists understand conversion disorder’. Brain 2009;132:2889-2896.

Klik hier voor een
Interview met Dr. Van Rood over behandeling volgens het 'gevolgenmodel'.

CVS, MRI & CGT

Feb '10.


Geen opmerkingen: