HALLUCINATIES - ALLES!

Hallucinaties: het ervaren van gewaarwordingen als zintuiglijke waarneming, terwijl er geen externe prikkeling van het betrokken zintuig is. Het kan gaan om alle vormen van waarnemingen, dus horen, zien, ruiken, proeven, voelen etc.
Hallucinaties komen bij zeer veel psychiatrische aandoeningen voor. En er zijn ook mensen die hallucinaties ervaren zonder dat er sprake is van verdere psychiatrische symptomatologie. En juist hallucinaties vormen ook zo’n boeiend fenomeen in deze. Want wat noem je 'normaal' en wat 'abnormaal'? Het is ook cultuur gebonden - wat is een heilig visioen bijvoorbeeld?
We krijgen steeds meer zicht op de biologische achtergronden van hallucinaties, met name door beeldvormende technieken. We hadden het hier eerder over, bij
'hallucinaties & fMRI'.
.

Jan Dirk Blom is de co-assistentenopleider van één van de affiliaties van ons co-schap psychiatrie: in Parnassia (Den Haag). Hij is een expert op gebied van hallucinaties. Nu heeft hij een meer dan 500 pagina’s dik boek geschreven 'Dictionary of Hallucinations'. Confabula had het geluk een exemplaar van hem cadeau te krijgen. Impressive! De inhoud varieert van A t/m Z = een enorm scala aan hallucinaties, tot oorzakelijke aandoeningen erbij, historische gegevens en personen, behandeling en onderzoeksresultaten.
.
Bij deze een
voorbeeld van de B
Ik pluk er drie uit: 'Backward masking', weet je wel, zoals die diverse Beatle songs waarbij je, als je ze achterstevoren draait, aanwijzingen zou krijgen dat Paul McCartney dood zou zijn. Of in het nummer van Queen "another one bites the dust", hoor je bij achterstevoren draaien mogelijk "I decide tot smoke marihuana". Dit soort waarnemingen zouden ook onder een hallucinatoire vorm geschaard kunnen worden, namelijk 'Auditory Pareidolia'. Daar had Confabula nooit van gehoord!

.
Wel kende ik het 'Belladonna Delirium'. Een delirium waarbij je ook hallucineert, na het eten van de plan Atropia belladona. Een anticholinerg delirium is dat. Dat het anticholinerg werk, zou je kunnen beredeneren. Want in de Renaissance druppelde vrouwen extracten van de plant in hun oog, om de pupillen te verwijden. Dat gaf, vond men, een zwoele blik. Je zag zelf niet goed meer wie je aan het verleiden was, maar verleid werd je. Medicijnen hebben soms ook een anticholinerge bijwerking. Dat kan een delirium veroorzaken (hier kom ik een dezer dagen op terug).
OK, eentje dan nog: dichter en schilder
William Blake (1757-1827) had vanaf zijn 4e levensjaar regelmatig religieuze visioenen.
.

Geïnteresseerd? Voor meer info over het boek, klik hier.
Kortgezegd, een mooi boek, een naslagwerk dat zal blijven. Met een scala aan info – indrukwekkend & interessant!

.
Hier in CC zal ik komende tijd een paar mooie highlights uit dit werk aan je melden!
.

Eerder hier rond The Beatles 'Magical Memory Tour'.
.
Feb '10.

Geen opmerkingen: