MINDFULNESS

Ihkv de 'Week vd Psychiatrie' zouden we het over 'alternatieve opties' hebben. Of 'Mindfulness' het stempel 'alternatief' verdient, hangt van je definitie van 'alternatief' af. Maar goed, hij staat in het lijstje vd werkgroep - nu, dit is een voorbeeld van een 'alternatief' waar ik in ieder geval een goed gevoel over heb! De kern ervan is om te leren om in het 'hier en nu' te zijn en je niet te laten beheersen door gedachten die (negatieve) ruis veroorzaken bij het moment van NU. En ook niet door gevoelens als pijn, verdriet, boosheid etc die je uit het verleden of vooruitkijkend naar de toekomst, meesleept. Het gaat om een vorm van aandachttraining - trainen om je bewust te zijn van alles wat zich hier en nu voordoet. Een vorm van mediatie dus.

Je herkent het wel. Je eet iets lekkers, maar geniet er niet bewust van, omdat je alweer zit te denken aan wat je straks allemaal moet doen. En opeens is het schaaltje leeg. Je praat met iemand en dwaalt af, denkend aan wat voor meubels er in de kamer staan, wat een mooie schoenen je gesprekspartner aan heeft, waarom hij niet heeft gevraagd of je naar de kapper geweest bent, de boodschappen lijst van straks, je studieverplichtingen vanavond. Je aandacht zit ergens anders. Weer zit je niet echt in het moment. Mooi voorbeeld ook gericht op studenten: als je tentamen doet, kan je ook in zo’n gedachtespiraal terecht komen. In plaats van je puur te concentreren op de vragen en de antwoorden, die op dat moment alle aandacht verdienen, verschuift de aandacht naar de week ervoor: “Had ik het maar beter geleerd” en na erna "Volgend blok pak ik het anders aan"; erger nog: "als ik zak, is het allemaal niet meer te overzien", "psychiatrie is een @#$-vak", en zelfs "die ^%$#* trut van een blokcoördinator" (even mezelf in deze sage betrekken). Daardoor heen allerlei zelfverwijten natuurlijk "wat ben ik toch een sukkel", "anderen doen het veel beter", "ik ben niet geschikt voor deze studie". Allemaal ruis, wat het benodigde denkproces hindert. En wat niet helpt om je je goed (of op z’n minst neutraal) te laten voelen. Kortom, het hindert je in het hier en nu, de taak die je jezelf op dat moment eigenlijk hebt gesteld: het tentamen maken. Dat zou je allemaal 'mindlessness' kunnen noemen.
Het klinkt heel logisch. Maar in de praktijk doen we het allemaal. En doen we onszelf ermee tekort. En het veranderen, is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je dit interessant vindt, kan je op een site van R.Topman, één vd studentenpsychologen vh LUMC er meer over lezen. Hij biedt ook een aantal links voor verdere info. Interessant zijn oefeningen voor 'aandachttraining' van B. Heddes.
En een videoclip van de grondlegger van mindfulness, de Amerikaanse prof Jon Kabat Zinn (klik hier voor de clip) over Mindfulness. Het gaat hierbij om lichaamsverkenning en zitmeditatie als kennismaking met deze meditatie. Bij lichaamsverkenning gaat het om bewust systematisch meer aandacht te krijgen voor de sensaties in je lichaam - leren opmerken, observeren en daarna weer loslaten en verder gaan. Hoe vaak realiseer je je niet pas veel te laat dat je moe was? Of honger had? Maar gewoon te lang doorliep? Als tweede, de zitmeditatie. Daarbij leer je als het ware om alles wat zich maar aandient, te observeren. Enfin. Vanuit mindfulness komt dan 'mindfulness based therapy'. Je kunt je wel voorstellen hoe dat er in grote lijn uitziet. Zoals ik als zei, dit is een voorbeeld van een 'alternatieve optie' waar ik niets vaags aan vind. En waarvan ik oprecht kan zeggen dat een ieder er beter van kan worden. En waarvan inmiddels steeds meer aanwijzingen komen dat het bij patiënten met psychiatrische aandoeningen van meerwaarde kan zijn. Prof Anne Speckens doet in Nijmegen bijv onderzoek naar de rol van mindfulness bij het voorkómen van een depressie (infofolder zie hier). Hier kan je een interview met haar beluisteren.
.
31 Mrt '08

WEEK VD PSYCHIATRIE

Vanaf morgen (31 Mrt) start de Week van de Psychiatrie. Het was me bijna ontgaan - na het tentamen vd 3e jaars vrijdag wees nota bene een student me erop!
Dit jaar is het thema 'Een andere psychiatrie?!' Juist een interessant onderwerp. Helaas schieten onze huidige behandelingsmogelijkheden bij een (te) grote groep mensen met psychiatrische aandoeningen nog tekort. Bij deze groep ga je dan verder kijken. Ook zijn mensen zelf op zoek naar een andere benadering van hun problematiek. Hoe kan je hen gedegen adviseren? En als je je gaat verdiepen in wat er zoal wordt aangeboden, dan zie je door de bomen het bos niet meer. Wat is wat? En zijn er benaderingen bij die echt meerwaarde kunnen bieden? Je hoort positieve berichten. Maar ook berichten over benaderingen die gevaarlijk of gewoon 'oplichterij' zijn. Daar moet je je patienten tegen beschermen. Hoe komen we daar achter? Wat zijn ervaringen van anderen ermee? Ik heb wel een open mind en voel voor een meer 'integrale psychiatrie'. Maar dan wil ik wel dat ik oprecht kan verantwoorden wat ik adviseer of aanbied.

Denk niet dat alles wat, gekoppeld aan het thema 'vaag en zweverig is'! Want ik zie al een aantal benaderingen ertussen staan waarvan inmiddels gewoon bewezen is dat ze effectief zijn, meerwaarde bieden, en bovenal dat ze veilig zijn - mits op adequate indicatie toegepast uiteraard. Neem EMDR (Eye Movement Desentization Reprocessing), Yoga, Mindfullness Based Therapy en überhaupt lichaamsbeweging. Ook diverse voedingsmiddelen blijken veel meer meerwaarde te bieden dan we vroeger dachten. Ook acupunctuur komt in een opener daglicht.
Maar de wereld vd alternatieve alternatieven biedt nog veel meer opties, voortkomend vanuit diverse culturele, geloofs- en spiritualiteitsstromingen. Als je op internet kijkt, raak je al meteen de weg kwijt. De Werkgroep Week vd Psychiatrie 2008 heeft dan ook besloten zich hier deze week landelijk meer in te gaan verdiepen. Ik hoop dat er een 1e adviespakketje uit voort gaat komen, want het boeit me. Parallel daaraan zijn er in NL diverse activiteiten vanuit de GGZ. In ieder geval zal er op de televisie aandacht voor zijn. Onder andere middels documentaires, als 'Uitbehandeld, maar niet opgegeven', morgenavond en 'Het gelijk van mijn tante', ook een zeer indrukwekkende documentaire vrijdag 4/4. Wat kan Confabula deze week bieden? Ik heb niet zoveel verstand van alternatieven. Over lichaamsbeweging, mediteren, muziek en voeding confabuleerde ik al frequent. Ook zijn er hier wel diverse andere bijzondere behandelvormen aan bod gekomen, scroll maar eens de lange lijst door. Enfin - misschien iets extra’s over Mindfullness, EMDR of yoga. Wordt vervolgd..
.
30 Mrt '08

MANNEN & VROUWEN – TOCH VERSCHILLEND (IV)

Vorig jaar hadden we het een paar keer over waar vrouwen nu bij mannen op vallen. Daarbij hadden de onderzoekers gewoon allerlei vrouwen testen laten doen. Maar ja… de ene vrouw is de andere niet, zouden we bijna over het hoofd zien… een recent onderzoek komt op basis hiervan met weer een wat nieuwe conclusie. Ze vergeleken vrouwen 107 vrouwen en 107 mannen. Ze scoorden zowel de vrouwen als de mannen op 'fysieke aantrekkelijkheid'. Dit werd gedaan door 2 'onafhankelijke' mensen. Deze scoorden elk persoon op drie 7-puntsschalen, gericht op: de aantrekkelijkheid vh gezicht, idem van het lichaam en tenslotte de overall aantrekkelijkheid. Maak me terwijl ik dit schrijf al weer boos over wat 'ze' dan exact 'minder aantrekkelijk' zullen hebben gescoord. Het is zo'n rekbaar begrip! Wil het hele stukje bijna alweer deleten. Maar goed, zal je toch even de uitslag van dit onderzoekje melden.
De onderzoekers keken naar 4 categorieën:
1. "het hebben van goede genen", wat naar voren zou komen in een
aantrekkelijk (mannelijk, sexy) uiterlijk bij de man
2. het kunnen bieden van zekerheid (... geld)
3. een aanwezige kinderwens en enig vadertalent
4. loyaal en toegewijd ('devoted') zijn.
De meeste vrouwen gaven aan dat ze uiteraard in de man van hun dromen een optimale combi van deze aspecten zochten. Maar de als 'fysiek aantrekkelijk' benoemde vrouwen, bleken alle 4 de categorieën bij een man te vereisen. 'Fysiek minder aantrekkelijke' vrouwen namen met minder van deze aspecten in een partnerkeuze genoegen. Kortom, vrouwen die als 'fysiek aantrekkelijk' worden beschouwd, blijken hogere eisen te stellen aan hun potentiële partner (EPJournal '08;6:134-146).


Opmerkelijk is dat er bij mannen geen verband bleek tussen hun 'fysieke aantrekkelijkheid' en hun wensen over een partner.

Hieruit komt mogelijk de onzekerheid en zelfkritiek die vrouwen kunnen hebben opeens naar voren.
En misschien ook de harde realiteit van onze uiterlijk-gerichte maatschappij: "When reviewing the qualities they desire in romantic partners, women gauge what they can get based on what they got". Maar klopt dat wel? Nogmaals, het gaat hier allemaal puur om de 'fysieke aantrekkelijkheid' van die dames. En dan nog wel altijd de subjectieve beoordeling vd observatoren die het scoorden. Zou het niet interessanter zijn geweest om te kijken naar hoe deze vrouwen zichzelf (qua 'aantrekkelijkheid, vooruit dan ...) ervoeren? Plus, over hun karaktertjes wordt ook niet niet gerept. Apart onderzoek. De onderzoekers geven ook nog eens de wat bescheidener vrouwen een top-tip: als ze in 1 partner een tweetal aspecten hebben gevonden, kunnen ze bij een andere man misschien de andere aspecten vinden. "Mating strategy" noemen ze dat. Nou ja zeg. Nuttige tip…

Het komt ook niet echt overeen met eerdere berichten (zie bijv 'What women want (II) - softies'). Moeten we gaan uitdiepen waar deze onderzoeken plaats gevonden hebben? Nou ja, laten we maar afspreken dat Confabula je op de hoogte houdt van noviteiten en dat we er niet teveel over na gaan denken... als we maar op onze hoede blijven...
Eerder over relaties, mannen en vrouwen: Servies gooien - gewoon doen!
Over andere verschillen tussen mannen & vrouwen: '- toch verschillend (III)', ' - toch verschillend (II)' ;
.
29 Mrt '08

… DE HELE DAG SLAPEN …

"Oooh na het tentamen ga ik slapen en kom ik het hele weekend m’n bed niet meer uit…" ik hoor het de studenten zeggen. Maar hebben we echt meer slaap nodig, of is het een soort van stokpaardje* aan het worden? 10.810 volwassenen werden benaderd over hun duur van slapen in de nacht, hun dagbesteding, hobbies en hoeveel stress ze hadden. De helft vd mannen en vrouwen gaf aan dat ze er heel erg naar verlangden lekker langer te kunnen slapen. Dit terwijl hun slaapduur op zich OK was. En ze overdag niet slaperig of extreem moe waren. Gekeken naar hun dagactiviteiten en stress, bleek dat er een sterke correlatie was tussen de mate van stress en de behoefte aan meer slapen. Het verlangen naar meer slaap kan je dus opvatten als een synoniem voor de behoefte aan meer ontspanning en leuke dingen doen. Of een vlucht. Het staat los van vermoeidheid of slaperigheid overdag. Logisch wel hè? Toegeven aan de behoefte - overdag gaan slapen, zal dus niet bevredigend werken. Maar goed... doe wat je wilt - 't is weekend! (Sleep Med '08;9:184-7).

* - stokpaardje: dat is zo’n houten stokje met een paardenkopje erop, waar kinderen op gaan zitten en spelen dat ze op een paardje rijden. Spreekwoordelijk wordt met 'op een stokpaardje zitten' bedoeld dat iemand het over een favoriet, veel terugkerend onderwerp heeft. Dat slapen, ja daar hoor ik inderdaad mensen vaak over. Dus wel een stokpaardje.


Eerder hier over slaap: 'Het verhaal van zeealgje & zijn bioklok'. Als je die aanklikt, zie je meer links naar slaperige zaken.
.

28 Mrt '08

GETROUWD / SINGLE & TENSIE

Al eerder hadden we het over gunstige aspecten die het hebben van een plezierige partner op ons cognitief functioneren kan hebben (zie '…en tenslotte… een vrouw'). Vorig jaar kwam uit onderzoek naar voren dat stellen met relatieproblemen een 34% hoger risico hebben op het ontwikkelen van een hartkwaal! (zie 'matters of the heart'). Hoe komt dat? Het zal wel met relatie-stress te maken hebben, waarvan we inmiddels weten dat we, als we er niet adequaat mee omgaan - door af en toe wat met serviesgoed te smijten dachten we(zie '... gewoon doen') - ons leven ermee bekorten. En we zo’n 2 maal zo hoog risico hebben op een vroege dood. Dit onderzoek sluit hier bij aan. 204 gehuwde personen werden vergeleken met 99 singles. Er werd gekeken naar hun psychisch welbevinden en naar in hoeverre de getrouwde personen tevreden waren over hun huwelijk. Daarnaast werd hun bloeddruk gedurende 24 uur gemeten en gecorreleerd aan het psychisch welbevinden. Er bleek gemiddeld geen verschil tussen de gemiddelde bloeddruk gedurende 24 uur tussen de gehuwden en de singles. Bij vergelijk van de huwelijken, bleek dat 24-uurs bloeddruk bij gelukkig gehuwden significant lager was dan die van de ongelukkig gehuwden en die vd singles. Er was verder geen verschil tussen happy singles en verdrietige singles zonder verder sociaal netwerk. Zowel de gehuwden als de singles hadden gedurende de nacht een daling in hun bloeddruk. In de getrouwde groep was de nachtelijke bloeddruk daling groter tov de singles. Bij vergelijk vd gehuwden, bleek dat de nachtelijke bloeddruk daling bij ontevreden gehuwden gelijk was aan die van singles. Juist die vd gelukkige stellen was lager (Ann Behav Med '08; Mrt).

De onderzoekers concluderen nav deze resultaten dat het 'm niet zit in contacten hebben op zich. Het gaat niet om 'het hebben van een partner'. Dat kan je je voorstellen, want een huwelijk met stress doet natuurlijk geen goed.

Maar het gaat dus ook niet om 'het hebben van vrienden'. Ook al zijn dat goede vrienden en voel je je er psychisch goed bij. Juist het unieke van een 1:1 relatie die goed loopt, heeft blijkbaar iets extra's met als gevolg dit gunstige lichamelijke effect. Interessant en romantisch!

Eerder over eenzaamheid: 'Ouder alleen & depressief. En 'Eenzaamheid & genen'.
.
27 Mrt '08

MELLOW STUDY - STUDENTEN

Ongetwijfeld zitten de 3e jaars studenten hard te studeren voor het tentamen vrijdag. Hopelijk in een ontspannen mood. We hebben het al eerder erover gehad dat chronische stress een schadelijke invloed heeft op de neuronen in de hippocampus. De hippocampus speelt een belangrijke rol bij de opslag van informatie in het geheugen. Dus een gebiedje wat de student moet koesteren, juist in deze barre tijden. Maar nu komt er naar voren dat ook kortdurende stress een tijdelijk negatieve invloed op de hippocampus heeft. Onderzoekers rapporteren dat een aantal uur na de start vd stress, ze al een verminderde dichtheid van zenuwdenrieten (-uitlopers) waarnamen. Het blijkt weer te maken te hebben met de HPA-as. Het corticotropine releasing hormoon (CRH) wordt uitgescheiden door de hypothalamus bij stress. Hierover las je vorige week (zie 'mice & music' en 'helende muziek'). Ze blokkeerden bij de muisjes de receptor voor CRH in de hippocampus. Hierna stopte het terugtrekken vd zenuwuitlopers. Als ze juist CRH toedienden, trokken de dendrieten zich terug (waardoor minder verbinding tussen de synapsen en dus een slechte communicatie tussen de zenuwcellen). Als ze stopten na het toedienen van het CRH, 'hernamen' de dendrieten zich wel weer. In die korte tijd ontstond dus gelukkig geen blijvende schade.
Kortom, probeer mellow te studeren. Veel succes! (J Neurosci. '08 Mar 12;28(11):2903-11.)

Andere tips: Beetje
hardlopen erbij?
Plus een muziekje als studiebooster.
En vergeet niet een Powernap te doen.
En … en beetje
chit-chatten!
... of neem tijd om te mediteren!
Doorloop
tussendoor het brein 'from top to bottom'
En … blijf geloven in jezelf!
Doe een brainteasertje ter afwisseling, wat 'braineffects', of een 'Neurogenese labsimulatiestest'

.
26 Mrt '08

LOOK A LIKE?

Heb je ooit wel eens gefantaseerd dat je leek op een beroemdheid? Een acteur, een fotomodel? Via de website MyHeritage kan je erachter komen of er op de wereld een beroemdheid rondloopt waar je op lijkt. De computer heeft een programma voor gezichtsherkenning en een database met beroemdheden van heden en verleden. Je kunt een foto van jezelf insturen. De computer gaat dan overeenkomsten detecteren. Je kunt vervolgens zien op welke beroemdheden je lijkt en in welke mate. Daar kunnen ook onverwachte uitkomsten uit komen, want het detectieprogramma let op allerlei aspecten. Je kunt vervolgens een bewegende morph-video maken waarin je langzaam in je beroemde dubbelganger verandert. Ook kan je collages maken van jezelf en die beroemdheden. Heb je iets geinigs/moois? Laat maar weten!
Je kunt ook andere foto's insturen - dus om het dichter bij huis te houden - foto's van jezelf en je familie, om erachter te komen op wie je het meeste lijkt. Een stamboom maken.
Grappig. Maar pas op, ik sta niet voor de gevolgen in … op wie wil je lijken…? De realiteit kan anders zijn … Ach, het is maar uiterlijk moet je dan denken. Wbt de beroemdheden - kijk tevoren even … ook daar zitten mensen bij waar je misschien wel niet op zou willen lijken..
En Confabula? Zij lijkt nergens op.

Eerder over een site waar je je foto naar kan sturen – nu om verborgen emoties te laten detecteren: zie
'FaceLab & Verborgen Emoties'

En als je dan de wereld wilt showen op wie je lijkt, maak er dan een tijdschrift-cover bij - zie 'Cover her (or him)'.


Over testen waarbij je zelf kijkt of je emoties kunt herkennen: 'Facial Expression test (II)'

24 Mrt '08

HAPPY EASTER

Pasen is afkomstig van het Aramese woord 'Pasha'. Dit betekent 'overslaan', waarmee wordt verwezen naar het overslaan van de Joodse huizen toen de 10e plaag Egypte trof. Na deze plaag liet de Egyptische farao de Joden uit hun gevangenschap vrij, zodat ze naar het beloofde land konden trekken (Exodus). Deze herdachten deze gebeurtenis met een feest. Dit feest wordt Pesach genoemd. Later, op de vooravond van het Pesachfeest, werd Jesus door de Romeinse gouverneur, Pontius Pilatus, veroordeeld tot de dood aan het kruis. Op Goede Vrijdag wordt in de Christelijke traditie het lijden en sterven van Jezus herdacht, met Pasen zijn verrijzenis. In het Engels heet Pasen 'Easter', waarschijnlijk afkomstig van 'Eostre', de Anglo-Saksische Godin van de Lente. Ook kan het afkomstig zijn van het 'East'/'Oosten'. Er zijn vele benamingen en (religieuze en niet-religeuze) achtergronden voor het Paasfeest. Vanuit alle gezichtpunten heeft het te maken met een nieuw begin. Een nieuw begin - straks lente … vernieuwing, groei, verandering, herstel. Zon, kracht, hoop. Alles wat iemand met een depressie verloren heeft, maar het liefst zou hervinden.

Pasen, Eitjes, chocolade, crêpes bij de brunch en zon - 4 ingrediënten die
Amanda Rose noemt in een rijtje van Paas-aspecten die haar depressieve klachten kunnen verlichten.

Het is allemaal er persoonsgebonden natuurlijk. Wat de één opbeurt, versombert de ander. Wdb kan muziek ook alle emoties opwekken - waarover we het vrijdag ook al hadden (zie
'Magical Memory Tour'). En dan, over muziek & Pasen gesproken, de
Passions, geïnspireerd op de religieuze achtergrond van Pasen, door Johan Sebastiaan Bach, zou ik aan Roses ingrediënten toe willen voegen.

23 Mrt '08

KRISPY KREME DONUTS

Al vaker hebben we het over fMRI onderzoek gehad. Er verschijnen steeds meer resultaten van met fMRI gevonden verschillen in de activiteit van bepaalde hersengebieden tussen mensen met en zonder psychiatrische aandoeningen. Daarnaast richten onderzoekers zich ook op het het functioneren van het 'gezonde' brein alleen. Want daarover is nog onvoldoende bekend. Want over de basis van de werking van ons brein is nog onvoldoende bekend. Soms komen daar leuke berichten van. Proefpersonen kregen 'Krispy Kreme donuts' te eten. Confabula heeft meteen even naar deze omineuze dingen gegoogled... en waarschuwt je: die komen Club Confabula niet binnen - het plaatje hiernaast is het enige acceptable dat ik kon vinden om aan onze muur te hangen. Maar goed, 8 Krispy Kremes dus. En een dag later, geen Krispy Kreme, sterker nog - 8 uur helemaal niets te eten. Zowel na de 8 KDD's als na het vasten werd hun brein gescand terwijl ze plaatjes te zien kregen van KKD en … schroevendraaiers. Bij het zien van schroevendraaiers liep geen brein warm. Als KKD plaatjes werden getoond na het vol-eten met KKD's, gebeurde er eveneens niet veel in het brein. Na het vasten echter trad er activiteit op in het limbisch systeem. Daarnaast werd oa de posteriore pariëtale cortex geactiveerd. Je zou kunnen zeggen dat het limbisch systeem aangeeft dat je zin in KKD's hebt - feest! En dat de posteriore pariëtale cortex vervolgens kan beoordelen of, hoe en waar en hoeveel KKD’s er gegeten gaan worden.

Eerder schreef ik hier hoe bij fMRI onderzoek ook bleek dat chocoholics eveneens een activatie van delen van hun limbisch systeen kregen als ze plaatjes van chocola zagen. Nog heftiger werd het als ze ook chocolade proefden. De verhoogde activiteit in deze gebieden ging gepaard met een significant subjectief gevoel van welbevinden en blijheid. Maar als alleen het limbisch susteem actief zou worden, zou je bij het zien van de KKD plaatjes en het gevoel wat erbij optreedt, meteen naar de KKD-store rennen om een doos te halen. Een verslavingsvalkuil dus. Het lijkt erop dat je posteriore pariëtale cortex een regulerende rol zal spelen om op een rij te houden wat je het beste kunt gaan doen. Ook bij het wijnproeven (zie 'A taste for Wine') speelde de pariëtale cortex een belangrijke (doch in dat geval niet heel adequate) regulerende rol. (Cereb Cortex. '08 Feb 27)

Eerder hier over '
Choclate Chip Cookies'..
.
22 Mrt '08

MAGICAL MEMORY & THE BEATLES

Erg inspirerend- dit project van een aantal Engelse universiteiten. In hoeverre hebben the Beatles een rol gespeeld in het leven van mensen? Spelen ze met hun muziek een rol in herinneringen? De onderzoekers vragen zich af of zij, door hier meer zicht op te krijgen, ook meer inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop we informatie opslaan. Ze roepen op om herinneringen die je hebt, en waarbij the Beatles een rol spelen, aan hen te melden: "We'd like you to think about an event from your own life that involved something to do with the Beatles. We are interested in how things the Beatles did - songs, movies, news stories, and so on - intersect with our own lives through our memories. We want you to give us as much information as you can so that we can analyse your memory alongside other people’s. One of the interesting discoveries is going to be the extent to which different songs/albums/news stories evoke strong memories. (…) Find out which albums evoke the most memories; which songs evoke positive or negative memories; which news events are most vividly remembered.(…) see the extent to which the Beatles play a role in how we shape our own personal histories." De herinneringen en hun associaties worden verzameld op de website Magical Memory Tour. Diverse mensen delen hun herinneringen al op de site.
Herinneringen ophalen omtrent muzikale hypes, de clips - vergelijken - wat deed jij, wat deed ik, droeg jij ook die make-up, kleding etc etc, een dankbaar onderwerp. Heb jij specifieke herinneringen bij bepaalde muziek? Prachtig om over te confabuleren. In ieder geval een mooi item voor alle generaties aan de Paasbrunch en het -diner!21 Mrt '08

TERRACOTTA LEGER

Ik wil wel tipjes geven voor de Paasdagen ... maar voel me ook bezwaard... want die derde jaars studenten moeten studeren... Maar afwiseling met leuke dingen houdt je brein scherp. Assen ligt niet naast onze Leidsche voordeur.. Het is voor mij echt heel lang gelden dat ik er geweest ben. Toch is die uithoek wellicht wel de moeite waard de komende tijd eens te bezoeken. Sowieso biedt het een museum met een aantal mooie Art Deco en Art Nouveau stukken. Maar nu is er t/m 31 augustus een tentoonstelling van 14 beelden van het beroemde Terracotta Leger van de 1e keizer van China, Qin Shi Huang, plusminus 210 voor Christus. Deze keizer startte ook de bouw van de Chinese Muur. Het gaat om levensgrote beelden uit zijn graftombe/mausoleum. In 1974 werd deze graftombe, in de regio Xi'an, gevonden en sindsdien is indrukwekkende de inhoud ervan steeds meer blootgelegd.
Na meer dan 2000 jaar kwamen met de opgravingen duizenden soldaten en paarden te voorschijn, een heel leger dat de keizer vergezelde in zijn onsterfelijkheid. Inmiddels zijn er meer dan 8000 beelden opgegraven. Als klaar voor de strijd opgesteld, variërend van legerleiders en voetvolk tot ruiters compleet met strijdwagens en paarden. De beelden zijn gemiddeld 1,86 meter hoog en wegen circa 300 kilo. Ze zijn allemaal verschillend, zowel qua gezicht en houding als aankleding. Je ziet persoonlijkheden in hen weerspiegeld.
De archeologische vindplaats is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Nog steeds worden meer beelden omgegraven. In het
Drents Museum zijn 14 van de originele beelden te zien. Daarbij zijn er vele objecten, welke de bijzondere grafcultuur van de Qin- en Westelijke Han-dynastie (246 voor tot 8 na Christus) in de regio rondom Xi'an weerspiegelen. Ook zijn er beelden van terracotta legers van de keizers van de West-Han dynastie, welke na de Quin dynastie begon.

Nu ik het zo zit te schrijven, krijg ik de behoefte meer over de achtergrond ervan te weten - misschien later meer. Héél, héél lang geleden, toen ik nog een klein Confabulaatje was, heb ik in Brussel een aantal van deze beelden gezien - dat was erg indrukwekkend.

21 Mrt '08

ANGST & MOBIELTJE

183 personen (66% vrouwen, gem 30 jr), werden onderzocht. Van deze groep was overigens 36% student. Gemiddeld bezat de onderzoeksgroep 7,2 jaar een mobile telefoon. De groep vulde vragenlijsten in over angstgevoelens en over hun mobile telefoongebruik. Die laatste, de Cellular Technologies Addiction Scale, bevat items als (ik vertaal even vrij):
"Ik kan echt niet relaxen als mijn mobieltje geen goed bereik heeft"
"Ik denk dat ik teveel tijd aan mijn mobieltje besteed"
"Ik check de hele tijd of mijn telefoontje aan is en of ik niet net gebeld ben". (de onderzoekers vatten dit samen als "emotional attachment to the phone"- mooi hè)
De gemiddelde mobile-verslavingsscores van deze groep waren gelijk aan die zoals bekend in de algemene bevolking. Vervolgens werd gekeken of ere en correlatie was tussen de mate van mobile-telefoonversalving en de hoogte vd score op de angstscorelijsten. Hieruit bleek dat de mate van gerapporteerde angst significant correleerde met mobile-telefoonverslaving.

Tja. Wat zal ik ervan zeggen? Het is een 'grappige' uitkomst. Maar wat we er verder zo direct mee moeten doen, weet ik ook niet. De onderzoekers zeggen: "Future research should examine the mechanisms by which cell-phone addiction contributes to or is exacerbated by anxiety symptoms". Dat is een wel heel open einde ... (ADAA 28th Ann Meeting: Post 55. March 6-9, '07).
Heb er niet veel over te zeggen eigenlijk - logischerwijs kunnen we het praktisch per individuele patient uitzoeken. "Wat is jouw gedachte achter het bereikbaar willen zijn?" Angst voor het alleen zijn als je een paniekaanval krijgt en dan geen hulp kunnen halen omdat je mobieltje is uitgevallen, bijvoorbeeld. Of de weg kwijt zijn en etc. Los van dat je dit weer kan vergelijken met internetverslaving, waarbij je, als je dat wilt behandelen, je ook eerst eventuele co-morbide psychiatrie moet behandelen.
Ik voldoe zelf ook soms aan de criteria: ik weet het nu al: morgen en overmorgen heb ik dienst. Dan ben ik ook obsessively emotionally attached to my phone. Wanneer jij?

Eerder hier over
CYBER ADDICTION, met ander links.
Bijv over angst: 'Much & angst'
.
20 Mrt '08

MUSEUM CORPUS

Vanaf vandaag is museum CORPUS voor publiek geopend. CORPUS 'reis door de mens' noemt zich een "belevingscentrum rond het menselijk lichaam". Het is een 35 meter hoog transparant gebouw waar vanuit de contouren van het menselijk lichaam te zien zijn. Binnen word je over 7 verdiepingen, via bewegende vlakken en roltrappen door het menselijk lichaam geleid, waarbij je als het ware het hele lichaam doorloopt - erin via de knie en eruit via het brein. Je loopt door '5D-Orgaantheaters', zoals het 'Harttheater' en de 'Hersenshow'. Je kunt zien, horen en voelen hoe het menselijk lichaam werkt en welke rol gezond leven daarbij speelt. Er is ook een medische infotheek. Ze zijn aangaande de geboden informatie, geadviseerd door medisch specialisten en voedingsdeskundigen. Daarnaast wordt CORPUS gesteund door een aantal organisaties die betrokken zijn bij producten en/of diensten gerelateerd aan gezond leven en medische aspecten van het menselijk lichaam. Het gebouw ligt aan de A44 tussen Amsterdam en Den Haag thv Oegstgeest. Iets voor je Paasdagen? Zal wel druk worden die 1e periode, moet je zo rennen door dat lijf…


Misschien eerst naar Museum het Dolhuys? = Zeer goed alternatief me dunkt! (gaat zelfs voor, vind ik eigenlijk... of is dat beroepsdeformatie...?). Heb nog wel andere opties ook - wordt vervolgd.
.
20 Mrt '08

DSM = KEURSLIJF

'De DSM-IV' of zelfs, al speculerend over de toekomst, 'DSM-V', heb je me al vaker horen zeggen. Ik ging ervan uit dat alle Cub Confabulanten wisten wat de term DSM inhield. Maar voor de zekerheid. Het staat voor 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders'. De 1e versie kwam uit in 1952. Aan de nieuwe versie, 'DSM-V' wordt momenteel gewerkt en deze zou in 2012 uitkomen (…). Hij wordt samengesteld door de American Psychiatric Association. Het is een soort standaardboek waarin de diverse psychiatrische diagnosen zijn opgenomen, met daarbij een checklist van symptomen/kenmerken die iemand moet hebben voor je de diagnose officieel kan stellen.
Daarbij introduceerde de DSM een soort schematische samenvatting vd situatie vd patiënt, volgens '5 assen':
As I: De psychiatrische aandoening
As II: Eventuele persoonlijkheidsproblematiek of minder begaafdheid
As III: Lichamelijke aandoeningen
As IV: Psychosociale factoren die een rol spelen
As V: De '
GAF score' (Global Assessment of Functioning). Lastiger uit te leggen, dat is een getal, wat een algemene boordeling van het huidig functioneren weergeeft. Dus van hoe ernstig de toestand is. Het gaat om een schaal van 0 tot 100. 1 is dan eigenlijk gewoonweg niet functioneren en 100 is een 'perfect persoon', die door het leven stapt en zich nergens door vd wijs laat brengen (dat is ook niet pluis uiteraard) -- ik stel het wat flauw, maar, nogmaals, het is wat vaag, het is een schatting, dat getal en er is veel over te doen of het wel bruikbaar is. Er hoort wel een lijst bij waarin staat aangegeven waar je per 10-tal ongeveer aan moet denken, kijk maar eens naar.

Er is veel kritiek op de DSM criteria voor psychiatrische aandoeningen. Als je echt volgens het boekje gaat werken, verlies je de patiënt en de specifieke uitingen van zijn psychiatrische aandoening uit het oog. En dat heeft consequenties voor zowel behandeling als wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt in de praktijk voor beide niet werkbaar om te strak aan de DSM vast te houden. Prof Zitman geeft er deze maand een interview over in de CICERO, ons ziekenhuisblad. Hierin pleit hij bijvoorbeeld ihkv depressies voor een diagnostisch model wat mensen typeert op grond van een aantal dimensies. Die dimensies zijn bijvoorbeeld, angst, somberheid en agressiviteit. Of in welke mate mensen een optimistische visie op de toekomst hebben. Doel is dan een profiel te krijgen van je patiënt in plaats van een abstracte diagnose. Met zo'n profiel doe je meer recht aan de patiënt. Het volledige interview kan je hier lezen.


Eerder hier over optimisme: 'Optimisme'

en 'Optimisme op de plaat'.

en 'Gezonde levenslust'.

.

19 Mrt '08

DEPRESSIE & CVA

En over die verwevenheid nogmaals, uit het patiëntenbestand van een huisartsenpraktijk warden de patiënten die de afgelopen periode in het ziekenhuis opgenomen waren geweest na een herseninfarct (cerebro vasculair incident = CVA) in kaart gebracht.
Ze werden verdeeld in 3 groepen. Patiënten die vóór de CVA een depressie hadden (N=41), patiënten die een ander psychiatrische aandoening vóór de CVA hadden (N=62) en de patiënten die geen psychiatrische voorgeschiedenis hadden (N=211).
Wat betreft de duur van de ziekenhuisopname bleek er geen verschil tussen de 3 groepen. Echter, de patiënten die vóór hun CVA al een depressie hadden, bleken significant vaker na ontslag uit het ziekenhuis nog onvoldoende hersteld te zijn om naar huis te gaan. Zij gingen vaker naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Voor de andere psychiatrische aandoeningen gold dat niet.
De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. Het kan zijn dat de symptomen die de depressie met zich mee brengt, maken dat de patiënt minder motivatie en energie op kan brengen voor zijn revalidatieproces. En daarnaast uiteraard psychisch al basaal veel moedelozer en verdrietiger is dan de andere patiënten. Je zou je kunnen voorstellen dat er daarnaast ook een biologisch mechanisme speelt wat het herstel vertraagd. We hadden het de afgelopen periode frequent over neurogenese (zie bijv 'Neurogenese labsimulatiestest' en 'Neurogenese zichtbaar'), het herstel en groeien van zenuwweefsel bijv na beschadiging, als een infarct. Bij mensen met een depressie krijgen we toenemend aanwijzingen dat er op dat gebied een verstoring speelt. Mogelijk speelt dat aspect vervolgens ook een rol bij het trage herstel na infarct. (Stroke '08;39:132-8; Nivel)

Over Jill Bolte Taylor en haar voordracht over haar CVA.

Eerder bijv over herseninfarct en neurogenese: 'Of music & Mice' en 'Helende muziek'.
Over '
Depressie en diabetes'. Over 'PTSS & astma', Over 'Acute stress en hart'. Over hartinfarct en psyche: I en II. Over 'Appendicitis & schizofrenie'.


Plaatje: een bloedvat met een aneurysma. Dit is een uitstulping vd wand vh vat, op een plek waar de vaatwand zwak is. Het gevaar is dat zo'n aneurysma scheurt - met als gevolg een CVA.

18 Mrt '08

PSYCHE & SOMA

De vervlechting van psychiatrie en somatiek. Wat dacht je van deze getallen. 217.379 volwassenen werden telefonisch benaderd. Er werd onderzocht of zij ooit hadden geleden aan een depressie of angststoornis. En hun verdere lichamelijke gezondheid werd geïnventariseerd. Er bleek sprake van een depressie in het verleden bij 15,7% vd mensen. En 8,7% leed nu aan een depressie. 11,3% leed nu aan of had ooit geleden aan een angststoornis. Bij volwassenen die ooit een depressie of angststoornis hadden doorgemaakt of nu hadden, bleek significant meer sprake van roken, overgewicht, lichamelijke inactiviteit en alcohol gebruik. (Gen Hosp Psych '08;30:127-37)


18 Mrt '08

CYBER ADDICTION

Er wordt steeds vaker gesproken over game- en internetverslaving. Wbt internetverslaving worden getallen van 3-10% vd algemene bevolking genoemd. Alleen die getallen zijn misschien een overschatting, want ze zijn gebaseerd op enquêtes die … on-line naar mensen zijn verstuurd. Er zijn ook resultaten van een telefonische enquête. Ongeveer 1415 mensen, gemiddeld 48 jaar, warden ondervraagd over hun internetgebruik. Van deze groep gaf 4% aan dat ze nog steeds continue aan het denken waren (een preoccupatie) over internet, als ze off-line waren. 6% vertelde dat hun persoonlijke relaties leden onder hun vele internetgebruik. Ook gaf 6% aan regelmatig on-line te gaan om te ontsnappen aan negatieve gedachten of een sombere stemming. 9% had het gevoel dat ze hun internetgedrag maar beter wat geheim konden houden. 11% bleef regelmatig langer on-line dan tevoren gepland en 14% gaf aan er heel veel moeite mee te hebben om langer dan 4 dagen achtereen off-line te blijven. De onderzoekers gaven de diagnose 'internetverslaving' als voldaan werd aan 3 criteria: een preoccupatie met internet bij het off-line zijn / het onsuccesvol geprobeerd hebben om minder te gaan internetten, of het langer on-line blijven dan tevoren de bedoeling was / het lijden van relaties onder het vele internetgebruik. Met deze 3 criteria voldeed 0,7% aan de diagnose (CNS Spectr. '06;11:750-5). Het ging om evenveel mannen als vrouwen. 0,7% is dat nou veel? Even een zijstap: misschien is dit getal weer een onderschatting, omdat er internetverslaafden zijn die niet dol zijn op telefoneren… Want oorspronkelijk hadden de onderzoekers zo’n 2513 mensen ad-random gebeld en hiervan uiteindelijk 1415 geënquêteerd… Maar goed, de 0,7% geeft aan eronder te lijden. En dan gaat het hier om een groep van gemiddeld 48 jaar.


Er zijn ook veel recentere publicaties van onderzoeken onder scholieren en studenten. Vooral uit Aziatische landen. Bijv een studie onder 851 scholieren waaruit naar voren komt dat ± 30% voldoet aan de criteria voor periodieke internetverslaving en 4,3% aan continue internetverslaving (J Sch Health '08 Mar;78:165-71).Uit een andere studie komt bijv dan naar voren dat de verslaving een negatieve invloed heeft op studieresultaten: er werd minder tijd besteed aan het bezoeken van informatie en onderzoeks-sites en meer aan chatten, games, sex-sites en het downloaden van programma's en muziek. Er werd een positieve correlatie gevonden tussen verslaving en eenzaamheid en depressie. En een negatief verband met veel sociale contacten. (Cyberpsychol Behav. '07 ;10:767-2). Ook ADHD lijkt gecorreleerd ermee (CNS Spectr. '08 Feb;13:147-53.). Ook wordt gekeken naar het vóórkomen van deze verslaving met andere verslavingen.

Goed, het komt voor en het blijkt een probleem. Voor sommigen een groot probleem, omdat het ten koste gaat van de rest van hun levensomstandigheden en contacten. Dus de vraag is - wat kunnen we gaan bieden ter behandeling? Allereerst kijken of er op psychiatrisch vlak nog andere problematiek speelt. Of nee, laten we eerst basaal sociaal-maatschappelijk kijken, want de patiënt kan gewoonweg heel eenzaam zijn en geen andere bezigheid kunnen bedenken. Dan stap 2 (hoewel het ene het andere uiteraard niet uitsluit): een psychiatrische diagnose? Een depressie? Een angststoornis? Een sociale fobie? Als dat aan de orde is, moet dat behandeld worden. Wbt de verslaving zelf lijkt cognitieve gedragstherapie een eerste, gevoelsmatig ook logische, stap. Met de patiënt uitzoeken wat de onderliggende gedachten zijn van het vele internetgebruik en kijken of die reëel zijn. Plus praktische oplossingen zoeken. Ik zie dat er zelfs al onderzoeksresultaten zijn die berichten over behandeling van internetverslaving met bijv antidepressiva. Eén vd recentste onderzocht 19 personen met een internetverslaving. Ze werden behandeld met een SSRI gedurende 10 weken. Als het middel werkte, werden ze vervolgens nog eens 9 weken behandeld met ofwel hetzelfde middel, ofwel een placebo. In de groep waarin het middel werkte, gingen ze van 36 naar 16 uur on-line per week (nog een behoorlijk tijdje..). Tja, nu wordt het een beetje jammer: vervolgens bleef zowel de placebo als de SSRI groep het goed doen (J Clin Psych '08;Feb;e1-e5). Dus waar we nou tegen aan hebben gekeken? Eén groot placebo-effect?
Nog geen vaste behandelplannen dus. Moet internetverslaving überhaupt tzt tussen de andere verslavingen in de DSM-V?

En de prangende vraag: hoeveel verslaafden lopen er rond in Club Confabula? En … moeten we wat met ze? Confabula says: blijf maar even hier hangen, gewoon gezellig - Hoewel, wat doe je als je hier vertrekt? Ga je rechtstreeks naar huis? Of dwaal je nog rond in cyberspace? Heb jij in deze controle over jezelf?
.
Eerder hier over videogames: I en II.
Alternatieven ... trainen tegen verslaving, zoals muisjes deden en ook Robbie deed, iom David.
Eerder hier over Internet-stress.
En over Cyberdating.
En voor de liefhebber: Brainteasers.
Overigens - las enige tijd terug zefs bericht dat in China ECT werd gegeven aan een jongen die internet verslaafd was?!

17 Mrt '08

JILL BOLTE TAYLOR

Een indrukwekkend filmpje, moet je even zien via Dr Shock: Jill Bolte Taylor, een vooraanstaand Amerikaans onderzoekster in de neuroanatomie kreeg een aantal jaar gelden een herseninfarct. Dit gebeurde nadat ze 's morgens was opgestaan en juist wat wilde gaan trainen vóór ze naar haar werk ging. Ze was zich geheel bewust van wat er met haar lichaam in deze omstandigheid gebeurde. En heeft elk detail van de uren die erop volgden onthouden. Bewust denkend vanuit haar wetenschappelijke interesse, voor zover ze zichzelf nog bewust in de hand had. Ze beschrijft op krachtige, boeiende wijze hoe ze haar lichaam ervoer en zag. Hoe ze niet meer kon lezen en spreken. En hoe ze zichzelf voelde opgaan in haar omgeving. Een verhaal over onze twee hersenhelften, en de wijze waarop zij ons als individu neerzetten in de wereld.

17 Mrt '08

HET VERHAAL VAN HET ZEEALGJE & ZIJN BIOKLOK

De biologische klok bestaat uit ± 20.000 neuronen in de hypothalamus. Je kunt een biologische klok bekijken als een interne wekker. Hij is heel vroeg in de evolutie ontstaan. Het begon allemaal in een eencellige lichtgevende zeealg. Hij kon niet goed tegen de UV stralen van daglicht. Dus het dag-nachtritme waarmee hij op onze aardbol geconfronteerd werd, belemmerde zijn quality of life. Ja, medeconfabulanten, toen had je nog geen zonnebrillen en -crème! En aangezien je de draaiing van de aarde om zijn eigen as en om de zon nu eenmaal niet zo makkelijk verandert, veranderde de zeealg’s hypothalamus. Zijn hypothalamus begon als wekker te functioneren. Nachts doet de zeealg zijn ding aan het zeeoppervlak. Vóór zonsopkomst waarschuwt zijn hypothalamus hem, zodat hij bijtijds, voor de eerste zonnestralen opkomen, de diepte in kan duiken.


Bij ons is het zo dat vóórdat ’s ochtends de wekker gaat, onze biologische wekker al af gaat. De bioklok bereidt ons lichaam voor op de naderende dag. Bloeddruk en temperatuur gaan omhoog. Verschillende hormoonspiegels, bijv cortisol, stijgen. Biochemisch is iemand 's ochtends dan ook 'een ander mens' dan 's avonds.
De gevolgen daarvan zijn groot. Sommige ziektebeelden vertonen bijv een 24-uurs patroon. Zo treden 7 van de 10 hartaanvallen op tussen 6.00 en 10.00 uur ’s ochtends. De kans op een astma-aanval is ’s nachts 100 maal zo groot als overdag. De expressie van 10% van onze genen vertoont een 24-uursritme. Een recente hypothese is zelfs dat geneesmiddelen op het ene moment van de dag een sterker effect hebben dan op het andere.
Een veelbelovend onderzoeksterrein is de relatie tussen de werking van de biologische klok en depressies. Dat er een verband is tussen depressies en de biologische klok is langer bekend. Bij veel patiënten is er sprake van slaapstoornissen. Ook hebben patiënten vaak een zogenaamde 'dagschommeling'. Dan hebben ze ’s morgens bijv meer depressieve klachten dan 's avonds. Waarom? Ook naar bijv de rol van cortisol wordt veel onderzoek gedaan. Vorig jaar zijn een aantal genen geïdentificeerd die de biologische klok aansturen.
Dit opent nieuwe perspectieven voor het onderzoek naar stoornissen in 24-uursritmen en depressie. Het is een onderzoekslijn die prof Meijer, afd. neurofysiologie vh LUMC verder wil uitwerken. Dit onder andere in het EUCLOCK project. Een project van 29 verschillende universiteiten en bedrijven uit 11 Europese landen, mede gefinancierd door de Europese Unie. Nederlandse deelnemers zijn het LUMC, de Rijksuniversiteit Groningen, het Erasmus Medisch Centrum en het Personal Health Institute International.

Eerder hier oa over slapen: 'Risky Business’'
En
'Na slapeloze nachten'
Voor de slapeloze student:
'Brazilian nights' en over licht 'LUX'. Vergeet wbt dag-nachtritme ook de seizoensgebonden depressie niet 'Vallende blaadjes en serotonine' en de atypische depressie: 'Chocoholic Vice'.
Richting de HPA-as:
'Of mice & music'


16 Mrt '08

BRAINART

Kunst en brein - dat klinkt interessant! Ook ihkv voorgaande ('Braineffects' en 'Celebrate') in het SCL: de tentoonstelling 'Het Wonderschone Brein' . Een samenstelling van foto's, beschikbaar gesteld door diverse Nederlandse neurowetenschappers. Hier een eerste overzicht van de kunstzinnige kwaliteiten van ons brein. Als je op een afbeelding klikt, volgt er een uitvergroting plus een toelichting van waar je naar kijkt. Inderdaad mooi.

Deze hier boven hangt hier goed, in Club Confabula. Je ziet 2 zenuwcellen met hun uitlopers, in een netwerk van uitlopers van andere zenuwcellen. De synapsen zijn blauw gekleurd.

14 Mrt '08

BRAINEFFECTS

Het Science Café Leiden heeft een mooi pakket aan visuele effecten verzameld die in cyberspace worden aangeboden. Hier hun lijst!
Visuele illusies 1
Visuele illusies 2
Psychologische experimenten
McGurk effect
Optische illusie 1
Optische illusie 2
Pavement artist Julian Beever 1
Pavement artist Julian Beever 2
Kubus 1 en Kubus 2 en Kubus 3
Onderstebovenfoto
Video (voornamelijk eerste stuk met woorden + letters).

Heb ze zelf niet allemaal bekeken (word overigens vaak een beetje zeeziek van die plaatjes, zoals bij de 1e link, dus sla ze zelf zelfs liever over, maar dat terzijde), maar mocht je zin hebben in je weekend, have fun...


14 Mrt '08

CELEBRATE THE BRAIN!

Deze week is het Brain Awareness Week. Internationaal wordt media-aandacht gegeven aan diverse aspecten van het brein. Hoe werkt het brein? Hoe wordt het brein ziek? … voor zover we dat tot nu toe weten uiteraard… En wat weten de neurowetenschappen so far? En wat doen ze/gaan ze doen om meer te weten te komen? De week wordt in NL georganiseerd door de Nederlandse Neurofederatie, een koepelorganisatie van neurowetenschappelijke verenigingen en universitaire neuro-onderzoeksscholen. Verder is uiteraard de Hersenstichting Nederland betrokken.

Het Leiden International Institute for Brain & Cognition en de Faculteit Sociale Wetenschappen organiseren met het Science Café Leiden op zondag 16 maart a.s. een middag met als titel "Het Maakbare Brein"-- Kunnen we ons brein 'aan en uit' zetten? Is het geheugen te wissen? Kunnen robots nadenken? Wat doen drugs met ons brein? Nogal een diversiteit aan vragen, maar wel heel leuke… Hoor wat er heden ten dagen over bekend is en discussieer erover mee met deskundigen. Ze beloven presentaties, filmfragmenten, demonstraties, interactieve opstellingen en discussie. Plus de tentoonstelling "Het wonderschone brein" en kunst (zie hierboven). Vanaf 12.30 uur in het Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden.

Internationale info: Brain Awareness Week.

En om deze week te vieren: neem een Chocoladebreintje! Zing 'Brainsongs' ter ere van ons brein!

Over de reizende tentoonstelling: 'Gebruik je brein!'.

14 Mrt '08