SLOW DOWN - MITS...

.
'It does not matter how slow you go - so long as you do not stop.'
.
Confucius

.
Mei '10

CHOCOHOLIC goes CROSS-SECTIONAL

Chocola. Hoe vaak is dit hier al niet gepasseerd. Vooral de hele pure graag! Om ons positief te stemmen mag ik op diverse gunstige werkingen die aan chocola worden toegekend graag een vergrootglas leggen.
In Archives of Internal Medicine staat nu het resultaat van een nieuwe cross-sectionele studie.
.
932 volwassenen, die geen van allen antidepressiva gebruikten, werden onderzocht. Ze hadden geen diabetes en waren ook niet bekend met cardiale problematiek. Gemiddeld 58 jaar en met een BMI van 28 of minder. Het betrof 70% mannen, 80& blank en 59% had de universiteit doorlopen. Onderzocht werd hoe vaak ze per maand chocola aten. En hoveel. Ook werden depressieve symptomen gemeten, met de Center for Epidemiological Studies-Depression (CES-D, een voorbeeld kan je hier downloaden) schaal. Hierbij wijst een score van meer dan 16 op een depressie.

.
Degenen met een score van 16 of meer aten significant meer chocola dan degenen die geen depressie hadden. Ze aten zo'n 8,4 porties per maand. De mensen met een score van meer dan 22 (wat duidt op waarschijnlijk een ernstige depressie) aten gemiddeld 12 keer per maand chocola. Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen of op de overige parameters (Arch Intern Med. ‘10;170:699-703).
.
Interessant fenomeen. Het sluit aan bij onderzoek waar we het enig tijd geleden over hadden, waaruit bleek dat depressieve mensen significant meer overgewicht hebben (zie ‘Depressie & Overgewicht'). Kunnen we dit onderzoek linken aan het fenomeen dat een Bourgondische levensstijl goed is voor ons gemoet (zie ‘Dieet & Depressie’)?
.
Maar de crossectionele getallen laten ons uiteraard met vele vragen achter. Want: why? Dat beamen de onderzoekers ook. Wat was de kip en wat het ei? En als depressieve mensen meer chocola eten, is daar dan een biologische verklaring voor? Zijn er aspecten in de chocola waar iemand naar verlangt, ook of juist in tijden van depressie? Ik kan me er wel in inleven. Is het de smaak? Of specieke ingrediënten? De flavinoïden? Onlangs hadden we het over chocola en stress/angst - zie het recentste Chocola-bericht in CC: 'Chocola & Stress'? Daar ligt wel een kans, me dunkt.
.
Dat de chocola daadwerkelijk enig 'effect' op de depressieve stoornis heeft, is niet waarschijnlijk. Troostrijk kan het zijn, maar dat is nog niet 'anti-depressief'.
Zie ook het commentaar van dr Shock hieronder, wat ik toch even moet herhalen: "chocola is geen antidepressivum".
Voor echte chocolade-diepgang verwijs ik je dan ook naar Dr Shock – hij is ook hierbij de expert.
.
Ook in CC: Chocola, rich, dark, well kept secret (en verder).
Over depressie - zie 'Confabula werd even boos'.
.
Mei '10

MINDFUL MEDITATION – VERBETER JE COGNITIE

Mindfulness. Het bewust zijn bij wat je doet. Daar is Confabula helemaal voor. Lekker rustig ZEN.
.
Het blijkt je ook nog eens scherper te kunnen maken. Wat doe jij om scherp te blijven bij studeren? Blijf je mellow? Veel koffie? Of juist - zie hier - energydrinks? Nieuwe studie: doe eens wat meditatie.

Maar hoeveel oefening behoef je voor je je een yogi-mediatie master mag noemen..? We hadden het hier in
CC al vaker over meditatie en ook over budhistisch monniken die goed mediteren en waarbij ook fMRI onderzoek is gedaan. Dat maakte ons soms ook wat onzeker: wat stelt onze amateuristische meditatitatieve modus nou helemaal voor?
.

Dat kan reuze meevallen. Negenenveertig studenten werden verdeeld in 2 groepen. De ene groep kreeg meditatietraining. Het ging om een training genaamd "Shamatha skills" afgeleid van een buddhistische meditatie vorm. Studenten moesten ontspannen, met de ogen gesloten en eenvoudigweg (maar makkelijker gezegd dan gedaan) zich focussen op de flow van hun ademhaling die ze voelden op hun neuspuntje. Als iemand onrustig werd, werd de rest erop gecoached dit te passief op te merken en erkennen en dan “simply let 'it' go, by bringing the attention back to the sensations of the breath". Doel hiervan is uiteraard mindful te blijven, ook als er afleiding om je heen is.
De controlegroep luisterde naar een luister-boek (J.R.R. Tolkien's 'The Hobbit' – ook mooi.) Voor elke sessie werden testen afgenomen, gericht op stemming, geheugen, aandacht en concentratie, scherpte etc. Het experiment liep 4 dagen, elke dag 20 minuten.
Beide groepen presteerden hetzelfde bij aanvang van het onderzoek.
.
Zowel na een mediatiesessie als een ‘Hobbit-sessie’, gaven de studenten aan dat hun stemming verbeterd was. De groep die had gemediteerd had echter daarbij ook een verbetrde score op de diverse cognitieve testen. Specifieke testen op het vermogen te focussen en inrussen andere info in het achterhoofd houden (wat bij studie essentieel is), gaf bij hen ene 10 maal zo hoge score als bij de Hobbitgroep.
.
De onderzoekers zijn er zelf wat geshockeerd over. Ze hadden wel eerder onderzoek gedaan naar het gunstige effect van meditatie, maar dan steeds bij zeer ervaren mensen. Zeidan (University of North Carolina at Charlotte): "It goes to show that the mind is, in fact, easily changeable and highly influenced, especially by meditation ... simply stated, the profound improvements that we found after just 4 days of meditation training are really surprising ... this seems to be strong evidence for the idea that we may be able to modify our own minds to improve our cognitive processing ... within a week's time." (Consciousness and Cognition April 2010)

Eerder hier in CC:
Apr '10

BEWEGEN & COGNITIE

Confabula heeft ambivalent nieuws. Ze weet het wel: beweging doet de mensheid goed. Toch is ze matig vooruit te branden. Zoekt naarstig naar 'tegenberichten'. Maar komt toch steeds uit op gunstige effecten. Bewegen - afgelopen maand nog over gehad: Patienten met schizofrenie kunnen bepaalde symptomen ermee verminderen - daar hadden we het onlangs over in CC. Depressies kunnen verlicht worden en het blijkt dan zelfs hippocampus-atrofie tegen te gaan. Ook studenten doet het goed.
.
Ook ouderen kunnen door te blijven bewegen hun risico op cognitieve achteruitgang verminderen. Twee studieresultaten maar liefst.
Studie 1: 3903 patiënten (>55 jr) werden gevolgd gedurende 2 jaar. Alle deelnemers vulden vragenlijsten in rond cognitieve achteruitgang. Tevens werd hun activiteiten niveau ingeschaald van niets (N = 584), gemiddeld (N=1523) en hoog (N=1796). Bij ‘gemiddeld’ moet je denken aan wandelen, fietsen, zwemmen minder dan 3 x per week, en ‘hoog’ 3 of meer keer per week. Bij aanvang vd studie bleek bij 418 deelnemers (11%) sprake van cognitieve achteruitgang. Na 2 jaar bleken er nog 207 cognitieve achteruitgang te hebben ontwikkeld. De incidentie in de niet-actieve groep was 13,9%, in de gemiddeld bewegende groep 6,7% en in de zeer actieve groep 5,1%. Deze verschillen bleven significant bij correctie voor leeftijd, sekse, stemmingsstoornissen, nier- of cardiovasculaire ziekten.
.
Studie 2: 155 vrouwen (65-75jr) warden in 3 groepen verdeeld. Van hen gingen er 54 één keer/week en 52 twee keer/week krachttraining doen.
.
Een derde groep deed twee maal/week ‘balance and tone training’. Hoe graag & liever zat Confabula in dit groepje – doch….het is de controle groep. Heb ik weer.
.
Bij allen werd de Stroop test afgenomen (zie hier) en Trail Making Tests. Ook werden snelheid en breinvolume gemeten. Na 1 jaar scoorden beide groepen die krachttraining deden significant beter op de Stroop en ‘Task performance test’. De controle groep was op die laatste zelfs een beetje verslechterd.
.
Een raar contrast was dat de beide krachttraingroepen een significante volume verkleining van het brein had vergeleken met controles. Je zou denken dat dat niet zo was, omdat ze dus wel beter presteerden op de testen. Mogelijk zal een gedetailleerder onderzoek naar de veranderingen in het brein wel verschil aantonen, en was dit onderzoek in deze te oppervlakkig.
.
Een vlot loopje bleek significant gekoppeld aan een goed aandacht en concentratievermogen. Dus in ganzepas! (Arch Intern Med. ‘10;170(2):124-125, 170-178, 186-193)
.
Aardig is dat zowel wandelen als krachttraining de mens dus goed blijkt te doen. Dat betekent ook dat minder mobiele mensen, bij wie het wandelen te lastig is, wel krachttraining kunnen doen.
.
"The take-home message is: keep on moving," Aldus de onderzoekers!
Maar daarbij heeft Confabula nog wel een alternatief... wordt vervolgd.

Ook bijv over cognitie in CC klik hier -
Ouderen en NSAIDs / Geheugen & Ginko / Dieet & depressie.
.

Foto: vergeet-me-nietje van Dr Shock.

.
Apr '10

EVERY PERSON in NEW YORK

Twee van Confabula’s grote
lief-
hebberijen
zijn
tekenen en illustreren.

Hier in CC zie je nooit een tekeningetje
van haar eigen hand.
.


Kunstenaar Jason Polan pakt het heel anders aan.
En hij heeft een missie. Hij heeft zich voorgenomen elk individu in New York te tekenen. Hij heeft er een weblog voor opgezet: ‘Every Person in New York’.
.
Het is niet niet voor niets dat hij heeft geschreven ‘every person’ en niet ‘everybody’.
.
Ik vind het prachtig. Het zijn persoonlijke, mooie, scherpe schetsjes. De tekeningen bekijkend, vraag je je af wie de persoon is die hij getekend heeft. Het maakt dat ik vanzelf ga fantaseren over zijn of haar omstandigheden op dat moment en verdere leven. Boeiend - en inspirerend.
.
Meer van dergelijke initiatieven in het visier? Deel het in CC.
.
Apr '10

WEEKEND – SLOW DOWN

Het is weer tijd voor ons slow-down manifesto, waarover we het al vaker hier hadden en wat we fijn vinden. Enige tips van deze university:
How to slow down
1. Drink a cup of tea, put your feet up and stare idly out of the window.
2. Do one thing at a time. Remember multitasking is a moral weakness (except for
women who have superior brain function.)
3. Do not be pushed into answering questions. A response is not the same as an answer. Ponder, take your time.
4. Learn our Slow Manifesto*.
5. Yawn often. Medical studies have shown lots of things, and possibly that yawning may be good for you.
6. Spend more time in bed. You have a better chance of cultivating your dreams (not your aspirations.)
7. Read the slow stories.
8. Spend more time in the bathtub. (See letter from
Major Smythe-Blunder.)
9.
Practice doing nothing. (Yes this is the difficult one.)
10. Avoid too much seriousness. Laugh, because you're live on earth for a limited time only.

*
Slow Manifesto
There are those who urge us to speed. We resist! We shall not flag or fail. We shall slow down in the office, and on the roads. We shall slow down with growing confidence when all those around us are in a shrill state of hyperactivity (signifying nothing). We shall defend our state of calm, whatever the cost may be. We shall slow down in the fields and in the streets, we shall slow down in the hills, we shall never surrender!

If you can slow down when all around you are speeding up, then you're one of us. Be proud that you are one of us and not one of them. For they are fast, and we are slow. If a thing is worth doing, it is worth doing slowly. Some are born to slowness—others have it thrust upon them. And still others know that lying in bed with a morning cup of tea is the supreme state for mankind.

.
Apr '10

RUGPIJN & PSYCHOTHERAPIE ... en geen fMRI..

Rugpijn. Enorm invaliderend kan het zijn. Een nieuw onderzoeksresultaat uit The Lancet naar cognitieve gedragstherapie bij rugpijn.
Vergeleken werden 2 groepen patiënten met rugpijn. Allemaal kregen ze sowieso een boek over rugpijn.
.
De ‘controlegroep’ bestond uit 233 patiënten met rugpijn. Zij kregen steeds 15 minuten steunend en adviserend contact kregen. En daarbij voorlichting hoe om te gaan met de handicap, bijvoorbeeld hoe actief te blijven, niet teveel op bed gaan liggen en hoe op adequate wijze pijnstilling te gebruiken.
.
De CGT groep bestond uit 468 patiënten met rugpijn. Zij kregen 6 sessies cognitieve gedragstherapie (CGT = een vorm van psychotherapie, en in dit geval net zoiets als Yanda v Roods gevolgenmodel, waarover ik eerder schreef). Het ging om het ‘BeST (Back Skills Training ) program’. Hierbij wordt eerst een 1,5 uur durende individuele start gemaakt, gevolgd door 6 groepssessies. Daarbij wordt bijv aandacht besteed aan de negatieve automatische gedachten die patiënten met lichamelijke klachten kunnen hebben, zoals over hun beperkingen. Ook werd lichamelijk getraind en werd aandacht besteed aan ontspanning.
.
Er werd gekeken naar fysieke verbetering met de 'Von Korff Disability Score‘. De verbetering vd fysieke beperkingen van het moment van begin van therapie, werd vergeleken met na de CGT.
.
Er bleek na 12 mnd een daling van klachten van 13,8% bij de CGT groep, versus 5,4% bij de controles. Pijn was met 13.4% verminderd tegenover 6.4% bij de controles. Na 12 maanden gaf 59% vd patiënten in het ‘BeST’ programma aan zichzelf veel beter te voelen, tegenover 31% vd controles . Verder gaf 65% vd CGT groep aan ‘tevreden’ te zijn over de geboden therapie, tegenover 28% vd controles. Significante verschillen.
.
Dit resultaat doet me denken aan een onderzoek waar we het
ruim een jaar geleden over hadden in CC! Over dat ingewikkelde ‘defauld mode network' (DMN) in het brein. Dat in in rust actiever zou worden. En weer inactiever als als andere gebieden actief worden. Toen bleek dat patiënten met chronische bij fMRI onderzoek (waarbij de proefpersonen in de scan testjes deden), het DMN significant actiever werd ipv inactiever zoals bij de controles. Hoe langer de pijnklachten, hoe actiever het DMN.
Toen al discussieerden we erover dat dit eigenlijk aan CGT gekoppeld zou moeten worden.
.
En ook hebben we het gehad over een onderzoek naar CGT bij het chronisch vermoeidheidssyndroom. daar was wel een MRI bij gemoeid. Bij vergelijken van de MRI scans voor en na therapie, bleek dat na cognitieve gedragstherapie het volume van de grijze stof significant was toegenomen. Het ging met name om de laterale prefrontale cortex. (Zie hier in CC
over fMRI, CGT en CVS ).
.
En nu… hebben we wel een rugpijn-CGT onderzoek – maar hebben we geen eraan gekoppeld (f)MRI onderzoek erbij.
Zonde? Gemiste kans? Hangt ervanaf vanuit welk perpectief je resultaat beoogt. Nu weten we de meerwaarde van CGT. Dat is al mooi. Maar mogelijk hadden we ook zicht kunnen krijgen op de biologische achtergrond van die werkzaamheid. Enfin - was wel stuk duurdere studie geworden….
.
In CC over pijn: de invloed van pijn op het brein.
Het Back Skills programma
(University of Warwick, Coventry, UK) in PDF kan je hier downloaden.
Een voorbeeld vd Von Korff Disability Score kan je hier downloaden.
Als je hier begint over ‘Conversie’ in CC, kom je vanzelf bij diverse vormen van CGT oa van Y.van Rood.
.
Apr '10

BÈTA-BLOKKERS & PSYCHOSE / DELIRIUM

Confabula was vorige week, toen zij de eerste tentamenuitslagen binnenkreeg, even confuus. Het was haar niet gelukt bij al haar pupillen (zij streeft uiteraard naar 100%) duidelijk te maken dat vele medicijnen iemand verward = delirant kunnen maken. Over het delirium hadden we het hier recent nog (en hier). Eerder noemde ik het Centrum Ouderengeneeskunde. Waarover ook de Diesrede ging. Over ouderen gesproken. En over de verwevenheid van psychiatrie & somatiek, en de impact van medicatie - hier een mooi voorbeeld.
.

Het ging bij het tentamen oa om bètablokkers (Bèta-adrenerge receptor antagonisten), maar ook over corticosteroiden. Betablokkers worden door heel veel mensen gebruikt. Ze zijn mn geïndiceerd bij een hoge bloeddruk en hartritmestoornissen. De laatste jaren is het gebruik mn bij ouderen boven de 70 toegenomen. In 2007 werden er 3.588.595 recepten voorgeschreven.
.
Je hebt twee soorten. Hydrofiele (= in water oplosbare) en lipofiele (= in vetoplosbare) β-blokkers. Die laatste kunnen ook de bloed-hersenbarrière passeren, de lipofiele niet. Als ze de bloedhersenbarrière kunnen passeren, betekent dat dat ze ook in het brein een invloed uit kunnen oefenen. Hoe dat in het brein precies gaat, weten we niet. Vermoedelijk blokkeren ze daar de bèta2 receptoren. Maar mogelijk ook serotoninereceptoren.
.
In ieder geval zien we toch naogal eens dat patiënten, met name ouderen, psychiatrische symptomen krijgen als ze en lipofiele bètablokker gebruiken. Je kunt denken aan somberheid. Maar ook aan verwardheid en psychotische kenmerken. In het NTvP stond een beschrijving van een 71-jarige man die visuele hallucinaties en levendige dromen kreeg, nadat hij gestart was met een lipofiele β-blokker. Een delirium dus!

Toen deze werd omgezet naar een hydrofiele β-blokker, verdwenen de klachten. Een belangrijk aspect om in je achterhoofd te houden. Wat je later ook gaat doen. Voor het volledige artikel, NTvP 52(2010)2: klik hier.
.
Niet meer vergeten, please!
.
En weer een pleidooi voor de multidisciplinaire Ouderen Poli!

PS: β-blokkers worden ook wel eens voorgeschreven bij podiumangst. Maar als sprake is van een frequent podium bezoek en angst daarbij, kan je beter andere maatregelen nemen. Het hangt af van wat je op het podium doet. Als het kunst is, kan je overwegen onze ‘
Muziekpoli LUMC’ te consulteren.

.

Apr '10

TOP 10 DECENNIUM

We zitten in 2010.
Dus men heeft een
jubileum top 10 gemaakt. Van medische highlights in de eerste 10 jaar van dit nieuwe millennium. … die ook veel stof (hebben) doen opwaaien… en waarvan vele dat nog steeds doen.

.
Geen psychiatrie in de top 10? Nou... niet direct - maar indirect wel. Neem de 1e en 10e plaats, want over zowel genetica als fMRI’s las je hier vaak.
.
Maar ook de anti-rookwetgeving heeft in de psychiatrie op verschillende wijzen impact. Op zich hebben we het er hier vaak over gehad dat roken gerelateerd is met diverse psychiatrische aandoeningen, bijv ‘roken & dementie’. En ‘depressie & roken’. Parallel daaraan roken veel psychiatrische patiënten. Het rookverbod maakt het hen niet makkelijk.
.
Ook het elektronisch patiëntensysteem, en met name het landelijk open dossier, kan voor sommige patiënten een bron van stress met zich mee brengen. En over geheimen, maar ook HIV hebben we het hier ook gehad.
Enfin, zo zijn we toch (en als ik doorga kan ik met de overige dingen ook wel een link verzinnen), weer verweven met de top 10.
.
Hieronder een samenvatting, voor details, klik hier.
1. Steeds meer zicht op de rol van genetische afwijkingen bij zowel somatische als psychiatrische aandoeningen. Maar hierover is het laatste woord nog laaaaang niet gezegd!
2. Toenemende digitalisering van de medische wereld. Denk mn aan het elektronisch patiëntendossier. 3. Anti-rook campagnes leiden tot anti-rook wetten. Frisse restaurants en cafés – diep inademen op het werk. We waren al bijna vergeten dat dit ooit niet normaal was!
4. Het aantal sterfgevallen aan de gevolgen van hartziekten is met zo’n 40% afgenomen. Dit heeft waarschijnlijk met name te maken met snellere en adequate behandeling van mensen met een hartinfarct.
5. Stamcel onderzoek
6. Toenemend doelgerichte therapie tegen kanker.
7. Langduriger overleving bij HIV infectie door combinaties van medicatie
8. Introductie van minimaal invasieve chirurgie en tevens van robot technologie hierbij.
9. Link gevonden tussen hart en kankerrisico en hormonale therapieën.
10. Steeds meer (in) zicht in het brein door fMRI scans. Deze techniek is rond 1990 geïntroduceerd. Nu krijgen we met deze techniek steeds meer zicht op het ‘gezonde’ brein, met zowel zijn fysiologische als pathofysiologische veranderingen.
.
Mis jij iets in deze top 10?
Confabula dacht: waar staat Chocolade om maar wat te noemen..?
Deel het met ons!
.
Apr '10

COGNITIEVE THERAPIE & DEPRESSIE?

Vanuit de VU een interessant bericht, gepubliceerd in het British J of Psychiatry. Een meta-analyse. Het team van Pim Cuijpers heeft zo’n 1036 wetenschappelijke publicaties over psychotherapeutische behandeling bij depressie bekeken. Ze analyseerden vervolgens 117 trials waarin het effect van cognitieve therapie op depressies werd onderzocht.

.
De mean effect size van de therapieën was 0,67.

De effect size geeft aan hoe sterk het effect van een handeling is op een populatie, waarbij vergeleken wordt met een controlegroep. De ‘size’ is bijvoorbeeld 0 als er geen effect vd behandeling is. Boven de 0,8 is er weer hoop, als het ware. Maar een getal van 0,67 is dus laag.
.
Vermoedelijk is er daarbij sprake van publicatie-bias: het gegeven dat regelamatig negatieve onderzoeksresultaten ofwel niet naar tijdschriften worden ingestuurd, ofwel niet worden geaccepteerd voor publicatie. In beide gevallen wordt het negatieve resultaat dus niet openbaar. Je kunt je voorstellen dat dit helaas nogal eens gebeurt. Bijvoorbeeld als iemand en nieuw medicijn heeft uitgevonden, daar veel verwachtingen van heeft, maar het niet blijkt te werken. In de kast ermee. Ook wetenschappelijke tijdschriften zijn daar een beetje debet aan, want een spectaculair ‘positief’ bericht, wordt vaak eerder voor publicatie geaccepteerd. Een en ander vertekent de waarheid over succes van behandelingen. Nadat de data statistisch waren aangepast op een dergelijke mogelijke ‘publicatiebias’, was de effect-size nog maar 0,42. De onderzoekers concluderen nu dat het effect van cognitieve therapie voor depressies door zo'n publicatie bias mogelijk wordt overschat.
.
NB – dit alles betekent dus geheel niet dat psychotherapie niet ‘werkt’! Want veel mensen hebben zeer veel baat bij psychotherapie. Let ook op: het gaat bij dit onderzoek over depressies, niet over andere psychiatrische andoeningen. En over cognitieve therapie. Er zij vele vormen van psychotherapie en vele psychiatrische aandoeningen die bij 1 of meer van die psychotherapie-vormen baat hebben.
.
Er zal, naast een meer gedegen bijeenzetten van de data in de toekomst - ook nader moeten worden gekeken naar ernst van depressies en subtypes. Het is vergelijkbaar met het probleem waar we tegen aan lopen bij het beoordelen van de werzaamheid van antidepressiva, waarover we het hier in CC eerder hadden (zie hier). Je kunt de ene depressie niet met de andere vergelijken.

Belangrijkst is dat we depressies als ziekte serieus nemen (zie CC werd boos). Vervolgens valt en staat alles waarschijnlijk bij de diagnostiek & zeker weten - ook bij de indrukwekkende diversiteit van depresies qua klinisch beeld. Die ongetwijfeld verschillende pathofysiologische mechanismen ten grondslag hebben. Varierend van de HPA-as, tot monoamines, cytokines - enfin, loop CC maar eens door. En dan vervolgens weer de psychodynamische turbulenties die daaraan te grondslag liggen of het onderhouden. Daar zullen de cruxen zitten. Hier zullen we vast op terugkomen.
.
Apr '10

HAPPY - FULL CONSCIOUSNESS

The happy individual is able to renew daily and with full consciousness all the basic expressions of human identity: work, love, communication, play, and rest.
.


Robert Grudin (1938)
.
Apr '10
.

COGNITIE NA ZIEKENHUIS

Een opmerkelijk resultaat uit een cohortstudie.
.
Van 1994 t⁄m 2007 werd bij 2929 mensen boven de 65 jaar zonder dementia een basismeting gedaan van hun cognitieve functioneren. Vervolgens werden ze elke 2 jaar getest middels de Cognitive Abilities Screening Instrument (CASI) (score 0-100).
.
Bij sommigen trad in die follow−up periode een herseninfarct (CVA) op. Zij werden geëxcludeerd uit de studie. Als bij de onderzochten de CASI lager dan 86 werd, werd nader onderzoek naar dementie gedaan. Die score kan je vergelijken met een score van ongeveer minder dan 25 bij de
MMSE (max 30). Steeds werden de waarden aangepast aan de basislevels vd score, leeftijd, roken en dergelijke risicofactoren.
Gedurende de follow−up werden er 1601 deelnemers niet in het ziekenhuis opgenomen, 1287 hadden 1 of meer opname achter de rug om een niet heel ernstige reden en 41 personen waren 1 of meer keer om ernstige reden opgenomen. Vijfenveertig dagen na het ziekenhuis ontslag werd de CASI afgenomen. Wie was opgenomen geweest, had een minder hoge CASI score dan de niet−opgenomen personen. De 41 ouderen die voor een ernstige reden opgenomen waren geweest bleken een significante daling van 2,14 punten op de CASI te hebben.
.

Bij nader onderzoek naar de aanwezigheid van dementie, bleek dat er 146 vd niet-opgenomen personen aan dementie leden. En onder de wel-opgenomen onderzochten 228.
Onder de personen die om ernstige reden waren opgenomen geweest waren het er 5. Dit is geen significant groter aantal, maar waarschijnlijk komt dat door het kleine aantal van 41.
.
Geconcludeerd wordt dat ouderen door een ziekenhuisopname cognitief achteruit gaan. Uiteraard verdient dit nader onderzoek
(JAMA. 10;303(8):763-70.)
.
Wat is de reden?

Is het oudere brein dermate kwetsbaar dat de fysieke problematiek die tot ziekenhuisopname noopte, reeds cognitieve schade geeft?
Heeft het te maken met spanningen rond de opname en stress in het brein?
Is er een rol voor het al dan niet bij deze patienten optreden van een organisch psychiatrische stoornis, otw een delirium, waarover we het hier in CC eerder hadden?
Wat jij?
.
Foto: Dr. Shock
.
Apr '10
DINSDAG - BE OUR GUEST!

Ik had het al eerder gemeld, maar toen was het nog vroeg: vergeet niet - a.s. dinsdag 13 april komt Dr Emily Holmes, vd Universiteit v Oxford een lezing houden over 'Mental Imagery and Emotional Disorders: From flashbacks to flash-forwards'.

.
Zie voor details eerder in CC - klik hier.
.

Van 16.15-plm 17.30 uur. Je bent weer welkom – in collegezaal 4 van het LUMC!
.
Apr '10

MOON & HALLUCINATIES - AUTOSCOPIE (III)

Nu we het over het eindeloze heelal en pluche Quarks hebben gehad - een aansluiting naar film & psychiatrie.

Confabula is een fannetje vd Bowie songs - zeker in zijn glittertijd.
Dus Ziggy Stardust - Space Oddity,
‘Life on Mars’ Moonage Daydream, ‘Starman’
.
In die periode kreeg hij een zoon, die hij Zowie Bowie noemde. Dergelijke namen kunnen je als kind ook wel opbreken - Zowie heeft zichzelf inmiddels ontpopt als filmgregisseur en noemt zich Duncan Jones.

Recent bracht Duncan zijn debuutfilm uit 'Moon'. De nummers van Bowie sr over de ruimte, zijn in diepere zin verhalen over de eenzaamheid van de nietige mens in de onmetelijke ruimte. Hiervanuit maakte Bowie jr een existentiële sciencefiction film.
Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) is een astronaut die in zijn eentje een maanstation bemant voor een bedrijf dat maansteen opdelft als energiebron. Zijn dienst van 3 jaar zit er bijna op. Hij heeft maar 1 aanspreekpunt al die tijd: een sprekende computer (Kevin Spacey himself).

.
De eenzaamheid maakt hem steeds wanhopiger en noopt hem tot diepzinnige gedachten: Wie ben ik? Ben ik vandaag nog dezelfde persoon als ik gisteren was? Wat is er eigenlijk origineel aan mij?
.

Ook deze film lieert aan psychologie en psychiatrie.
Om te beginnen, kan je je voorstellen dat ook Zowie/Duncan met zo’n beroemde vader en een leven in de spot-lights zich regelmatig heeft afgevraagd wie hij is en wat er ‘origineel’ aan hem is. Deze film zou daar symbolisch bij kunnen zijn.
.

Daarnaast komen we op een interessante hallucinatie die ik tegenkwam in het uitgebreide boekwerk van Dr JD Blom, waaruit ik eerder verhaalde (zie hier). Namelijk het fenomeen van 'Autoscopie'. Sam ziet in het verlaten ruimtestation zichzelf namelijk ook in meerdere versies voorbij komen. Zeer beangstigend uiteraard. Dit woord komt van het Griekse ‘αυτοσ σκορεο’ wat je zou kunnen vertalen als ‘ik kijk naar mezelf’. Een hallucinatie dus waarbij je jezelf ziet. Er zijn verschillende onderzoekers die erover hebben geschreven. Zo wordt gesproken van:
-

  • Negatieve autoscopie = in de spiegel kijken en jezelf niet zien.
  • Interne autoscopie = naar jezelf kijken en je eigen organen zien.
  • Ook wordt het gelieerd aan ‘buiten het lichaam-ervarigen’.

Neurobiologisch wordt gedacht aan afwijkende activiteit van het temoro-parieto-occiptale gebied vh brein. Bijvoorbeeld bij epilepsie in dat gebied, of een hersentumor.
.

Bij Sam kan je je voorstellen dat de psychische deprivatie hem reactief licht psychotisch maakt.
Dat gebeurde ook met
George Clooney in de film ‘Solaris’. Hij zag niet zichzelf maar zijn overleden geliefde. Ook een ingewikkelde, boeiende film.

PS: in het NRC stond nog dat je moet opletten op kleine details – bijvoorbeeld dat er de hele film lang een oud, vies, gekreukt post it-briefje zit op de robot die Sam gezelschap houdt. Dat is inderdaad prachtig.
Meer info over ‘Moon’ vind je hier
En hier

.En hier ook (want hij is inmiddels op DVD)!
.
Apr '10

RARE PLUCHE PARTIKELS - QUARKS

Denk je net dat je alles weer kunt overzien qua gimmicks in CC (zie hier) – stuit je op een multiple aanbod van pluche partikels. Ook deze hoeven Club Confabula niet te komen bemannen. Althans - niet in pluche vorm. Het zijn protonen, gluonen, elektronen, zwarte gaten, van alles.

.
En Quarks. Daar blijken er nogal wat van te zijn. Ook ‘Strange Quarks’. Daar kan ik me mogelijk wel mee identificeren.
Hoewel - ook fijn om te zijn lijkt me een ‘Charm Quark’: "
Heavier than a strange quark, but not as heavy as a bottom quark, the charm quark was discovered in 1974. Particles that contain Charm Quark, are called ‘charmed matter’".
.

Even de Wikipedia check: Quarks zijn elementaire deeltjes. Er bestaan inderdaad 6 soorten, quarks: voor elke 'generatie' van elementaire deeltjes een paar. De 3 paren heten: 'Up & Down'; Charm & Strange' (dus je ziet - mijn intuitieve identificatie klopte - Confabule is weer geheel 1) en 'Top & Bottom' (='Truth & Beauty'). Voor elk quark bestaat er ook als antideeltje (antimaterie / een antiquark), met de omgekeerde lading.
.
Nu, dit gaat Confabula weer volledig boven het knotje. En eigenlijk weet i ook niet wat dit met psychiatrie te maken heeft...

JA! Het sluit toch wel aan bij onze filosofische beschouwingen vd afgelopen dagen. Wat is meer bizar om tegenover elkaar te zetten: de oneindige sterrenhemel, tegenover deze pluche Quark.

Het sluit mooi aan bij het indrukwekkende 'The Universe (zie CC hier)'!

Ah! - De quote op de webiste, daar kan Confabula zich ook in vinden:

SCIENCE+ART=UNDERSTANDING.
.

Apr '10

THE UNIVERSE & WIJ?

Wij zijn. En velen waren er voor ons. En velen zullen er na ons zijn.

Waarbij we een ieder een liefdevol leven wensen.
En de wijde sterrenhemel overziet dat alles geamuseerd.

.
Dr Shock stuurt ons een prachtig bericht:

'In all the messiness of life’s day-to-day, one tends to forget the majesty that is the universe on a grand scale. Let this stunning time-lapse of the Milky Way over Hawaii remind you of your insignificance...'

'Beautifull.... '

Vergezeld v.e. indrukwekkend filmfragment: Time-Lapse Video of the Milky Way over Hawaii kijk hier!.
.
Confabula ervaart en zwijgt.
.

The White Mountain from Charles on Vimeo.

.

Apr '10

LOVE! & PROF FISHER

Sommige verhalen zijn boeiend en voor herhaling vatbaar – ook op een weblog.

.
Liefde staat voorop! Is m.i. qua berichten altijd voor herhaling & behoud vatbaar! Over professor Helen Fisher vertelde ik je lang geleden. Zij is biogisch anthropologist. Ze houdt zich veel bezig met de vraag:
"Why do people sing for love, live for love, kill for love and die for love?"
... en doet daar wetenschappelijk onderzoek naar. Ze heeft geschreven over liefde, huwelijk en cruciale verschillen in het brein van mannen versus vrouwen. Ook heeft ze theorieën over hoe je persoonlijkeheidstype beïnvloed wat voor geliefde je hebt/krijgt – mede gebaseerd op mono-amines in het brein
Ze vertelt boeiend over de liefde in
TED Talks 'Why we love', wat je HIER kunt bekijken.

Daarnaast verschijnt ze regelmatig in het meer populiare mediascircuit; bijv bij Oprah Winfrey. In 2007 schreef ze en artikel in
O Magazine, What’s Your Love Type? In eerste instantie een persoonlijkheidstest, zoals je wel vaker in tijdschriften ziet. Vervolgens koppelt ze het aan neurotransmitterstoffen in het brein (de mono-amines).
Zo noemt ze 'het dopamine type': iemand die in relaties steeds nieuwe zaken/ avonturen zoekt. Het 'serotonine type': iemand is loyaal, gestructureerd, een 'builder', zoals ze zegt. Natuurlijk heb je ook door de dagen snelle fluctuaties van je mono-amine-niveaus. Je verandert niet opeens van personage daarbij. Het zal dus nog gestructureerder liggen, in de anatomische gebieden waar de desbetreffende neurotransmitters (het meest) actief zijn. Of juist om cruciale gebieden waar ze al dan niet actief zijn. Enfin, interessant om eens te bekijken. En te laten bezinken. Want – it makes sense. Het is zoals we zijn. Wij & ons brein of wij: ons brein.
.
Vorig jaar gaf zij een interview met de volgende mooie dialoog toen het ging over liefde:
Leonard Lopate: "A scientific approach does take some of the romance out of the question, doesn’t it?"
Helen Fisher:
"... Well, not for me. You can know every single chemical in a piece of chocolate cake and still sit down and eat the cake and be thrilled. Ad you can know every single part of an engine of a Ferrari and get into the machine and drive it and enjoy the road. So for me it's added a tremendous depth and breadth and height to it...."
.
Apr '10

JELGERSMA LEZING - IMAGERY

Als vaste bezoeker van CC weet je inmiddels: elke 2e dinsdag vd maand organiseren we een Jelgersmalezing.
.
Op dinsdag 13 april a.s komt Dr Emily Holmes, vd Universiteit v Oxford.

Haar verhaal: Mental Imagery and Emotional Disorders: From flashbacks to flash-forwards.
.
"We experience mental imagery when we see in our mind’s eye, hear with our mind’s ear, and so on. Imagery has fascinating properties allowing us to pre-experience the world and make creative leaps. It can also cause profound distress, such as flashbacks in post-traumatic stress disorder (PTSD). Problematic imagery can also occur across other psychological disorders e.g. depression and bipolar disorder. This talk will interweave experimental evidence concerning imagery with clinical research, suggesting that harnessing imagery will be useful for treatment innovation."
.
Van 16.15-plm 17.30 uur. Je bent weer welkom – in collegezaal 4 van het LUMC!
.
Apr '10

WAT MAAKT JE EEN GOED DOKTER?

Een goede dokter gedraagt zich 'professioneel'. Maar wat is dat? We zullen het er de komende tijd wel vaker over hebben, nu Confabula betrokken is bij de Commissie Professioneel Gedrag voor geneeskunde studenten & co-assistenten in het LUMC. Wij definieren professioneel gedrag als een combinatie van normen, waarden en beroepsspecifieke gedragsrichtlijnen. Er zijn drie dimensies: omgaan met taken - bijvoorbeeld time management; omgaan met anderen - bijvoorbeeld begrijpelijk communiceren; en omgaan met jezelf - bijvoorbeeld leren omgaan met kritiek.

In CICERO, ons LUMC blad, staat deze maand een artikel over over '
Wat maakt je een goed dokter? (hier te downloaden)'- -Interview met diverse betrokken artsen over professioneel gedrag.

Hier de
PDF van het De hele Cicero.
.

April '10