LUX

Dementerende ouderen werden 6 weken blootgesteld aan extra helder licht (TL-lampen met 1000 lux). Hierna bleek er een positief effect: er was sprake van minder depressieve kenmerken, een verbetering van cognitie en slapen. Dit alles geeft een verbeterde kwaliteit van leven (R.Riemersma, AMC). In een aantal verzorgingshuizen is het licht standaard in gebruik genomen. Dit wordt niet door alle ouderen gewaardeerd: het licht wordt als schel en ongezellig ervaren. Zonlicht=100.000-130.000 lux; Daglicht/indirect zonlicht=10.000-20.000 lux; Bewolkte dag=1000 lux; Kantoor=200-400 lux; Erg donkere dag=100 lux; Schemering= 10 lux; Donkere schemering= 1 lux -- Kortom: is deze schelle TL-verlichting nodig? Zelfs in deze on-zomerse tijd: Stel een daad: Maak een wandeling met een oudere buiten & geef een positieve boost!

Juni '07

RESTAURANT FREUD (I)

Restaurant Freud, aan de Spaarndammerstraat in Amsterdam, opgericht door Gerda Hahn, kunstenaar, en Renske Kastelein, psychologe. Het ideële doel van Restaurant Freud is mensen met een psychiatrische achtergrond weer mee te laten doen in de maatschappij. In Freud kunnen zij weer werkervaring opdoen en krijgen ze scholing. De naam van het restaurant en de strekking van de slogans ('Krankzinnig lekker eten'; ‘Wel even reserveren anders wordt het een gekkenhuis...’) laten zien dat ze geen verstoppertje spelen over/met hun werknemers. De werknemers runnen voor een groot gedeelte zelfstandig het restaurant. "Zij komen nergens aan de bak, terwijl ze uitstekend kunnen functioneren. Dat zullen ze hier laten zien!".

EMYA 2007

Tijdens de uitreiking van de 30e European Museum of the Year Award in mei jl. in Spanje, heeft museum 'Het Dolhuys', nationaal museum van de psychiatrie in Haarlem, een eervolle vermelding gekregen. The European Museum Forum, reikt jaarlijks de prestigieuze EMYA uit aan een museum dat opvalt door innovativiteit en ondernemerschap. Met deze speciale oorkonde benadrukt het EMF de originaliteit en uitzonderlijke uitvoering van het museum, waarbij de bezoeker centraal staat. De musea die 'specially commended' zijn, voegen iets toe aan de Europese museumwereld. Het juryrapport schreef over Het Dolhuys: "Het museum draagt een heel duidelijke boodschap uit, zonder belerend te zijn en heeft daarbij voortreffelijk gebruik gemaakt van het historische gebouw in combinatie met prachtige designoplossingen".
Juni '07

OPTIMISME

“Een roze bril vergroot, daar ben ik van overtuigd, onze kansen om te overleven” (Prof. Dr. F.G. Zitman, 2001).
Erik Giltay, psychiater in het LUMC, verricht onderzoek naar de invloed van optimisme. Veel onderzoekers houden zich vooral bezig met ziekte en het negatieve spectrum van de psyche en veel minder naar positieve en sterke aspecten van de persoonlijkheid. Optimisme wordt gemeten met vragenlijsten die items bevatten zoals: “Ik verwacht nog veel van het leven”, “Ik zie nogal op tegen de komende jaren”, “De dagen gaan voor mij langzaam voorbij” en “Ik zit nog vol plannen”. Giltay deed onderzoek binnen de 'Arnhemse en de Zutphense Ouderen Studie' onder 941 ouderen (65-85 jaar). Daaruit bleek dat diegenen die optimistisch waren een ruim 50% lagere kans hadden om te overlijden dan de meer pessimistisch ingestelde mensen. Uit analyse van gegevens ten aanzien van hun gezondheid bleek dat optimisme vooral beschermt tegen sterfte aan hart- en vaatziekten, ook als gecorrigeerd werd voor factoren als roken, bloeddruk, overgewicht, en het totaal cholesterol in het bloed*.
Collega confabulanten (ook diegenen onder ons met een overmatig studentikoze levensstijl*):
Een optimistische levensinstelling vergroot de kans op een lang en gezond leven!!

Juni '07

MASHBANK

Per 15 juni 2007 heeft Martijn van Noorden, psychiater in het LUMC, officieel de MASHBANK van de afdeling psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen geopend. De MASHBANK is een weefselbank waarin van patiënten weefsel in de vorm van wangslijmvlies en speeksel wordt verzameld. Deze database maakt onderzoek mogelijk naar de samenhang tussen genetische factoren, afwijkingen in het stress-systeem en het vóórkomen en beloop van Stemmings-, Angst-, of Somatoforme (SAS-) stoornissen. Op de MASHBANK-site tref je informatie over onder andere de achtergronden van de weefselbank, de manier waarop materiaal verzameld zal gaan worden en over de onderzoeksvragen die de researchgroep wil gaan beantwoorden. Binnenkort ontstaat er de mogelijkheid voor enkele studenten om (al dan niet in het kader van een wetenschappelijke stage) mee te werken aan het MASHBANK-onderzoek. Heb je interesse? Neem dan contact op met Martijn van Noorden (071-5263785).

Juni '07

FOTO TENTOONSTELLING

Ieder mens is uniek!
Te zien in
fotomuseum Foam te Amsterdam: Rob van der Nol - 'Angels', portretten van adolescenten. Van der Nol voelt zich aangetrokken tot het proces van verandering waar zij doorheen gaan. Het doet hem denken aan overgangsmomenten als die tussen wakker zijn en slapen in, of tussen dag en nacht, momenten van subtiele verandering en metamorfose. Ontroerend zijn de portretten van Lise Sarfati', La vie nouvelle'. Foto’s van jongvolwassenen in hun alledaagse leefomgeving: de slaapkamer, keuken of supermarkt; "de complexiteit van het volwassenworden". RJ is een Franse fotograaf en straatkunstenaar. Hij maakt intrigerende close-up portretten van mensen, gedurende een reis door Israel: 'Face 2 Face'. "Why can’t they find a way to get along together?" De foto’s zijn van enorm formaat, in en buiten de muren van Foam te zien alsmede geplaatst in Amsterdam zelf. En last but not least: een overzicht van leven en werk van de Franse fotograaf Jacques Henri Lartigue (1894-1986), één van de pioniers van de fotografie.


Juni '07

HPA-as / NRC

In de Wetenschap & Onderwijs bijlage van het NRC van zaterdag 23 juni j.l. staat op de eerste pagina een artikel over de relatie tussen vroege verwaarlozing, ontregeling van de Hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) en psychische klachten en stoornissen waaronder de depressie. De zeldzame student die de NRC niet heeft, kan hem hier lezen. De afdeling Psychiatrie van het LUMC verricht onderzoek naar de HPA-as. Deze studie heet de MASH-studie('Mood, Anxiety and Somatoform disorders and the HPA-axis').

Juni '07

BOEKBESPREKING / PSYCHIATRY

Burtons boek is kleurrijk en verzorgd. Korte teksten, opsommingen, schema’s en tabellen. Teksten staan frequent in vakken, met vaste kleuren voor de inhoud, als casuïstiek, ‘clinical skills’ en belangrijke feiten. Opvallend zijn toegevoegde kunstfoto’s, voorbeelden van historische personen met een psychiatrische stoornis en citaten uit films en literatuur. Burton start met een overzicht over historie, het psychiatrisch onderzoek en uitwerking hiervan,met het DSM-IV-classificatiesysteem. Ook aandacht voor de GGZ in de UK. Hierna 10 hoofdstukken met specifieke psychiatrische stoornissen. Ziektebeelden worden op bondige wijze beschreven. De hoofdstukken zijn inhoudelijk enerzijds breed, anderzijds in bepaalde aspecten gedetailleerd uitgewerkt. Burton verwoordt zelf wat voor boek hij voor ogen had: “clear and concise yet comprehensive and detailed (…) also (…) material from the arts and humanities (…) to make psychiatry come alive”. ‘Psychiatry’ is naar mijn mening geschikt voor co-assistenten en voor de medicus die behoefte heeft aan een overzicht van de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden. De toegevoegde casuïstiek en kunst verlevendigen de hoofdstukken en gekoppeld daaraan het vakgebied. Een mooie basis waarvan uit verdieping plaats kan vinden.

PSYCHIATRY, van Neel L. Burton, Blackwell Publishing 2006. ISBN-13:978-1-4051-365. Prijs: € 39,54.
Uitgebreidere boekbespreking: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2007;151:1104.2-9.

NIEUWE WETENSCHAPSTAGES

KIJK OOK OP BLACKBOARD VOOR ANDERE WETENSCHAPSSATAGES DIE DE AFDELING PSYCHIATRIE AANBIEDT!!!!

WETENSCHAPSSTAGE ZIEKTE VAN HUNTINGTON
Voor een veelzijdige en leuke wetenschapstage zoeken we een enthousiaste, nauwgezette, liefst 4e jaars student geneeskunde met goede contactuele eigenschappen die in staat is zelfstandig te werken. De stage omvat veel praktisch klinisch werk (onderzoeksdeelnemers, meest patiënten met de ziekte van Huntington, interviewen; doen van venapuncties). Binnen dit onderzoeksproject formuleer je een eigen vraagstelling en wetenschappelijk protocol; en participeer je in de data-opslag, verwerking en analyse, met name met het oog op de eigen vraagstellingen. Natuurlijk krijg je training, supervisie, en begeleiding bij de verschillende onderdelen van je stage. Als je belangstelling hebt, dan kan je contact opnemen met prof.dr. Roos C. van der Mast, psychiater/plv.opleider, e-mail: r.c.van_der_mast@lumc.nl

NOV '07: DEZE STAGEPLEK IS INMIDDELS OPGEVULD