BOEKBESPREKING / PSYCHIATRY

Burtons boek is kleurrijk en verzorgd. Korte teksten, opsommingen, schema’s en tabellen. Teksten staan frequent in vakken, met vaste kleuren voor de inhoud, als casuïstiek, ‘clinical skills’ en belangrijke feiten. Opvallend zijn toegevoegde kunstfoto’s, voorbeelden van historische personen met een psychiatrische stoornis en citaten uit films en literatuur. Burton start met een overzicht over historie, het psychiatrisch onderzoek en uitwerking hiervan,met het DSM-IV-classificatiesysteem. Ook aandacht voor de GGZ in de UK. Hierna 10 hoofdstukken met specifieke psychiatrische stoornissen. Ziektebeelden worden op bondige wijze beschreven. De hoofdstukken zijn inhoudelijk enerzijds breed, anderzijds in bepaalde aspecten gedetailleerd uitgewerkt. Burton verwoordt zelf wat voor boek hij voor ogen had: “clear and concise yet comprehensive and detailed (…) also (…) material from the arts and humanities (…) to make psychiatry come alive”. ‘Psychiatry’ is naar mijn mening geschikt voor co-assistenten en voor de medicus die behoefte heeft aan een overzicht van de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden. De toegevoegde casuïstiek en kunst verlevendigen de hoofdstukken en gekoppeld daaraan het vakgebied. Een mooie basis waarvan uit verdieping plaats kan vinden.

PSYCHIATRY, van Neel L. Burton, Blackwell Publishing 2006. ISBN-13:978-1-4051-365. Prijs: € 39,54.
Uitgebreidere boekbespreking: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2007;151:1104.2-9.

2 opmerkingen:

Dr. Shock zei

Hoe verhoud zich dit boek met het Nederlandse leerboek psychiatrie?
Hier een link met een lijstje beroemdheden die een stemmingsstoornis hebben gehad, of moet je zeggen hebben?
http://www.findingoptimism.com/?p=49

MG zei

Het ‘Leerboek Psychiatrie’ van Hengeveld en Van Balkom (red), staat in het LUMC op de kernboekenlijst. Het ‘Leerboek Psychiatrie’ is zeer geschikt voor studenten in de artsopleiding. De diverse hoofdstukken zijn geschreven door 55 verschillende auteurs, gespecialiseerd op het gebied van door hen besproken onderwerp. Het boek is opgesplitst in 4 delen. Het eerste deel omvat inleidende beschouwingen omtrent psychopathologie, het psychiatrisch onderzoek, diagnose en classificatie, epidemiologie en etiopathogenese. Ook fysiopathogenese en behandeling van psychiatrische stoornissen in het algemeen worden besproken. Dit onderdeel wordt fraai verhelderd aan de hand van illustraties uit de TRC-Pharmacology Database van het Teaching Resource Centre, LUMC. Deel twee behandelt psychiatrische ziektebeelden. Naast de diverse syndromen binnen de cognitieve, psychotische en stemmingsstoornissen, ook aandacht voor bijvoorbeeld somatoforme stoornissen, dwang/drang, eetstoornissen, middelenmisbruik en suïcidaliteit. Hierbij wordt steeds een bondig overzicht gegeven van (differentiële) diagnostiek, epidemiologie, de etiopathogenese, prognose en behandeling. Het derde deel bespreekt specifieke onderwerpen als psychiatrie in de eerste lijn, ziekenhuis- en ouderenpsychiatrie, forensische psychiatrie en transculturele psychiatrie. Het laatste deel richt zich op geschiedenis, maatschappelijke en juridische aspecten en opleiding. Het boek sluit af met de status mentalis, een lijst van psychiatrische begrippen en een psychiatrische problemenlijst voor de artsopleiding. Het feit dat het een Nederlands leerboek is, zie ik als een pré. Enerzijds omdat het zich daardoor specifiek richt op de Nederlandse GGZ, met zijn protocollen, juridische aspecten en positie binnen de Nederlandse maatschappij. Daarnaast biedt een Nederlands leerboek meerwaarde omdat juist in de psychiatrie vorm en inhoud van taal belangrijk zijn. In dit boek worden geen casuïstiekvoorbeelden gegeven. Hiervoor kan de student overwegen het bij dit boek horende boek ‘Probleemgeoriënteerd denken in de Psychiatrie’, van dezelfde uitgever en onder dezelfde redactie aan te schaffen. Hoewel het ‘Leerboek Psychiatrie’ minder kleurrijk is dan Burton’s boek, doet het er inhoudelijk absoluut niet aan onder. Het biedt meer informatie dan Burton’s boek. Bovendien, een boek alleen, hoe kleurrijk ook, kan de psychiatrie niet verlevendigen en in zijn sprankeling aan de student laten ‘voelen’. Ik hoop dan ook dat er in het medisch curriculum een combinatie wordt gevonden met het ‘Leerboek Psychiatrie’ als gedegen theoretische basis, en dat daaraan gekoppeld onderwijs, in de vorm van syllabi, colleges, werkgroepen, casuïstiek en beeldmateriaal, internet en met name de interpersoonlijke contacten hierbij de kleur bieden. ‘Leerboek Psychiatrie’; Hengeveld, M.W., & van Balkom, A.J.L.M. (Red.) De Tijdstroom, Utrecht 2005, 642 pagina's, isbn 905898076 6, € 46,-