FACIAL EXPRESSION TEST

Een testje (gebaseerd op de interactieve 'Micro Expression Training Tool' van Prof Ekman, UCMS, San Francisco) om te kijken of je in staat bent emoties achter gelaatsuitdrukkingen goed in te schatten. Voor je zie je een gezicht. Dit gezicht verandert kort en snel van expressie. Klik de emotie aan die je hebt geobserveerd. Als je nogmaals op de nummerknop drukt, houd je de gezichtsuitdrukking langer vast. Als je het verkeerde antwoord gaf, kun je een alternatief kiezen. Ik vind 'm vrij lastig!

1 Sept '07

POLISH YOUR WIKIPEDIA ENTRY

'Prins Friso en prinses Mabel hebben vanaf een computer in Huis Ten Bosch, het woonpaleis van koningin Beatrix, informatie verwijderd uit het lemma over prinses Mabel op de Engelstalige internetencyclopedie Wikipedia, dit wordt bevestigd door de Rijksvoorlichtingsdienst.' (NRC 29 Aug ’07) Ook bijv. de CIA en het Vaticaan blijken aanpassingen te hebben gemaakt. Farmaceutisch bedrijf AstraZeneca kwam in dit kader begin deze maand ook in het nieuws. Zij had op Wikipedia de minder positieve gegevens in de tekst over het antipsychoticum quetiapine veranderd.

30 Aug '07

BULLYING - "LOOK AT ME NOW!"

'At the Teen Choice Awards '07, Jessica Alba (26) had the last laugh on her school tormentor, as she accepted the Female Hottie Award. "I would like to dedicate this award to a young man who has been on my mind for the last 19 yrs: Ross. Ross didn't love me. I was 'pigeon-toed, I had a sway back, I was slightly cross-eyed, buck-toothed, I sucked my thumb'. Look at me now, Ross! Look at me now!"'.

Finse onderzoekers hebben 2540 jongens, geboren in 1981 gevolgd. Ze stelden in 1989 vast of ze werden gepest en of ze zelf andere kinderen pestten. Info verkregen ze vd jongens zelf, hun ouders en docenten. Vervolgens onderzochten ze of er op hun 18e en 23e jaar sprake was van een psychiatrische stoornis. Op hun 8e werd 6% van de jongens frequent gepest, 6% pestte zelf en 3% was zowel slachtoffer als dader van pesterijen. Bij de jongens die geheel niks met pesten te maken hadden gehad, was bij follow-up de prevalentie van psychiatrische stoornissen 9%. Bij de jongens die zowel slachtoffer als dader van pesten waren, bleek 30% een psych. stoornis te hebben ontwikkeld. Het ging met name om de antisociale persoonlijkheidsstoornis en angststoornissen. Bij jongens die alleen slachtoffer van pesterij waren, was de prevalentie van psych. stoornissen 17% (mn angststoornissen) en voor wie alleen actief gepest had 18%. Bij de laatste was mn sprake van antisociale persoonlijkheidstrekken, alcohol/drugs misbruik, depressie en angst. Tegelijk slachtoffer en dader van pesten zijn, blijkt het meeste risico op een psych. stoornis te geven.
..... Ross… wat zal er van hem terecht gekomen zijn...


29 Aug '07

STUDENTEN: GEWOON MENSEN

4811 studenten, van 26 universiteiten in China, vulden een vragenlijst in gericht op persoonlijkheidsstoornissen (PDQ). De mannelijke studenten scoorden hoger op paranoïde, schizotypische, antisociale en narcistische kenmerken vergeleken met de vrouwelijke. Ook kwamen passief-aggressieve en depressieve kenmerken vaker voor. Onder vrouwen kwamen borderline kenmerken significant vaker voor. Studenten afkomstig uit plattelandsgebieden scoorden hoger op schizoïde, schizotypische, narcistische, vermijdende, obsessief-compulsieve, passief-agressieve en depressieve persoonlijkheidsschalen. Studenten uit de stad scoorden hoger op paranoïde en afhankelijke schalen. Onder studenten die enig kind waren, kwamen paranoïde, antisociale en afhankelijke kenmerken vaker voor. Studenten uit 1-ouder gezinnen scoorden hoger op de schizotypische schaal. Studenten uit adoptie-gezinnen scoorden hoger op antisociale, passief-agressieve en depressieve schalen. Bij vergelijk naar inkomensklasse, scoorden studenten uit arme families significant hoger op schizoïde, schizotypische, antisociale, borderline, narcistische, vermijdende en obsessief-compulsieve trekken. De auteurs ondersteunen met deze bevindingen de huidige opvattingen over de invloed van omgevingsfactoren op het ontstaan van persoonlijkheidsproblematiek. Een kort artikel, naar aanleiding van arbeidsintensief onderzoek. Het roept om meer uitwerking - meer resultaten en meer discussie. Is er verschil in de diverse studierichtingen? Tussen de 1e en de 4e jaars? Hoe gaat het met ze? De auteurs schrijven hier niets over. Maar dat ze er wel over hebben gedacht, blijkt uit Tabel 3, waarin ze zich 'verspreken'. Er volgt vast een 2e artikel. We wachten rustig af.

27 Aug '07

DR GUISLAIN

Op deze blog is al vaker geschreven over ‘Het Dolhuys’. Ook in België is een psychiatriemuseum: Museum Dr. Guislain te Gent. Het is gehuisvest in gebouwen van het voormalige 'Hospice Guislain', opgericht door Prof. Guislain in 1857. Hij wordt beschouwd als één vd voorlopers van de moderne psychiatrie: als één van de eerste artsen in België benaderde hij psychiatrische patiënten als mensen met te behandelen ziekten. In 1824 tekende hij een plan voor een hospitaal waarmee hij een prijs kreeg van de Société des Beaux Arts te Brussel. In 1828 werd hij in Gent benoemd tot 'hoofdgeneesheer voor de krankzinnigen': de eerste officieel erkende psychiater in België. De collectie van het museum omvat de geschiedenis van de psychiatrie, een fotocollectie van 1860 tot heden en een grote verzameling kunst gemaakt door psych. patiënten. Ook zijn er wisselende exposities. Op de website van Museum Guislain staat zeer uitgebreid en m.i. interessante informatie over de geschiedenis van de psychiatrie.

26 Aug '07

GIRLPOWER

Mannen- en vrouwtjesratjes werd in een week tijd geleerd hoe ze konden ontsnappen aan een toegediend stroomschokje ('controleerbare stress'). Een 2e groep ratjes kreeg ook stroomschokjes, maar leerde daarbij geen ontsnappingsmogelijkheid ('oncontroleerbare stress'). Deze ratjes hadden een vorm van 'learned helplessness': ze hadden aangeleerd om lijdzaam het stroomschokje te ondergaan. Vervolgens werden de ratjes met z’n 2-en in hokjes gezet - steeds een combinatie van uit elke groep 1 ratje. Daarna kregen alle ratjes een schokje met een ingewikkelder ontsnappingsmogelijkheid. De meeste mannenratjes die nooit hadden geleerd te ontsnappen, waren niet in staat een vluchtweg te vinden, en bleven hulpeloos. Dit itt de vrouwtjesratjes … of ze nu tevoren wel of niet hadden geleerd dat je kunt ontsnappen aan stroomschokjes: de meeste vonden een uitweg. De vraag is wat ten grondslag ligt aan dit fenomeen. Hormonen lijken niet van invloed: zowel ovariëctomie als castratie had geen invloed. Tja. (Dalla et al. Neuropsychophar ’07;22)

23 Aug '07

FANTOOMPIJN & SPIEGEL

Fantoompijn is een pijnsensatie die beleefd wordt als afkomstig van een geamputeerd lichaamsdeel. Fantoompijn komt na amputatie voor bij 70-80% vd patiënten. Bij sommigen verdwijnt de pijn, maar bij ongeveer 50% niet. Wbt de oorzaak van fantoompijn, is gebleken dat het hersengebied in de somato-sensorische cortex dat oorspronkelijk correspondeerde met het geamputeerde lichaamsdeel ‘ontregeld en overprikkeld’ is. De hersenen interpreteren dit alsof het geamputeerde lichaamsdeel er nog is en pijn doet. Medicatie biedt frequent geen verlichting van de klachten. S.Veenstra, psycholoog, biedt patiënten een behandeling mbv een spiegel. Hier vertelt zij over deze therapie en behandelt een patiënt ermee.

23 Aug '07

ECT

Ben je medisch student, co-assistent, arts-assistent of anderszins medicus en geïnteresseerd in wat elektroschocktherapie inhoudt? Neem contact op om te kijken of je een keer mee kunt naar een ECT behandeling. Dan kan jij ook je eigen mening over ECT vormen.

21 Aug '07

ECT - "SHOCKING"?

"(...) Mijn hart klopt in mijn keel. Mijn knieën knikken. Ik heb mijn handen in de zakken van mijn jasje gestoken en knijp ze tot vuisten. Ik zet me schrap. De dokter plaatst de elektroden op het hoofd van de patiënt. Ik hoor een piep en opeens begint de patiënt te schokken. Zijn armen en benen bewegen heftig. Een straaltje speeksel loopt uit zijn mondhoek. Mijn God. Wat een afschuwelijk tafereel. (…) Ik zie plotseling 5 bedden en het aantal verpleegkundigen aan het bed heeft zich verdubbeld. De dokter heeft 6 armen. (…) Ik zweef door de deur naar buiten en op de gang zak ik door mijn benen. ECT onschadelijk? Dacht het niet".

Dit is een citaat uit het ingezonden stuk in het dagblad De Pers, verschenen onder de titel 'Shocking' op 15 juli '07. De auteur beschreef de negatieve gevoelens die zij had ondervonden bij het bijwonen van een elektroshockbehandeling ergens in NL. Op onze afdeling waren wij erg geschrokken van deze beschrijving. ECT kwam er negatief uit naar voren. Onze ervaring is dat zowel patiënten als mensen die een keer meekijken bij de ECT niet de ervaring hebben die de auteur beschrijft. Bovendien is ECT een veilige en effectieve behandelmethode. Ik vind het dan ook positief dat op 20 aug. '07 in De Pers de (geheel andere) ervaring van Gwendolyn Cazander is gepubliceerd. Zij loopt momenteel haar co-schap psychiatrie in het LUMC.

Hieronder een citaat uit de comumn. Het volledige stuk kan je hier downloaden.

"(…) De psychiater en ik maken kennis met de patiënt. Het is zijn 12e ECT-behandeling en hij merkt duidelijk vooruitgang in zijn depressieve klachten. De man in kwestie ligt er rustig bij wanneer de anesthesist hem vraagt diep in te ademen. Hij krijgt wat extra zuurstof. Ondertussen plakt de psychiater elektroden op het hoofd. De patiënt wordt slaperiger en de spieren verslappen. De anesthesist controleert of de narcose is ingewerkt, terwijl de psychiater een controlefilmpje van de hersengolven maakt. Als alles gereed is, wordt de stroom gegeven. Gevoed door informatie uit de media, verwacht ik dat de patiënt hevig zal schokken met zijn lichaam. Dit idee blijkt ongegrond. Door alle spierverslapping zie ik slechts lichte trekkingen met armen en benen en een minimale grimas van het gezicht. Voor ik het weet, zijn de trillingen voorbij en maakt de anesthesist de patiënt weer wakker. Er zijn slechts een paar minuten verstreken. Ik loop naar de verkoeverkamer. "Hoe is het met u, meneer?", vraag ik de patiënt. "Vindt u het niet eng, die ECT?" "Het werkt!", antwoordt de patiënt opgetogen. "Natuurlijk is het eerst spannend. Maar ik voel me altijd heel goed na de ECT, terwijl niets anders me heeft kunnen helpen. Dat is toch mooi?" Ik knik bevestigend en loop terug naar de kleedkamer van de OK. 'Dus ECT is eigenlijk een heel goede en effectieve therapie!', besluit ik en ik hang mijn logge klompjes op het rek. 'Die andere 'co' moet zeker nog eens komen kijken….'"

21 Aug '07

ALCOHOL OP DE SEH

Uit gegevens van de Stichting Consument en Veiligheid is gebleken dat tussen 2000 en 2005 het aantal patiënten die op een afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) moesten worden behandeld vanwege een acute alcoholvergiftiging meer dan verdubbeld is. Bij 15 tot 19-jarigen is de stijging zelfs meer dan 160%. Bij kinderen tussen de 10 en 15 jaar is sprake van een verzesvoudiging (zier ook BUTTERBEER). Jaarlijks gaat het om gemiddeld 1800 mensen met een acute alcoholvergiftiging op de SEH. Bij ongeveer 25% hiervan speelden ook drugs of geneesmiddelen een rol. Van alle patiënten die jaarlijks op een SEH worden behandeld na een ongeval of vechtpartij, is bij ongeveer 8% (63.000 personen) sprake van alcoholgebruik rond het incident. 75% van de jongeren had 3 of meer glazen op toen zij het letsel opliepen. De onderzoekers gaan ervan uit dat de zorgwekkende getallen in werkelijkheid nog hoger moeten liggen, aangezien bij de letsels niet in alle gevallen bewust melding wordt gemaakt of er al dan niet alcohol of drugsgebruik aan de orde was. (Artikel: 'alcohol en jongeren: een ongelukkige combinatie')

20 Aug '07

NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY - FOR FREE!

Het beroemde, maar liefst 2010 pagina’s tellende (en zeer prijzige) boek 'Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress' van Davis et al, is nu gratis online te downloaden. Een mooi naslagwerk, dus zet 'm in je favorites!

19 Aug '07

VADERS IN ACTIE

Uit studies komt frequent naar voren dat kinderen met depressieve moeders een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van bijv. een laag zelfbeeld, depressieve en angstklachten en gedragsproblemen. Vreemd genoeg was er weinig bekend over de rol van vaders in dit proces. Om dit te onderzoeken heeft een Amerikaanse onderzoeksgroep 3197 depressieve moeders (met in totaal 6552 kids; bij aanvang vd studie:0-10 jr) gedurende 10 jr gevolgd. De betrokkenheid van vader werd in kaart gebracht: hoe betrokken ervoeren de kids hem? Wist hij bijv. wanneer zij al dan niet thuis waren? Was hij bij activiteiten of gebeurtenissen die zij belangrijk vonden aanwezig? Sprak hij frequent met ze over belangrijke zaken en beslissingen binnen het gezin en nam hij hun argumenten serieus? Hieruit bleek dat de nadelige invloed van de depressie van moeder op het kind, zowel gedurende de kinder- als adolescentietijd, verwaarloosbaar was, indien de vader in de periode van moeders ziekte actief betrokken was bij het kind. Ook als zich bij een kind de 1e gedragsproblemen begonnen voor te doen, kon een positieve betrokkenheid van vader dit proces stoppen. Het lijkt zo logisch, maar nu is het ook in een 1e studie aangetoond: het is van essentieel belang om in een gezin met een depressieve moeder, de vader goed voor te lichten over depressies, de gevolgen op het gezin en zijn mogelijke invloed hierbij.

19 Aug '07

ROMY SCHNEIDER

25 jaar geleden overleed actrice Romy Schneider. Als hommage worden t/m 29 aug in diverse filmhuizen films van haar vertoond. Bv 'La Piscine', 'Les Choses', 'L’important c’est d’Aimer' en 'La Passante du Sans-Souci'. Plus 2 exposities (Filmhuis Den Haag en -museum A’dam). Ook vanuit psychologisch opzicht is haar leven intrigerend. Een jeugd als dochter van 2 acteurs, die uit elkaar gingen toen Romy 7 was. Op haar 15e speelde ze in haar eerste film. Zij werd publiekslieveling door haar rol als de Oostenrijkse keizerin Sissi. Het kostte haar veel moeite zich aan dit 'Sissi-imago' te ontworstelen. Daarna werkte zij samen met regisseurs, als Sautet, Orson Welles en Luchino Visconti en tegenspelers als Michel Piccoli, Yves Montand en Alain Delon. Met Delon heeft zij een relatie gehad. Na het eindigen van deze relatie in '64 deed zij een zelfmoordpoging. Toen in '81 haar 3e huwelijk eindigde, verongelukte haar zoon. Deze gebeurtenissen leidden ertoe dat zij aan alcohol en drugs verslaafd raakte. In '82 overleed zij, 43 jaar oud. De oorzaak van overlijden is onduidelijk. Gesuggereerd werd dat zij een overdosis alcohol en slaappillen had ingenomen. Er werd geen onderzoek naar verricht. De officiële doodsoorzaak werd geduid als een hartstilstand.

18 Aug '07

SUICIDE NA BORSTVERGROTING

In een cohort van 3527 Zweedse vrouwen die in het verleden een borstvergrotende operatie hebben ondergaan, blijkt het aantal vrouwen dat overleden is door suïcide 3 maal zo hoog, in vergelijking met gematchede vrouwen uit de algemene bevolking. Dit verhoogde risico uitte zich 10 jaar na de ingreep. Het aantal sterfgevallen door alcohol en/of drugs was eveneens 3 maal zo hoog in deze groep! Dood door ongevallen kwam bij deze groep ook frequenter voor tov de alg. bevolking. Bij een groot aantal van deze dodelijke ongevallen was vermoedelijk drugs en/of alcohol in het spel en ook waren er verdenkingen op suïcides bij. Het hoge percentage suïcides en middelenmisbruik geeft aan dat veel vrouwen die een borstvergroting ondergaan, lijden aan een (frequent niet onderkende) psychiatrische stoornis. Verder onderzoek naar dit fenomeen is van belang. Daarnaast is het wellicht aan te raden om vrouwen vóór deze (en vergelijkbare?) cosmetische ingrepen te screenen op de aanwezigheid van psychische problemen. Dit niet met als doel om de geplande ingreep dan af te blazen, maar om deze vrouwen verder te gaan begeleiden en behandelen. Ook postoperatieve psychiatrische follow-up lijkt waardevol. (Lipworth et al. Ann Plast Surg ’07;59:119-23).

14 Aug '07

BOIJMANS V BEUNINGEN

Museum Boijmans Van Beuningen in R'dam heeft div. exposities & een vernieuwde opstelling van 400 van hun eigen kunstwerken: 'De Collectie Eén'. Elke zondag heb je de mogelijkheid om om 13.30 uur een gratis rondleiding te krijgen. Wel tevoren bellen: max. 20 deelnemers. Medio '08 volgt 'De Collectie Twee'. Eén van de exposities is 'Designprijs Rotterdam 2007'. Deze toont de 14 meest toonaangevende creatieve visies die in de afgelopen 2 jr een bijzondere rol hadden in het ontwerpvak. De winnaar van 2007 is Thonic, die gedurende de verkiezingen bekendheid verwierf met de div. tomaat-producten in de SP campagne. Verrassend vind ik bv 'lace fence' van demakersvan en 'heatwave' van Laarman.
(Foto: Portrait of Edward James, Margritte: "when one sees one of my pictures, one asks oneself this simple question, 'What does that mean'. It does not mean anything, because mystery means nothing either, it is unknowable".)

12 Aug '07

FMRI EN TALENT VOOR …

Prof W. Verbeke, hoogleraar sales- en accountmanagement aan de Erasmus Universiteit R’dam (EUR): "Binnen tien jaar wordt voor alle beroepen geselecteerd via een fMRI-scan" ; "Intelligentie, verkooptalent maar ook leiderschap zitten in het brein gebakken" (Financieel Dagbl. 12/7/’07). Zijn doel is een sollicitant taken uit te laten voeren die belangrijk zijn voor zijn beroep. Gelijktijdig zou een fMRI worden gemaakt en zou de sollicitatiecommissie kunnen zien welke delen van het brein worden geactiveerd gedurende de taak, en of dit de 'juiste (lees: aanleg/talent-) gebieden' zijn. Hier tegen over de mening van Dr. Y. Elgersma, neurowetenschapper aan de EUR. Hij heeft weinig vertrouwen in een loopbaantest via de scan. Allereerst is de kennis over de fMRI nog te pril. Daarnaast benadrukt hij dat ‘talent’ niet vastgelegd in één enkel gebied van de hersenen, maar in een netwerk & samenwerking van gebieden. Elgersma: "We vergeten vaak dat de menselijke waarneming erg geraffineerd is: een simpel gesprekje van tien minuten zegt meer over iemands talent dan welk meetapparaat ook" Een reële reactie, me dunkt! (bron: Intermediair).

10 Aug '07

WHAT WOMEN WANT (II) - SOFTIES.

'Women want: macho's' - toch? Britse vrouwen beoordeelden foto’s van mannengezichten die digitaal meer mannelijk of feminiene waren gemaakt. Van de mannelijke gezichten, verwachtten zij dat ze dominant, minder warm, minder trouw en een slechtere vader zouden zijn: ongeschikt als vaste partner. Meer feminiene gezichten werden juist andersom beoordeeld: potentiële partners, die zich goed kunnen binden, betrokken zullen zijn en monogaam.. Er werd geen verschil verwacht als werd gevraagd naar wie van de twee types meer ambitieus of gefortuneerd zou kunnen zijn. Ook scoorden gezichten die een gezonde uitstraling hadden als aantrekkelijker en prettiger persoonlijkheden, zeker als ze ook nog eens een feminiene gezicht hadden. Prof Perrett: "…Our results contradict claims that machismo denotes fitness and disease immunity. Masculinity may buy you dominance but not necessarily tip top physical condition. Instead women see a healthy guy as the source of wealth, and fit for family life." (Boothroyd et al. Pers and Indiv Diff ’07). Het is leuk om te kijken op de site van de Durham University: ze hebben een 'facelab', waarop je wordt uitgenodigd zelf gezichten te creëren en veranderen. Nu zitten we nog met die pheromonen in onze maag (neus): is there more than meets the eye?

9 Aug '07

TONEEL

Als ze weer naar school gaan: schooltoneel! Onderzoekers van de University of Illinois volgenden 10 jongeren gedurende de 3 mnd durende repetities, de uitvoering en tot 2 jaar na een productie van les Miserables. De jongeren gaven aan met het voorbereiden en uitvoeren van het toneelstuk bv te hebben geleerd om hun emoties te herkennen en er adequaat mee om te gaan. Ook het inzicht krijgen in emoties van anderen en die kennis gebruiken om het groepsproces te verrijken werd genoemd. De onderzoekers denken dat dit deels toe te kennen is aan het feit dat de jongeren zich moeten inleven in hun (rol) personages. Maar bovenal dat de hoogoplopende emoties ('youth’s repeated "hot" experience of unfolding emotional episodes') gedurende de repetities en de uitvoering de basis vormen voor dit emotionele leerproces. (Larson et al. Child Dev ’07;78:1083-99).

8 Aug '07

GO TO SCHOOL!!

Jaarlijks komen ruim 200.000 minderjarigen in het medisch circuit met onbegrepen lichamelijke klachten, variërend van hoofd- tot buikpijn en vermoeidheid. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf, echter bij 15% blijkt sprake van een somatoforme stoornis (SS). Helaas blijkt dat deze diagnose vaak pas laat door artsen en ouders wordt (h)erkend. Honderden kinderen met een SS verzuimen jaarlijks school en hebben minder sociale contacten en activiteiten. Van de 69 kids met een SS in het CURIUM bleek bv. dat er bij 30 sprake was van ernstig schoolverzuim. Opvallend was dat de leerplichtwet nauwelijks een issue was: bv. een verklaring van een arts was al voldoende om controle van de school te stoppen: de kinderen bleven lang thuis. Een zorgelijke situatie: langdurig schoolverzuim kan uiteraard tot psychosociale, educatieve en lichamelijke beperkingen leiden. Het CURIUM pleit er dan ook voor om een dwingender protocol op te gaan stellen voor deze kinderen, zoals dat gericht op volwassenen in de WAO (wet verbetering poortwachter). Hierbij moet een adequaat netwerk rond het kind, in overleg met school, familie en psychiatrie worden gecreëerd. De schoolarts zou hierbij als een bedrijfsarts kunnen fungeren en een centrale positie innemen.

8 Aug '07

GRAPPIGE GEUREN

200 proefpersonen, gespannen wachtend bij de tandarts, kregen een citrus-, of een lavendelgeur te ruiken. Daarnaast werd aan één groep muziek, en aan een andere niks aangeboden. Zowel citrus als lavendel bleken angst te reduceren en bovendien de stemming van de proefpersonen te verbeteren (Phys&Behav ’05;86:92-5). Hiernaar verwijst Dr. R. Herz, en zij biedt nu in de USA een commercieel geurpakket: Bliss Booster ('to improve your mood and increase feelings of happiness') en Crave Control ('to curb cravings for carbs, including chocolate cake and dessert'). Tenslotte: Endurance Enhancer 'to gain a competitive edge in athletics or the wrkplace' - iets voor een placebo-gecontroleerde test bij studenten gedurende de tentamenperiode - of zullen we dan voor de Mozart-vibe gaan?

7 Aug '07

PTSS & IRAK

Over de incidentie van het post traumatisch stressyndroom (PTSS) onder Amerikaanse militairen na uitzending naar Irak, worden getallen van rond de 9 à 12% genoemd. Commentaar op deze cijfers is dat onvoldoende is gekeken naar de eigenlijke oorzaak van de klachten. Het UMCU heeft 479 Nederlandse militairen vóór hun vertrek naar Irak en 5 resp. 15 mnd na terugkeer onderzocht. Ongeveer 11% van de militairen benoemde symptomen van een PTSS. Bij 3,5% bleek sprake van een PTSS, gerelateerd aan de ervaringen in Irak. Bij de overige militairen bleken de klachten gerelateerd aan andere factoren, bijv. problemen in de thuissituatie (Engelhard et al. Br J Psychiatry ’07;191:140-5). Interessant is dat er recent ook Britse militairen die zijn uitgezonden naar Irak zijn onderzocht. Onder de militairen die 5 mnd in Irak waren, leed 3% aan een PTSS. In een tweede groep die maar liefst 13 mnd (lang!!!) in Irak was geweest: 5,2%. Bij 1:4 van de groep die 13 mnd in Irak was, bleek sprake van een alcoholprobleem, versus 1:10 in de 5 mnd groep. Hoe lang de Nederlandse militairen in Irak waren, is mij nog niet duidelijk, aangezien het artikel nog gepubliceerd moet worden.

6 Aug '07

DEEP BRAIN STIMULATION (II) & MCS

Wbt Deep Brain Stimulation (DBS) verschijnen toenemend interessante case-reports. Mogelijk biedt DBS een indicatie voor patiënten met een staat van ‘minimaal bewustzijn’ ('Minimal Conscious State' (MCS)). Een 38-jarige man bevond zich na een ernstig schedelletsel reeds 6 jaar in een MCS. Ondanks intensieve training, trad er geen vooruitgang meer op in het revalidatieproces: hij kon wat contact en vingerbewegingen maken, werd gevoed mbv een maagsonde. Neurochirurgen plaatsten DBS elektrodes bdz in de thalamus van deze patiënt. Deze elektrodes werden ad random aan en uit gezet op verschillende momenten gedurende 30 dagen. Hij werd in die periode begeleid door een revalidatieteam, dat zelf ook niet wist wanneer de elektrodes aan of uit stonden. De patiënt was alerter als de DBS geactiveerd was: hij kon dan beter spreken, bewegen en voedsel kauwen en doorslikken. Opvallend was daarnaast dat zijn toestand in de tussenliggende ('off') fases, beter was dan vóór de implantatie. Blijkbaar treedt er een blijvende progressie op. Uiteraard is het belangrijk af te wachten wat het verdere beloop van het revalidatieproces zal zijn. (Schiff et al Nature. ’07;448: 600-3).

5 Aug '07

MUZIEK ALS STUDIEBOOSTER - FMRI

Het beluisteren van Mozart gedurende het studeren, heeft een gunstig effect op de concentratie en zou zo studieresultaten positief kunnen beïnvloeden (zie eerder). Nu hebben onderzoekers van de Standford University middels fMRI onderzoek aangetoond welke gebieden van het brein geactiveerd worden tijdens het luisteren naar 18e eeuwse (W. Boyce, tijdgenoot van Mozart - barok) muziek. Gedurende het beluisteren van de symfonie bleek de rechterhersenhelft significant actiever. Op momenten dat de muziek even pauzeerde, in aanloop naar een volgend thema, bleek sprake van activatie van het ventrale fronto -temporale gebied. Op moment dat de melodieverandering inzette, en de aandacht van de proefpersoon hiernaar verschoof, werd het dorso-frontale gebied geactiveerd. Op deze wijze zou het kunnen zijn dat het brein wordt getraind op het anticiperen op en het vasthouden van aandacht op nieuwe situaties.
Leuk is om een animatie te zien van de fMRI scan gedurende het beluisteren van de muziek: klik hier!
3 Aug '07

WIEDEWIEDEWIET??

"There is now sufficient evidence to warn young people that using cannabis may increase their risk of developing a psychotic illness later in life".

Dit nav een systematisch review onderzoek naar de tot nu toe verschenen longitudinale studies naar de relatie cannabisgebruik en het ontwikkelen van psychosen of stemmingsstoornissen: 35 artikelen (van de 4804 gepubliceerde artikelen over dit onderwerp!) van 22 cohort studies voldeden aan de normen, 11 specifiek gericht op psychosen, 24 op stemmingsstoornissen. Vergeleken met niet-gebruikers hadden cannabisgebruikers een verhoogd risico op een psychose: individuen die cannabisgebruik rapporteerden, hadden een 41% grotere kans. Bovendien bleek sprake van een dosis-respons effect: hoe meer gebruik, hoe hoger de kans. Als gekeken werd naar psychotische syndromen, als schizofrenie, bleek hetzelfde verhoogde risico! Wat betreft depressies, bleek wel sprake van een mogelijke relatie tussen cannabisgebruik en depressie, maar niet significant. Er was onvoldoende bewijs dat suïcidaliteit en angststoornissen direct aan cannabisgebruik konden worden gerelateerd. (Moore et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. The Lancet ’07;370 (9584):319-28).
2 Aug '07