WIEDEWIEDEWIET??

"There is now sufficient evidence to warn young people that using cannabis may increase their risk of developing a psychotic illness later in life".

Dit nav een systematisch review onderzoek naar de tot nu toe verschenen longitudinale studies naar de relatie cannabisgebruik en het ontwikkelen van psychosen of stemmingsstoornissen: 35 artikelen (van de 4804 gepubliceerde artikelen over dit onderwerp!) van 22 cohort studies voldeden aan de normen, 11 specifiek gericht op psychosen, 24 op stemmingsstoornissen. Vergeleken met niet-gebruikers hadden cannabisgebruikers een verhoogd risico op een psychose: individuen die cannabisgebruik rapporteerden, hadden een 41% grotere kans. Bovendien bleek sprake van een dosis-respons effect: hoe meer gebruik, hoe hoger de kans. Als gekeken werd naar psychotische syndromen, als schizofrenie, bleek hetzelfde verhoogde risico! Wat betreft depressies, bleek wel sprake van een mogelijke relatie tussen cannabisgebruik en depressie, maar niet significant. Er was onvoldoende bewijs dat suïcidaliteit en angststoornissen direct aan cannabisgebruik konden worden gerelateerd. (Moore et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. The Lancet ’07;370 (9584):319-28).
2 Aug '07

2 opmerkingen:

Dr. Shock zei

Correlatie is heel wat anders dan causaliteit. Gebruik van hashies zou te maken kunnen hebben met de prodromale fase van schizofrenie, of toch hun moeder zoals in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog gedact werd.In ieder geval is causaliteit alleen vast te stellen met prospectief onderzoek.

MG zei

De moeder… expressed emotions (zie bv: http://en.wikipedia.org/wiki/Expressed_emotion).... spacethee serverende hippiemoeder, blowen om je moeder op de kast te jagen, blowen om je moeder buiten te sluiten...

In ieder geval hebben we behoefte aan placebo gecontroleerd onderzoek. Placebo-joint en placebo-spacecake versus the real stuff. Wat vindt de METC daarvan?