MUZIEK ALS STUDIEBOOSTER - FMRI

Het beluisteren van Mozart gedurende het studeren, heeft een gunstig effect op de concentratie en zou zo studieresultaten positief kunnen beïnvloeden (zie eerder). Nu hebben onderzoekers van de Standford University middels fMRI onderzoek aangetoond welke gebieden van het brein geactiveerd worden tijdens het luisteren naar 18e eeuwse (W. Boyce, tijdgenoot van Mozart - barok) muziek. Gedurende het beluisteren van de symfonie bleek de rechterhersenhelft significant actiever. Op momenten dat de muziek even pauzeerde, in aanloop naar een volgend thema, bleek sprake van activatie van het ventrale fronto -temporale gebied. Op moment dat de melodieverandering inzette, en de aandacht van de proefpersoon hiernaar verschoof, werd het dorso-frontale gebied geactiveerd. Op deze wijze zou het kunnen zijn dat het brein wordt getraind op het anticiperen op en het vasthouden van aandacht op nieuwe situaties.
Leuk is om een animatie te zien van de fMRI scan gedurende het beluisteren van de muziek: klik hier!
3 Aug '07

Geen opmerkingen: