GIRLPOWER

Mannen- en vrouwtjesratjes werd in een week tijd geleerd hoe ze konden ontsnappen aan een toegediend stroomschokje ('controleerbare stress'). Een 2e groep ratjes kreeg ook stroomschokjes, maar leerde daarbij geen ontsnappingsmogelijkheid ('oncontroleerbare stress'). Deze ratjes hadden een vorm van 'learned helplessness': ze hadden aangeleerd om lijdzaam het stroomschokje te ondergaan. Vervolgens werden de ratjes met z’n 2-en in hokjes gezet - steeds een combinatie van uit elke groep 1 ratje. Daarna kregen alle ratjes een schokje met een ingewikkelder ontsnappingsmogelijkheid. De meeste mannenratjes die nooit hadden geleerd te ontsnappen, waren niet in staat een vluchtweg te vinden, en bleven hulpeloos. Dit itt de vrouwtjesratjes … of ze nu tevoren wel of niet hadden geleerd dat je kunt ontsnappen aan stroomschokjes: de meeste vonden een uitweg. De vraag is wat ten grondslag ligt aan dit fenomeen. Hormonen lijken niet van invloed: zowel ovariëctomie als castratie had geen invloed. Tja. (Dalla et al. Neuropsychophar ’07;22)

23 Aug '07

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Vrouwen zijn gewoon slimmer!

Anoniem zei

door de gleuf naar binnen en door de gleuf naar buiten!