ALCOHOL OP DE SEH

Uit gegevens van de Stichting Consument en Veiligheid is gebleken dat tussen 2000 en 2005 het aantal patiënten die op een afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) moesten worden behandeld vanwege een acute alcoholvergiftiging meer dan verdubbeld is. Bij 15 tot 19-jarigen is de stijging zelfs meer dan 160%. Bij kinderen tussen de 10 en 15 jaar is sprake van een verzesvoudiging (zier ook BUTTERBEER). Jaarlijks gaat het om gemiddeld 1800 mensen met een acute alcoholvergiftiging op de SEH. Bij ongeveer 25% hiervan speelden ook drugs of geneesmiddelen een rol. Van alle patiënten die jaarlijks op een SEH worden behandeld na een ongeval of vechtpartij, is bij ongeveer 8% (63.000 personen) sprake van alcoholgebruik rond het incident. 75% van de jongeren had 3 of meer glazen op toen zij het letsel opliepen. De onderzoekers gaan ervan uit dat de zorgwekkende getallen in werkelijkheid nog hoger moeten liggen, aangezien bij de letsels niet in alle gevallen bewust melding wordt gemaakt of er al dan niet alcohol of drugsgebruik aan de orde was. (Artikel: 'alcohol en jongeren: een ongelukkige combinatie')

20 Aug '07

Geen opmerkingen: