PTSS & IRAK

Over de incidentie van het post traumatisch stressyndroom (PTSS) onder Amerikaanse militairen na uitzending naar Irak, worden getallen van rond de 9 à 12% genoemd. Commentaar op deze cijfers is dat onvoldoende is gekeken naar de eigenlijke oorzaak van de klachten. Het UMCU heeft 479 Nederlandse militairen vóór hun vertrek naar Irak en 5 resp. 15 mnd na terugkeer onderzocht. Ongeveer 11% van de militairen benoemde symptomen van een PTSS. Bij 3,5% bleek sprake van een PTSS, gerelateerd aan de ervaringen in Irak. Bij de overige militairen bleken de klachten gerelateerd aan andere factoren, bijv. problemen in de thuissituatie (Engelhard et al. Br J Psychiatry ’07;191:140-5). Interessant is dat er recent ook Britse militairen die zijn uitgezonden naar Irak zijn onderzocht. Onder de militairen die 5 mnd in Irak waren, leed 3% aan een PTSS. In een tweede groep die maar liefst 13 mnd (lang!!!) in Irak was geweest: 5,2%. Bij 1:4 van de groep die 13 mnd in Irak was, bleek sprake van een alcoholprobleem, versus 1:10 in de 5 mnd groep. Hoe lang de Nederlandse militairen in Irak waren, is mij nog niet duidelijk, aangezien het artikel nog gepubliceerd moet worden.

6 Aug '07

Geen opmerkingen: