WERK in UITVOERING - JELGERSMALEZING

Bijna vergeten, maar morgen, dinsdag 13 januari organiseert het LUMC weer een Jelgersmalezing. Traditiegetrouw in het neiwue jaar aandacht voor het werk van een aandal promovendi van de afdeling, in een anderhalf uur getitelt: "Werk in uitvoering". Altijd weer interessant om te horen wat er aan onderzoekt loopt en de discussies die eruit voortkomen zijn meestal inspirerend. Deze keer zal worden verteld over:
- Het meten van symptoomdimensies van angst en depressie’ (hierover las je eerder een interview met prof Zitman
'DSM-IV = keurslijf')
- Een meta-analyse naar een mogelijke relatie tussen de ‘body mass index’ (BMI) en depressies (eerder hier zie bijv
'buikjes in')
- Onderzoek naar een mogelijk verband tussen depressie & afwijkend cholesterol.

- Onderzoek dat loopt naar psychopathologie bij de ziekte van Huntington.
Iedere spreker heeft 10 minuten, gevolgd door een aansluitende discussie. Het is van 16.15 – plm 17.30 uur in collegezaal 4,
K1-S van het LUMC. Je bent weer welkom.

12 Jan '09