SUICIDE NA BORSTVERGROTING

In een cohort van 3527 Zweedse vrouwen die in het verleden een borstvergrotende operatie hebben ondergaan, blijkt het aantal vrouwen dat overleden is door suïcide 3 maal zo hoog, in vergelijking met gematchede vrouwen uit de algemene bevolking. Dit verhoogde risico uitte zich 10 jaar na de ingreep. Het aantal sterfgevallen door alcohol en/of drugs was eveneens 3 maal zo hoog in deze groep! Dood door ongevallen kwam bij deze groep ook frequenter voor tov de alg. bevolking. Bij een groot aantal van deze dodelijke ongevallen was vermoedelijk drugs en/of alcohol in het spel en ook waren er verdenkingen op suïcides bij. Het hoge percentage suïcides en middelenmisbruik geeft aan dat veel vrouwen die een borstvergroting ondergaan, lijden aan een (frequent niet onderkende) psychiatrische stoornis. Verder onderzoek naar dit fenomeen is van belang. Daarnaast is het wellicht aan te raden om vrouwen vóór deze (en vergelijkbare?) cosmetische ingrepen te screenen op de aanwezigheid van psychische problemen. Dit niet met als doel om de geplande ingreep dan af te blazen, maar om deze vrouwen verder te gaan begeleiden en behandelen. Ook postoperatieve psychiatrische follow-up lijkt waardevol. (Lipworth et al. Ann Plast Surg ’07;59:119-23).

14 Aug '07

Geen opmerkingen: