BULLYING - "LOOK AT ME NOW!"

'At the Teen Choice Awards '07, Jessica Alba (26) had the last laugh on her school tormentor, as she accepted the Female Hottie Award. "I would like to dedicate this award to a young man who has been on my mind for the last 19 yrs: Ross. Ross didn't love me. I was 'pigeon-toed, I had a sway back, I was slightly cross-eyed, buck-toothed, I sucked my thumb'. Look at me now, Ross! Look at me now!"'.

Finse onderzoekers hebben 2540 jongens, geboren in 1981 gevolgd. Ze stelden in 1989 vast of ze werden gepest en of ze zelf andere kinderen pestten. Info verkregen ze vd jongens zelf, hun ouders en docenten. Vervolgens onderzochten ze of er op hun 18e en 23e jaar sprake was van een psychiatrische stoornis. Op hun 8e werd 6% van de jongens frequent gepest, 6% pestte zelf en 3% was zowel slachtoffer als dader van pesterijen. Bij de jongens die geheel niks met pesten te maken hadden gehad, was bij follow-up de prevalentie van psychiatrische stoornissen 9%. Bij de jongens die zowel slachtoffer als dader van pesten waren, bleek 30% een psych. stoornis te hebben ontwikkeld. Het ging met name om de antisociale persoonlijkheidsstoornis en angststoornissen. Bij jongens die alleen slachtoffer van pesterij waren, was de prevalentie van psych. stoornissen 17% (mn angststoornissen) en voor wie alleen actief gepest had 18%. Bij de laatste was mn sprake van antisociale persoonlijkheidstrekken, alcohol/drugs misbruik, depressie en angst. Tegelijk slachtoffer en dader van pesten zijn, blijkt het meeste risico op een psych. stoornis te geven.
..... Ross… wat zal er van hem terecht gekomen zijn...


29 Aug '07

Geen opmerkingen: