GO TO SCHOOL!!

Jaarlijks komen ruim 200.000 minderjarigen in het medisch circuit met onbegrepen lichamelijke klachten, variërend van hoofd- tot buikpijn en vermoeidheid. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf, echter bij 15% blijkt sprake van een somatoforme stoornis (SS). Helaas blijkt dat deze diagnose vaak pas laat door artsen en ouders wordt (h)erkend. Honderden kinderen met een SS verzuimen jaarlijks school en hebben minder sociale contacten en activiteiten. Van de 69 kids met een SS in het CURIUM bleek bv. dat er bij 30 sprake was van ernstig schoolverzuim. Opvallend was dat de leerplichtwet nauwelijks een issue was: bv. een verklaring van een arts was al voldoende om controle van de school te stoppen: de kinderen bleven lang thuis. Een zorgelijke situatie: langdurig schoolverzuim kan uiteraard tot psychosociale, educatieve en lichamelijke beperkingen leiden. Het CURIUM pleit er dan ook voor om een dwingender protocol op te gaan stellen voor deze kinderen, zoals dat gericht op volwassenen in de WAO (wet verbetering poortwachter). Hierbij moet een adequaat netwerk rond het kind, in overleg met school, familie en psychiatrie worden gecreëerd. De schoolarts zou hierbij als een bedrijfsarts kunnen fungeren en een centrale positie innemen.

8 Aug '07

Geen opmerkingen: