STUDENTEN: GEWOON MENSEN

4811 studenten, van 26 universiteiten in China, vulden een vragenlijst in gericht op persoonlijkheidsstoornissen (PDQ). De mannelijke studenten scoorden hoger op paranoïde, schizotypische, antisociale en narcistische kenmerken vergeleken met de vrouwelijke. Ook kwamen passief-aggressieve en depressieve kenmerken vaker voor. Onder vrouwen kwamen borderline kenmerken significant vaker voor. Studenten afkomstig uit plattelandsgebieden scoorden hoger op schizoïde, schizotypische, narcistische, vermijdende, obsessief-compulsieve, passief-agressieve en depressieve persoonlijkheidsschalen. Studenten uit de stad scoorden hoger op paranoïde en afhankelijke schalen. Onder studenten die enig kind waren, kwamen paranoïde, antisociale en afhankelijke kenmerken vaker voor. Studenten uit 1-ouder gezinnen scoorden hoger op de schizotypische schaal. Studenten uit adoptie-gezinnen scoorden hoger op antisociale, passief-agressieve en depressieve schalen. Bij vergelijk naar inkomensklasse, scoorden studenten uit arme families significant hoger op schizoïde, schizotypische, antisociale, borderline, narcistische, vermijdende en obsessief-compulsieve trekken. De auteurs ondersteunen met deze bevindingen de huidige opvattingen over de invloed van omgevingsfactoren op het ontstaan van persoonlijkheidsproblematiek. Een kort artikel, naar aanleiding van arbeidsintensief onderzoek. Het roept om meer uitwerking - meer resultaten en meer discussie. Is er verschil in de diverse studierichtingen? Tussen de 1e en de 4e jaars? Hoe gaat het met ze? De auteurs schrijven hier niets over. Maar dat ze er wel over hebben gedacht, blijkt uit Tabel 3, waarin ze zich 'verspreken'. Er volgt vast een 2e artikel. We wachten rustig af.

27 Aug '07

Geen opmerkingen: