RUGPIJN & PSYCHOTHERAPIE ... en geen fMRI..

Rugpijn. Enorm invaliderend kan het zijn. Een nieuw onderzoeksresultaat uit The Lancet naar cognitieve gedragstherapie bij rugpijn.
Vergeleken werden 2 groepen patiënten met rugpijn. Allemaal kregen ze sowieso een boek over rugpijn.
.
De ‘controlegroep’ bestond uit 233 patiënten met rugpijn. Zij kregen steeds 15 minuten steunend en adviserend contact kregen. En daarbij voorlichting hoe om te gaan met de handicap, bijvoorbeeld hoe actief te blijven, niet teveel op bed gaan liggen en hoe op adequate wijze pijnstilling te gebruiken.
.
De CGT groep bestond uit 468 patiënten met rugpijn. Zij kregen 6 sessies cognitieve gedragstherapie (CGT = een vorm van psychotherapie, en in dit geval net zoiets als Yanda v Roods gevolgenmodel, waarover ik eerder schreef). Het ging om het ‘BeST (Back Skills Training ) program’. Hierbij wordt eerst een 1,5 uur durende individuele start gemaakt, gevolgd door 6 groepssessies. Daarbij wordt bijv aandacht besteed aan de negatieve automatische gedachten die patiënten met lichamelijke klachten kunnen hebben, zoals over hun beperkingen. Ook werd lichamelijk getraind en werd aandacht besteed aan ontspanning.
.
Er werd gekeken naar fysieke verbetering met de 'Von Korff Disability Score‘. De verbetering vd fysieke beperkingen van het moment van begin van therapie, werd vergeleken met na de CGT.
.
Er bleek na 12 mnd een daling van klachten van 13,8% bij de CGT groep, versus 5,4% bij de controles. Pijn was met 13.4% verminderd tegenover 6.4% bij de controles. Na 12 maanden gaf 59% vd patiënten in het ‘BeST’ programma aan zichzelf veel beter te voelen, tegenover 31% vd controles . Verder gaf 65% vd CGT groep aan ‘tevreden’ te zijn over de geboden therapie, tegenover 28% vd controles. Significante verschillen.
.
Dit resultaat doet me denken aan een onderzoek waar we het
ruim een jaar geleden over hadden in CC! Over dat ingewikkelde ‘defauld mode network' (DMN) in het brein. Dat in in rust actiever zou worden. En weer inactiever als als andere gebieden actief worden. Toen bleek dat patiënten met chronische bij fMRI onderzoek (waarbij de proefpersonen in de scan testjes deden), het DMN significant actiever werd ipv inactiever zoals bij de controles. Hoe langer de pijnklachten, hoe actiever het DMN.
Toen al discussieerden we erover dat dit eigenlijk aan CGT gekoppeld zou moeten worden.
.
En ook hebben we het gehad over een onderzoek naar CGT bij het chronisch vermoeidheidssyndroom. daar was wel een MRI bij gemoeid. Bij vergelijken van de MRI scans voor en na therapie, bleek dat na cognitieve gedragstherapie het volume van de grijze stof significant was toegenomen. Het ging met name om de laterale prefrontale cortex. (Zie hier in CC
over fMRI, CGT en CVS ).
.
En nu… hebben we wel een rugpijn-CGT onderzoek – maar hebben we geen eraan gekoppeld (f)MRI onderzoek erbij.
Zonde? Gemiste kans? Hangt ervanaf vanuit welk perpectief je resultaat beoogt. Nu weten we de meerwaarde van CGT. Dat is al mooi. Maar mogelijk hadden we ook zicht kunnen krijgen op de biologische achtergrond van die werkzaamheid. Enfin - was wel stuk duurdere studie geworden….
.
In CC over pijn: de invloed van pijn op het brein.
Het Back Skills programma
(University of Warwick, Coventry, UK) in PDF kan je hier downloaden.
Een voorbeeld vd Von Korff Disability Score kan je hier downloaden.
Als je hier begint over ‘Conversie’ in CC, kom je vanzelf bij diverse vormen van CGT oa van Y.van Rood.
.
Apr '10

Geen opmerkingen: