BEWEGEN & COGNITIE

Confabula heeft ambivalent nieuws. Ze weet het wel: beweging doet de mensheid goed. Toch is ze matig vooruit te branden. Zoekt naarstig naar 'tegenberichten'. Maar komt toch steeds uit op gunstige effecten. Bewegen - afgelopen maand nog over gehad: Patienten met schizofrenie kunnen bepaalde symptomen ermee verminderen - daar hadden we het onlangs over in CC. Depressies kunnen verlicht worden en het blijkt dan zelfs hippocampus-atrofie tegen te gaan. Ook studenten doet het goed.
.
Ook ouderen kunnen door te blijven bewegen hun risico op cognitieve achteruitgang verminderen. Twee studieresultaten maar liefst.
Studie 1: 3903 patiënten (>55 jr) werden gevolgd gedurende 2 jaar. Alle deelnemers vulden vragenlijsten in rond cognitieve achteruitgang. Tevens werd hun activiteiten niveau ingeschaald van niets (N = 584), gemiddeld (N=1523) en hoog (N=1796). Bij ‘gemiddeld’ moet je denken aan wandelen, fietsen, zwemmen minder dan 3 x per week, en ‘hoog’ 3 of meer keer per week. Bij aanvang vd studie bleek bij 418 deelnemers (11%) sprake van cognitieve achteruitgang. Na 2 jaar bleken er nog 207 cognitieve achteruitgang te hebben ontwikkeld. De incidentie in de niet-actieve groep was 13,9%, in de gemiddeld bewegende groep 6,7% en in de zeer actieve groep 5,1%. Deze verschillen bleven significant bij correctie voor leeftijd, sekse, stemmingsstoornissen, nier- of cardiovasculaire ziekten.
.
Studie 2: 155 vrouwen (65-75jr) warden in 3 groepen verdeeld. Van hen gingen er 54 één keer/week en 52 twee keer/week krachttraining doen.
.
Een derde groep deed twee maal/week ‘balance and tone training’. Hoe graag & liever zat Confabula in dit groepje – doch….het is de controle groep. Heb ik weer.
.
Bij allen werd de Stroop test afgenomen (zie hier) en Trail Making Tests. Ook werden snelheid en breinvolume gemeten. Na 1 jaar scoorden beide groepen die krachttraining deden significant beter op de Stroop en ‘Task performance test’. De controle groep was op die laatste zelfs een beetje verslechterd.
.
Een raar contrast was dat de beide krachttraingroepen een significante volume verkleining van het brein had vergeleken met controles. Je zou denken dat dat niet zo was, omdat ze dus wel beter presteerden op de testen. Mogelijk zal een gedetailleerder onderzoek naar de veranderingen in het brein wel verschil aantonen, en was dit onderzoek in deze te oppervlakkig.
.
Een vlot loopje bleek significant gekoppeld aan een goed aandacht en concentratievermogen. Dus in ganzepas! (Arch Intern Med. ‘10;170(2):124-125, 170-178, 186-193)
.
Aardig is dat zowel wandelen als krachttraining de mens dus goed blijkt te doen. Dat betekent ook dat minder mobiele mensen, bij wie het wandelen te lastig is, wel krachttraining kunnen doen.
.
"The take-home message is: keep on moving," Aldus de onderzoekers!
Maar daarbij heeft Confabula nog wel een alternatief... wordt vervolgd.

Ook bijv over cognitie in CC klik hier -
Ouderen en NSAIDs / Geheugen & Ginko / Dieet & depressie.
.

Foto: vergeet-me-nietje van Dr Shock.

.
Apr '10

Geen opmerkingen: