MELLOW STUDY - STUDENTEN

Ongetwijfeld zitten de 3e jaars studenten hard te studeren voor het tentamen vrijdag. Hopelijk in een ontspannen mood. We hebben het al eerder erover gehad dat chronische stress een schadelijke invloed heeft op de neuronen in de hippocampus. De hippocampus speelt een belangrijke rol bij de opslag van informatie in het geheugen. Dus een gebiedje wat de student moet koesteren, juist in deze barre tijden. Maar nu komt er naar voren dat ook kortdurende stress een tijdelijk negatieve invloed op de hippocampus heeft. Onderzoekers rapporteren dat een aantal uur na de start vd stress, ze al een verminderde dichtheid van zenuwdenrieten (-uitlopers) waarnamen. Het blijkt weer te maken te hebben met de HPA-as. Het corticotropine releasing hormoon (CRH) wordt uitgescheiden door de hypothalamus bij stress. Hierover las je vorige week (zie 'mice & music' en 'helende muziek'). Ze blokkeerden bij de muisjes de receptor voor CRH in de hippocampus. Hierna stopte het terugtrekken vd zenuwuitlopers. Als ze juist CRH toedienden, trokken de dendrieten zich terug (waardoor minder verbinding tussen de synapsen en dus een slechte communicatie tussen de zenuwcellen). Als ze stopten na het toedienen van het CRH, 'hernamen' de dendrieten zich wel weer. In die korte tijd ontstond dus gelukkig geen blijvende schade.
Kortom, probeer mellow te studeren. Veel succes! (J Neurosci. '08 Mar 12;28(11):2903-11.)

Andere tips: Beetje
hardlopen erbij?
Plus een muziekje als studiebooster.
En vergeet niet een Powernap te doen.
En … en beetje
chit-chatten!
... of neem tijd om te mediteren!
Doorloop
tussendoor het brein 'from top to bottom'
En … blijf geloven in jezelf!
Doe een brainteasertje ter afwisseling, wat 'braineffects', of een 'Neurogenese labsimulatiestest'

.
26 Mrt '08

Geen opmerkingen: