DEPRESSIE & CVA

En over die verwevenheid nogmaals, uit het patiëntenbestand van een huisartsenpraktijk warden de patiënten die de afgelopen periode in het ziekenhuis opgenomen waren geweest na een herseninfarct (cerebro vasculair incident = CVA) in kaart gebracht.
Ze werden verdeeld in 3 groepen. Patiënten die vóór de CVA een depressie hadden (N=41), patiënten die een ander psychiatrische aandoening vóór de CVA hadden (N=62) en de patiënten die geen psychiatrische voorgeschiedenis hadden (N=211).
Wat betreft de duur van de ziekenhuisopname bleek er geen verschil tussen de 3 groepen. Echter, de patiënten die vóór hun CVA al een depressie hadden, bleken significant vaker na ontslag uit het ziekenhuis nog onvoldoende hersteld te zijn om naar huis te gaan. Zij gingen vaker naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Voor de andere psychiatrische aandoeningen gold dat niet.
De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. Het kan zijn dat de symptomen die de depressie met zich mee brengt, maken dat de patiënt minder motivatie en energie op kan brengen voor zijn revalidatieproces. En daarnaast uiteraard psychisch al basaal veel moedelozer en verdrietiger is dan de andere patiënten. Je zou je kunnen voorstellen dat er daarnaast ook een biologisch mechanisme speelt wat het herstel vertraagd. We hadden het de afgelopen periode frequent over neurogenese (zie bijv 'Neurogenese labsimulatiestest' en 'Neurogenese zichtbaar'), het herstel en groeien van zenuwweefsel bijv na beschadiging, als een infarct. Bij mensen met een depressie krijgen we toenemend aanwijzingen dat er op dat gebied een verstoring speelt. Mogelijk speelt dat aspect vervolgens ook een rol bij het trage herstel na infarct. (Stroke '08;39:132-8; Nivel)

Over Jill Bolte Taylor en haar voordracht over haar CVA.

Eerder bijv over herseninfarct en neurogenese: 'Of music & Mice' en 'Helende muziek'.
Over '
Depressie en diabetes'. Over 'PTSS & astma', Over 'Acute stress en hart'. Over hartinfarct en psyche: I en II. Over 'Appendicitis & schizofrenie'.


Plaatje: een bloedvat met een aneurysma. Dit is een uitstulping vd wand vh vat, op een plek waar de vaatwand zwak is. Het gevaar is dat zo'n aneurysma scheurt - met als gevolg een CVA.

18 Mrt '08

Geen opmerkingen: