CYBER ADDICTION

Er wordt steeds vaker gesproken over game- en internetverslaving. Wbt internetverslaving worden getallen van 3-10% vd algemene bevolking genoemd. Alleen die getallen zijn misschien een overschatting, want ze zijn gebaseerd op enquêtes die … on-line naar mensen zijn verstuurd. Er zijn ook resultaten van een telefonische enquête. Ongeveer 1415 mensen, gemiddeld 48 jaar, warden ondervraagd over hun internetgebruik. Van deze groep gaf 4% aan dat ze nog steeds continue aan het denken waren (een preoccupatie) over internet, als ze off-line waren. 6% vertelde dat hun persoonlijke relaties leden onder hun vele internetgebruik. Ook gaf 6% aan regelmatig on-line te gaan om te ontsnappen aan negatieve gedachten of een sombere stemming. 9% had het gevoel dat ze hun internetgedrag maar beter wat geheim konden houden. 11% bleef regelmatig langer on-line dan tevoren gepland en 14% gaf aan er heel veel moeite mee te hebben om langer dan 4 dagen achtereen off-line te blijven. De onderzoekers gaven de diagnose 'internetverslaving' als voldaan werd aan 3 criteria: een preoccupatie met internet bij het off-line zijn / het onsuccesvol geprobeerd hebben om minder te gaan internetten, of het langer on-line blijven dan tevoren de bedoeling was / het lijden van relaties onder het vele internetgebruik. Met deze 3 criteria voldeed 0,7% aan de diagnose (CNS Spectr. '06;11:750-5). Het ging om evenveel mannen als vrouwen. 0,7% is dat nou veel? Even een zijstap: misschien is dit getal weer een onderschatting, omdat er internetverslaafden zijn die niet dol zijn op telefoneren… Want oorspronkelijk hadden de onderzoekers zo’n 2513 mensen ad-random gebeld en hiervan uiteindelijk 1415 geënquêteerd… Maar goed, de 0,7% geeft aan eronder te lijden. En dan gaat het hier om een groep van gemiddeld 48 jaar.


Er zijn ook veel recentere publicaties van onderzoeken onder scholieren en studenten. Vooral uit Aziatische landen. Bijv een studie onder 851 scholieren waaruit naar voren komt dat ± 30% voldoet aan de criteria voor periodieke internetverslaving en 4,3% aan continue internetverslaving (J Sch Health '08 Mar;78:165-71).Uit een andere studie komt bijv dan naar voren dat de verslaving een negatieve invloed heeft op studieresultaten: er werd minder tijd besteed aan het bezoeken van informatie en onderzoeks-sites en meer aan chatten, games, sex-sites en het downloaden van programma's en muziek. Er werd een positieve correlatie gevonden tussen verslaving en eenzaamheid en depressie. En een negatief verband met veel sociale contacten. (Cyberpsychol Behav. '07 ;10:767-2). Ook ADHD lijkt gecorreleerd ermee (CNS Spectr. '08 Feb;13:147-53.). Ook wordt gekeken naar het vóórkomen van deze verslaving met andere verslavingen.

Goed, het komt voor en het blijkt een probleem. Voor sommigen een groot probleem, omdat het ten koste gaat van de rest van hun levensomstandigheden en contacten. Dus de vraag is - wat kunnen we gaan bieden ter behandeling? Allereerst kijken of er op psychiatrisch vlak nog andere problematiek speelt. Of nee, laten we eerst basaal sociaal-maatschappelijk kijken, want de patiënt kan gewoonweg heel eenzaam zijn en geen andere bezigheid kunnen bedenken. Dan stap 2 (hoewel het ene het andere uiteraard niet uitsluit): een psychiatrische diagnose? Een depressie? Een angststoornis? Een sociale fobie? Als dat aan de orde is, moet dat behandeld worden. Wbt de verslaving zelf lijkt cognitieve gedragstherapie een eerste, gevoelsmatig ook logische, stap. Met de patiënt uitzoeken wat de onderliggende gedachten zijn van het vele internetgebruik en kijken of die reëel zijn. Plus praktische oplossingen zoeken. Ik zie dat er zelfs al onderzoeksresultaten zijn die berichten over behandeling van internetverslaving met bijv antidepressiva. Eén vd recentste onderzocht 19 personen met een internetverslaving. Ze werden behandeld met een SSRI gedurende 10 weken. Als het middel werkte, werden ze vervolgens nog eens 9 weken behandeld met ofwel hetzelfde middel, ofwel een placebo. In de groep waarin het middel werkte, gingen ze van 36 naar 16 uur on-line per week (nog een behoorlijk tijdje..). Tja, nu wordt het een beetje jammer: vervolgens bleef zowel de placebo als de SSRI groep het goed doen (J Clin Psych '08;Feb;e1-e5). Dus waar we nou tegen aan hebben gekeken? Eén groot placebo-effect?
Nog geen vaste behandelplannen dus. Moet internetverslaving überhaupt tzt tussen de andere verslavingen in de DSM-V?

En de prangende vraag: hoeveel verslaafden lopen er rond in Club Confabula? En … moeten we wat met ze? Confabula says: blijf maar even hier hangen, gewoon gezellig - Hoewel, wat doe je als je hier vertrekt? Ga je rechtstreeks naar huis? Of dwaal je nog rond in cyberspace? Heb jij in deze controle over jezelf?
.
Eerder hier over videogames: I en II.
Alternatieven ... trainen tegen verslaving, zoals muisjes deden en ook Robbie deed, iom David.
Eerder hier over Internet-stress.
En over Cyberdating.
En voor de liefhebber: Brainteasers.
Overigens - las enige tijd terug zefs bericht dat in China ECT werd gegeven aan een jongen die internet verslaafd was?!

17 Mrt '08

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ja hoor, I'm in control...

buy medicine online without prescription zei

Great information. This works great for me. Thanks for sharing this. to get buy medicine online from Online medicine store in USA.