INVLOED PIJN OP BREIN?

Chronische pijn beïnvloedt uiteraard de kwaliteit van leven. Los van de dagelijkse pijn, hebben mensen met chronische pijn ook frequent last van co-morbide klachten. Zeker psychische/psychiatrische belden komen veel voor. Vaak is er sprake van depressies, angst, slaap verstoringen en concentratieproblemen. Nu er steeds meer functioneel MRI onderzoek wordt gedaan, komen er steeds meer aanwijzingen dat bij mensen met chronische pijn een andere hersenactiviteit hebben. Zie bijv wat ik eerder schreef over het spastische darmsyndroom en pijn. Ook blijken gebieden in de hersenen die niet direct met pijn van doen hebben een andere activiteit te vertonen.

De afgelopen jaren wordt er beschreven dat het brein een zogenaamd 'defauld mode network' (DMN) heeft. Deze gebieden zouden in rust actiever worden. Als andere gebieden actief worden, wordt dit gebied inactiever en vice versa.
Vijftien mensen met gemiddeld al 6 jaar chronische rugpijn werden vergeleken met 15 mensen zonder pijn. Met behulp van fMRI onderzoek werd de activiteit van het brein in beide groepen vergeleken. Terwijl ze onder de scan lagen, deden ze eenvoudige taken, zoals het volgend van een bewegende balk op en computerscherm. Beide groepen bleken de taken op gelijke, goede wijze te verrichten. Wat echter opviel was dat, ondanks de gelijke resultaten, de hersenactiviteit van beide groepen verschilde. Bij de controles werd gedurende het verrichten van de taken het DM-netwerk minder actief. Bij de patiënten met chronische pijn bleef het DMN echter significant actiever. Het ging hier oa om de mediale prefrontale cortex, posteriore gyrus cinguli en amygdala. Gebieden die bijv bij motivatie, maar ook bij psychiatrische beelden betrokken zijn. Hoe langer de pijnklachten, hoe actiever het DMN.

Het DMN. Ik vind het wel een ingewikkeld iets eigenlijk - ik wil me er nog wel een dezer dagen wat meer in gaan verdiepen. Welke gebieden het nou precies betreft, wat we van die gebieden weten, welke verbindingen (interacties) ze hebben. En wanneer de 'switch' op 'on' en 'off' gaat. Maar misschien is dat alemaal nog helemaal niet zo duidelijk - mocht ik (ooit) wijzer worden in deze, dan laat ik het weten.
De onderzoekers suggereren dat chronische pijn het brein kan beschadigen. Ze gaan er verder onderzoek naar doen door mensen met diverse vormen en duur van pijn te vergelijken. Dit is nog heel basaal onderzoek. Het zal wellicht niet om echt irreversibel 'beschadigen' gaan. Zoals het nu wordt beschreven, lijkt het met name op een sterk verstoord evenwicht. Dysregulatie. En zou je je kunnen voorstellen dat het trainbaar is en dat herstel mogelijk is. Het is wel weer interessant in het licht van een van de behandellijnen voor mensen met chronische pijn, de cognitieve gedragstherapie. Het zou aardig zijn om de 15 patiënten die nu gescand zijn, cognitieve gedragstherapie gericht op hun pijnbeleving te bieden en dan te kijken of het verstoorde evenwicht in de hersenactiviteit zich herstelt. (J Neurosci. '08;28:1398-403).


en over cognitieve gedragstherapie/buikklachten: 'Prikkelbare darm & brein'.

13 Mrt '08

1 opmerking:

buy prescription drugs online zei

This blog is having the general information. Got a creative work and this is very different one.This blog helps for this. Thank you for this blog. This is very interesting and useful.to get buy medicine online from Online medicine store in USA.