DSM-V ?

We hebben het hier al vaker gehad over de DSM, de 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders'. Eerder schreef ik over het systeem ervan. De 1e versie kwam uit in 1952. Nu begint de 5e versie vorm te krijgen. Althans… de American Psychiatric Association streeft naar 2013. Het is heel moeilijk om tot een consensus te komen. Voor elke psychiatrische aandoening zijn verschillende 'Taskforce groepen' met experts samengesteld. Zij discussiëren al jaren over de herziening van DSM-IV. Je kunt je voorstellen dat er verschillende meningen zijn. Neem de depressie. Om nu volgens de DSM-IV deze diagnose te stellen, moet je voldoen aan een aantal symptomen. Er moet sprake zijn van een depressieve stemming en/of verlies interesse & plezier. Plus er moet sprake zijn van minimaal 4 andere symptomen, zoals piekeren, slecht slapen, minder eetlust. Maar als je dan uiteindelijk zegt dat iemand volgens de DSM-IV "een depressieve stoornis" heeft, heb je daar geen klinisch beeld bij.


Prof Zitman, ons afdelingshoofd, pleit al jaren voor een diagnostisch model wat mensen met depressies typeert op grond van een aantal dimensies. Die dimensies zijn bijvoorbeeld, angst, somberheid en agressiviteit. Of in welke mate ze een optimistische visie op de toekomst hebben. Dan creëer je meer een profiel van de depressie. Met zo'n profiel doe je meer recht aan de patiënt. En mogelijk kan je daarop je behandeling specificeren. Een interview met hem over depressie & DSM-IV in de Cicero kan je hier lezen.

Nu heeft de APA eerste plannen rond de DSM-V online gezet. Doel is dat er wereldwijd gediscussieerd gaat worden over de eerste voorstellen. Zo stelt de 'Mood Disorders Work Group' voor om een 'anxiety dimension' toe te voegen bij de diagnose depressie. Dat past bij Zitmans dimensionele visie op depressie. We gaan er de komende tijd zeker meer van horen.

Eerder in CC:
DSM-IV=keurslijf
.
Feb '10.

Geen opmerkingen: