DIES ORATIE

Prof Westendorp hield afgelopen maandag in de Pieterskerk de Diesoratie.
Hij zei het treffend: "...Binnen enkele generaties is de 65-jarige leeftijd verworden van een uitzonderlijke prestatie tot een gegeven. Oud worden doen we allemaal, en daarna ziek en dan dood. Plots zijn in de tegenwoordige tijd oud, ziek en dood tot een drie-eenheid aaneen gesmeed. Hoe anders dan vroeger kijken we nu naar de hoge leeftijd. De verwondering is verdwenen, de positieve gevoelens zijn verloren. Zij zijn ingewisseld voor een dieper gewortelde angst, die voor ziekte en dood. Leeftijdsdiscriminatie is geboren. De eerste betreft de waarde van het jonge en het oude leven, alsof het één hoger zou zijn dan het ander. Het is niet te bepalen en niet van belang".


Vervolgens pleitte hij voor bewustwording van normale levensfasen en een de multidisciplinaire benadering van ouderen: "Het zou een pluspunt zijn wanneer de levenswetenschappen en de geneeskunde in een evolutionaire kader worden ingebed. Een evolutionair kader maakt de populatiegenetica begrijpelijk en geeft verklaringen waarom mensen op hoge leeftijd kwetsbaar worden voor ziekte. Het vervangt de heersende zienswijze van organen als losse machines die hun functie verliezen ten gevolge van specifieke biologische processen".

De Volledige Diesoratie van prof Westendorp kun je hier downloaden.


Lees hier de oratie uit 2008 van prof vd Mast, hoogleraar Ouderenpsychiatrie van het LUMC. Zij zei eerder: "...Doemdenken over de vergrijzing is onterecht … er is een omslag in ons denken nodig om de vergrijzing goed het hoofd te kunnen bieden… ".

Zie eerder op CC: Centrum Ouderengeneeskunde.

.
Feb '10

Geen opmerkingen: