MATTERS OF THE HEART

Eerder schreef ik over het effect van eenzaamheid op gen-expressie. Bij eenzame mensen bleek vaker sprake van sprake van up-regulatie van gengebieden betrokken bij activatie vh immuunsysteem en ontstekingsreacties tegen het eigen lichaam. Transcripties in bijv gebieden voor antivirale reacties en de glucocorticoïd respons bleken juist onderdrukt. Ook las je dat mannen met een partner minder risico hadden op cognitieve achteruitgang dan alleenstaanden. Kan me voorstellen dat je wakker werd geschud vd negatieve effecten die eenzaamheid met zich mee kan brengen. Al scrollend las je vele tips, dus je ging actief op zoek naar een partner voor het leven. Of keek nog eens je wederhelft in de ogen. Maar let hierbij goed op: 9011 Britten (6114 mannen, 2897 vrouwen) werden ondervraagd aangaande negatieve aspecten van hun relatie(s). Er werd gevraagd met wie ze een nauwe relatie hadden en vervolgens naar aspecten als het hebben van een vertrouwensband met die persoon, het gevoel emotionele zaken te kunnen delen en praktisch dingen te ondernemen. 80% meldde een levenspartner als belngrijkste naaste. De personen werden gedurende 12 jaar vervolgd. Er werd gekeken naar de gezondheid van hun hart. De onderzoekers keken daarbij naar algemene aspecten als sociaal-demografische gegevens, werksituatie, naar de levenssituatie (stemming, huwelijk, werkstress etc) en naar de life-style van de personen (alcohol, roken, sport, voeding etc). Ook bekende aan hart en vaatziekten gerelateerde risicofactoren, als obesitas, hoge bloeddruk, suikerziekte en cholesterol werden in kaart gebracht. Geen vd personen had bij aanvang vd studie hartklachten. Gedurende de 12 jaar trad bij 589 een hart-kwaal op. Nadat de gegevens werden gecorrigeerd voor de bekende risicofactoren, bleek dat personen die negatieve aspecten ervoeren aan hun relatie(s), een significant groter risico hadden op hart-kwalen. Deze invloed was onafhankelijk van of de persoon echt depressief was van de situatie. Wat aan de basis ligt van dit verhoogde risico, is nog niet duidelijk. Je zou je kunnen voorstellen dat de stress effecten heeft op de HPA-stress-as.
Belangrijkste boodschap: negatieve interacties in relaties verhogen het risico op een hartkwaal met 34%! (
JAMA Okt '07). Het leven is eigenlijk zo envoudig: advies = onderhoud je hart: koester je geliefde …

14 Okt '07

Geen opmerkingen: