STROOP

Eén van de testjes die op onderstaande site worden aangeboden, is de 'Stroop-test' (ontwikkeld door J.R. Stroop in 1935). Het plaatje hieronder geeft een beeld van deze test. Het betreft een neuropsychologische test (een meetinstrument). Bij deze test zie woorden (die een kleur betekenen: rood, geel, groen etc) op het scherm. De letters vd kleuren hebben een andere kleur dan het woord zelf aangeeft, bv 'rood' in blauwe letters. Je moet de kleur vd letters uitspreken en niet het woord wat er staat. De proefpersoon wordt dus gevraagd naar de kleur, intussen wordt zijn reactie-tijd gemeten.Het principe hiervan is dat er twee conflicterende stimuli aan de proefpersoon worden aangeboden, en het erom gaat 1 van die 2 stimuli (in dit geval de betekenis van het woord zelf) te negeren. Je brein registreert echter vrij automatisch en snel de betekenis van het woord. Het identificeren en benoemen vd kleur is 'ingewikkelder'. Het komt dus aan op je mate van concentratie en flexibiliteit. Je kan je wellicht voorstellen dat de Stroop-test afwijkend kan zijn bij mensen met bepaalde psychiatrische beelden, zoals ADHD en schizofrenie. En dat er veel onderzoek mee wordt gedaan. De Stroop test is ook gedaan bij proefpersonen terwijl er een functionele MRI scan van het brein werd gemaakt. Er bleek gedurende de test een verhoogde activiteit vd gyrus cinguli anterior te zijn, in de prefrontale cortex.

30 Okt '07

Geen opmerkingen: