PSYCHIATRIE, STIGMA & MASSAMEDIA

In Crandon, Wisconsin heeft een jongeman gisteren 6 studenten van Crandon High School doodgeschoten, waarna hij zelf door een politieteam werd neergeschoten. De motieven achter deze afschuwelijke actie zijn nog onduidelijk. De berichtgeving op CNN was neutraal, en met gepaste eerbied voor slachtoffers en nabestaanden. De media kunnen ook veel ongenuanceerder reageren. In The Lancet stond onlangs een beschouwing over de invloed van de massamedia op stigmatisering van psychiatrische patiënten. Dit sluit aan bij de recente tragedie: toen in april '07 een student op de Virginia Tech University 33 mensen doodschoot, volgde begrijpelijkerwijs een storm van nieuwsberichten. Ook te begrijpen is dat, net als vandaag, meteen de vraag rees hoe deze student zo ver had kunnen komen. Men vroeg zich af wat zijn geestelijke gezondheidstoestand was op het moment van het incident. De wijze waarop de berichtgeving hierover plaats had, nam zeer ongenuanceerde proporties aan. Een reporter van CNN berichtte, nog vóór de identiteit van de student, danwel zijn gezondheid, vast stond: "There’s no way you can plan for a psycho and that’s clearly what we’re dealing with here!". Dit suggereert dat alle gewelddadige personen psychiatrische patiënten ("psycho’s") zouden zijn en vice versa. Dit is geenszins het geval. Andere krantekoppen waren "Psycho penned poison plays"; "Crazed Killer" en "Maniac". Dergelijke teksten zijn ongenuanceerd en ongefundeerd en doen psychiatrische patiënten en hun omgeving geen goed (The Lancet '07; 370:1015-16).

8 Okt '07

Geen opmerkingen: