LET’S GET DIRTY

Goed nieuws voor de smeerkezen onder ons. De afgelopen jaren is er frequent discussie of onze hygiënische lifestyle wel zo gezond is voor ons. Hierbij is het idee dat het op jonge leeftijd in aanraking komen met diverse bacteriën ons immuunsysteem als het ware leert een goede balans te ontwikkelen (de hygiëne hypothese genoemd). Dit zou op latere leeftijd minder kan geven op bijvoorbeeld allergieën (bv hooikoorts), astma en auto-immuun ziekten als reuma, de ziekte van Crohn of MS. De Mycobacterium Vaccae is een onschuldige bacterie die voorkomt in modder en andere viezigheid. Deze bacterie heeft al eerder zijn nut bewezen. Hij wordt ingezet om mensen te vaccineren tegen tuberculose (TBC) en er wordt onderzocht of hij van nut kan zijn bij mensen met allergieën en mensen met kanker, met als doel hun weerstand te verbeteren. Bij onderzoek bij patiënten met longkanker viel het de onderzoekers op dat de proefpersonen zich vitaler voelden, emotioneel sterker, weerbaarder en beter gestemd waren. De onderzoekers vroegen zich af welk chemisch mechanisme ten grondslag lag aan deze verbeterde stemming. Hiervoor hebben ze gekeken wat het effect was van de M Vaccae op muizen. Ze gebruikten hiervoor het depressieve muizenmodel, wat ik eerder beschreef. Ze gaven de muizen een injectie met M Vaccae (in de modder spelen had ik ze meer gegund). Na een aantal uur bleek er sprake van een activatie van serotonerge neuronen in de dorsale raphe kernen, een gebied in het brein waarvan wordt verondersteld dat het een belangrijke rol bij depressies speelt. Vervolgens trad er ook een toename van het serotonine metabolisme in de mesolimbo-corticale systemen en in de prefrontale cortex op. Parallel daaraan gingen de muisjes ook harder zwemmen (wat in het model aangeeft dat ze 'minder depressief' zijn). In de dorsale raphe kernen is blijkbaar een groep neuronen gevoelig voor immuunactivatie, bijvoorbeeld voor cytokines die vrijkomen gedurende de afweerrespons richting bacteriën. Patiënten op de afdeling psychiatrie van het LUMC krijgen, indien hun conditie het toelaat, de mogelijkheid mee te gaan naar de tuinen op het terrein van GGZ Rivierduinen in Oegstgeest. Daar kan worden geplant, geschoffeld en geoogst. Regelmatig mooie bloemen op de afdeling. Het zou heel goed kunnen dat deze activiteit een biologisch verklaarbare therapeutische werking heeft – en dat dit verder kan worden benut. De onderzoekers geven dan ook aan hier verder naar te gaan kijken (Neuroscience '07;146:756-72).

24 Okt '07

1 opmerking:

Anoniem zei

Geen modder voor de muisjes, maar zwemmen mogen ze wel; misschien valt het muizenleven toch mee?