ONDERDIAGNOSTIEK DEPRESSIES & LET OP PIJN

Onderzoekers van de Medical University of South Carolina presenteerden op de APA hun recentste onderzoek. Ze selecteerden 191 patiënten met een ernstige depressie of dysthyme stoornis. Ze zochten terug in de medische (huisarts-)dossiers van deze patiënten in hoeverre in het voorbije 2 jaar de diagnose depressie of dysthymie bij het bezoek aan andere artsen was herkend. Bij 100 bleek de diagnose adequaat gesteld. Bij 91 was de diagnose niet gesteld. De onderzoekers vergeleken vervolgens de adequaat gediagnosticeerde groep met de onder-gediagnosticeerde groep. Ze vergeleken oa geslacht, leeftijd, ras en leeftijd. Mannen en ethnische minderheden bleken minder snel adequaat gediagnosticeerd te worden als zijnde depressief. Leeftijd maakte geen verschil. De onderzoekers keken ook naar andere symptomen die patiënten bij hun doktersbezoek meldden. Opvallend was dat patiënten die zich met pijnklachten meldden sneller goed gediagnosticeerd werden als zijnde depressief. Met name klachten van pijn op de borst en neurologische pijnen hadden een significant positieve bijdrage aan de diagnostiek. Bij pijn op gebied van rug- en spierklachten bleek echter sprake van onderdiagnostiek. Opmerkelijk eerste gegeven in deze studie is dat zo’n 48% vd depressieve patiënten die bij hun dokter kwamen gedurende 2 jaar lang niet werd herkend als lijdend aan een depressie. Dit is zorgelijk. Het is van belang duidelijkheid te krijgen over verschillen in presentatie van depressieve klachten tussen verschillende individuen. De uitingsvormen van depressies zijn zeer divers en dat kan de diagnostiek soms heel lastig maken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de behandeling. Het is belangrijk hier meer details over te vergaren. Er wordt toenemend onderzoek naar verschillende symptomen bij verschillende mensen gedaan. Het verzamelen van zo veel mogelijk gegevens is hiervoor essentieel. Uit het Routine Outcome Monitoring project van het LUMC en Rivierduinen worden steeds meer databases gecreëerd die hierover informatie gaan verschaffen. Voor wat betreft ontstaanswijze en behandeling verwachten we ook veel van het NESDA-project.
30 Okt '07

Geen opmerkingen: