BABYBLUES & DEPRESSIE

Word je somber van de hormonale veranderingen - of juist niet? Word je somber van de baby - of juist niet? De medische dossiers van 4398 vrouwen werden nagekeken op depressieve symptomen vanaf de 39 weken vóór hun zwangerschap t/m 39 weken na de bevalling. Bij 15,4% van hen was sprake geweest van een depressie. Vóór de zwangerschap bij 8,7% vd vrouwen; gedurende de zwangerschap leed 6,9% aan een depressie en na de bevalling 10,4%. Van de vrouwen die na de bevalling een depressie hadden, was hier bij 54% vóór of gedurende de zwangerschap ook al sprake van. Bij de overige 56% ontstond de depressie de novo (nieuw). Zowel vóór als gedurende de zwangerschap gebruikte 67% een antidepressivum. Na de bevalling 82%. Er was geen associatie met leeftijd of scholing. Depressies kwamen vaker voor bij vrouwen die al 3 of meer kinds hadden, die rookten of 'Medicaid' ontvingen (een ziekenfonds in de USA voor zeer lage inkomens). Onder de depressieve vrouwen leed in alle 3 de episodes 17,5% ook aan een angststoornis. De life-time prevalentie van de depressieve stoornis in de bevolking is ongeveer 10% - een percentage vergelijkbaar met de gevonden getallen. Bij vrouwen heerst frequent schaamte voor depressieve klachten gedurende de 'roze wolk' van zwangerschap en kraambed. Hierdoor melden zij hun gevoelens soms niet. Je zou er dus zelfs over kunnen filosoferen of de gevonden getallen in werkelijkheid wellicht hoger liggen. De onderzoekers geven het advies bij de controle van vrouwen bewust te vragen naar depressieve klachten. Ook kunnen de resultaten als voorbeeld gebruikt worden bij voorlichting dat depressies gedurende voornoemde periodes heel 'gewoon' zijn (Am J Psych ’07;164:1515-20).

11 Okt '07

Geen opmerkingen: