(LEIDSE) LADIES-POWER

504 vrouwen uit de alg. Nederlandse bevolking, plus 254 Opzij- en 259 Margriet-lezeressen zijn geënquêteerd. 56% werkt buitenshuis. Onder de Opzij-lezeressen is dit 73%. 37% geeft aan ambitieus te zijn. Bij de Opzij-lezeressen: 55% en bij de Margriet-lezeressen: 21%. In 70% vd huishoudens met tweeverdieners, verdient de man meer. In 22% vd de huishoudens verdienen beiden evenveel of de vrouw meer. Bij Opzij-lezeressen is dat 32%, bij Margriet 19%. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel vd vrouwen in financiële moeilijkheden komt als de partner wegvalt. 53% geeft echter aan ervan uit te gaan dat zij in een dergelijke situatie zelf wel in hun kosten kunnen voorzien - hetgeen volgens de onderzoekers niet de realiteit is. Enfin, grote onrust: 'C. Dresselhuys (hoofdredacteur Opzij): "Naïef en zorgeloos" ; "Nog steeds gaat 40.000 keer per jaar de kostwinner er met een hele jonge blom vandoor" ; "Je zou er toch een zweep over willen leggen"'. We moeten ons dus zorgen maken over een groep 'ongeëmancipeerde vrouwen' die in de toekomst niet in staat zou kunnen zijn om in de financiële behoefte te voorzien. Of zullen deze 'ongeëmancipeerde vrouwen' wel een nieuwe partner vinden die hen voorziet?
Helaas lijkt de zorg terecht: onderzoekers in de USA menen dat geëmancipeerde vrouwen ook nog eens aantrekkelijkere partners zijn. Ze hebben zo’n 530 Amerikanen geïnterviewd. Ze vonden allereerst dat de geëmancipeerde vrouwen in deze groep niet voldeden aan hun stereotype beeld dat zij (ik citeer maar even letterlijk) "should be more likely to report themselves as being single, lesbian, or sexually unattractive, compared with non-feminist women" zouden zijn. Sterker nog, deze vrouwen bleken meer geïnvolveerd in romantische heteroseksuele relaties dan niet-feministische vrouwen in de groep. Bovendien komt uit het onderzoek naar voren dat zowel mannen als vrouwen met een geëmancipeerde partner meer tevreden waren over hun relatie, de stabiliteit van hun relatie en hun seksleven. (Sex Roles ’07; DOI 10.1007/s11199-007-9319-9).
In Leiden begon de eerste vrouwelijke student in 1878. In Groningen 7 jaar daarvóór de eerste vrouwelijke geneeskunde student: Aletta Jacobs - gezien haar werkzaamheden, promotie, plus politieke activiteiten (vrouwen kiesrecht!), met recht geëmancipeerd! En ja, ook zij had een (hopelijk romantische) relatie. De Universiteit Leiden heeft al jaren het hoogste percentage vrouwelijke studenten van alle Nederlandse universiteiten. In de studie geneeskunde zijn de vrouwen in de overgrote meerderheid. Wat betreft vrouwelijke professoren staat Leiden landelijk aan de top. Kortom, in Leiden ga ik uit van romantische ladies-power!

18 Okt '07

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Psst: zij heette Aletta, zonder 'r', zoals je per ongeluk typte...

MG zei

scherp gezien & helemaal gelijk! - changed it!