BARIATRISCHE CHIRURGIE & PSYCHIATRIE - part II

Vervolg op part I (zie onder). Tweede publikatie: J Clinical Psychiatry Okt '07: Brown University meldt dat tussen 2004 en '06, 500 patiënten routinematig psychiatrisch werden gescreend vóór ze definitief op de wachtlijst voor operatie werden gezet. 18% van deze patiënten werd op psychiatrische gronden afgekeurd voor de ingreep. Belangrijkste redenen voor afkeuring waren frequent over-eten als afweer tegen stress, een psychiatrische eetstoornis, of de aanwezigheid van ernstige stressvolle omstandigheden. Ook andere (nog) niet goed behandelde psychiatrische stoornissen werden als reden gegeven, zoals stemmings- & angststoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik. De onderzoekers vonden overigens dat een dergelijk zwaar besluit met grote betrouwbaarheid werd gemaakt. Dat wil zeggen dat als verschillende psychiaters onafhankelijk van elkaar de patiënt beoordeelden, zij hetzelfde advies gaven. Nu rijst de vraag: waren de patiënten in Pittsburgh ook tevoren door een psychiater gezien? Hierover krijgen we uit het artikel geen duidelijkheid. Evenmin weten we iets over sterftecijfers vd patiëntengroep vd Brown University. Wellicht komt hier nog nader bericht over. In augustus j.l. kwam naar buiten dat er na borstvergrotende ingrepen significant meer suïcides voorkomen. Op basis van al deze bevindingen is nader onderzoek naar het mogelijk belang van pré-operatieve psychiatrische screening en post-operatieve follow-up geïndiceerd. En in ieder geval: laagdrempelig multidisciplinair overleg!

22 Okt '07

Geen opmerkingen: