CO-SCHAP CHIRURGIE & LEVENSGELUK

Derde (zie I en II) chirugie-gerelateerde bericht deze week. Maar nu draait het om onze artsen-in-opleiding. Co-schappen … eindelijk de kliniek in en patiënten zien! Kennis opdoen van alle aspecten van het medisch vak, overal mee kijken en alles kunnen vragen! En dan: het lang verlangde co-schap chirurgie. 137 co-assistenten die startten met hun chirurgie-stage van 8 weken, werden onderzocht op hun kwaliteit van leven. Er werd een kwaliteit-van-leven-schaal afgenomen (maximale aantal punten: 84). Ook werd een depressievragenlijst afgenomen (maximum van 40 punten = hoe hoger hoe depressiever). Er werd gekeken naar nachtrust, demografische verschillen en karaktertrekken, mn hun wijze van omgaan met oncontroleerbare, stessvolle situaties. Ook werd gevraagd naar de top 3 van medische specialismen waarin ze geïnteresseerd waren. Onder de 137 co's zaten 69 vrouwen, de gemiddelde leeftijd was 26 jaar. De co's scoorden bij de start van hun stage aangaande hun kwaliteit van leven een gemiddelde van 57 punten - overigens m.i. niet al te hoog! Na 6 weken stage werd de kwaliteit van leven 50,4 gescoord, wat een significante daling is. De score op de depressielijst was 14,4 bij aanvang vd stage, en 15,1 na 6 weken (licht significant verhoogd). De co-assistenten sliepen ook nog eens steeds slechter: bij start 6,3 uur per nacht, na 6 weken nog 5,7 uur. Er was geen verschil tussen mannen en vrouwen, tussen co's die chirurgie wel of juist niet in de top 3 van specialismen hadden gezet, of tussen co's die controle-behoeftig waren (J Surg Res ’07;143:151-7). Het co-schap chirurgie had dus gemiddeld op alle co-assistenten een negatieve impact. Hoe komt dit? Geldt het soms voor alle co-schappen? Beginnen co-assistenten misschien hun co-schappen nog onbevangen en gelukkig, met gemiddeld 84 punten? En zijn ze, aangekomen bij de stage chirurgie inmiddels al 30 punten gezakt in kwaliteit van leven? Zijn er stages die de kwaliteit van leven juist een positieve booster geven? Kunnen wij iets voor de co's betekenen? Red het levensgeluk van de co.

25 Okt '07
31 Okt '07: Maar, NB: het gaat hier om Amerikaanse co’s! De werkweek van een arts in opleiding tot chirurg in de VS, is zo'n 80 uur. De Nederlandse chirurg in opleiding werkt gemiddeld 57 uur. De co-assistent in de VS zal wellicht navenante werktijden maken terwijl die in NL tot 40-50 uur beperkt blijft. Dus actiegroepen lijken nog niet aan de orde…

Geen opmerkingen: