CHOCOHOLIC VICE

3000 mensen met een depressie (nu of in het verleden) vulden een vragenlijst vh Blackdog Instute in. Er werd gevraagd naar het effect wat zij ervoeren van het eten van chocolade en of ze een zucht naar chocolade ('craving' - zie ook chocoholic advise) hadden. 1465 personen (54%) gaven aan dat zij gedurende een depressie een craving naar bepaalde voedingsmiddelen hebben. 1210 hiervan waren met name chocolade 'cravers' (51% vd vrouwen en 31% vd mannen). Van de chocolade cravers gaf 61% aan dat zij zich na het eten van chocolade minder somber, minder angstig en minder geprikkeld voelden. Ook waren zij minder bezorgd over hoe de omgeving over ze dacht. De onderzoekers geven aan dit wijst op mensen met een 'atypische depressie'. Een atypische depressie onderscheidt zich van een 'gewone depressie'. Bij een atypische depressie is de (sombere) stemming nog wel beïnvloedbaar door (positieve) gebeurtenissen. Daarnaast is er sprake van minimaal 2 van de volgende symptomen: Een toename vd eetlust, of toename vh gewicht; Veel slapen; Een zwaar, vermoeid gevoel in de ledenmaten; Overgevoeligheid voor opmerkingen van de omgeving, wat leidt tot teruggetrokken gedrag. Van de mensen met een atypische depressie is ongeveer 70% vrouw. Vaak gaat het om een langdurig patroon, wat al in de jong-volwassen leeftijd is ontstaan. De onderzoekers suggereren dat de combinatie van depressieve klachten en een zucht naar chocolade misschien wel een aanwijzing vormt voor de aanwezigheid van een atypische depressie. Misschien iets voor het team dat werkt aan de nieuwe criteria voor de diagnostiek & codering van psychiatrische stoornissen (de vervanger vd DSM-IV: DSM-V) ! (Br J Psych ’07;191:351-2).

3 Okt '07

1 opmerking:

Anoniem zei

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!