DEEP BRAIN STIMULATION (III)

In NL is het onderzoek naar deep brain stimulation (DBS) met name gericht op de ziekte van Parkinson en de obsessief-compulsieve stoornis. In het buitenland wordt wel onderzoek naar andere indicaties, als de depressie, voor DBS gedaan, maar ook dit nog op zeer bescheiden schaal. Bij de depressie is de aandacht voor wbt DBS gefocussed op een gebied diep in de hersenschors, Brodman 25 (BD25 – gyrus cinguli subgenuale) genoemd. Dit gebied vormt een belangrijk verbindingsgebied tussen de frontale cortex van het brein en het limbisch systeem, het gebied wat bij emoties een belangrijke rol spelt. Met PET-scan onderzoek heeft het onderzoeksteam van Helen Mayberg (Toronto,Canada) ontdenkt dat het frontale gebied en het limbisch systeem minder actief zijn bij depressieve patiënten en dat het BD25 gebied juist overactief is. Interessant is dat patiënten die herstelden van hun depressie een toename vd frontale activiteit en een afname vd BD25 over-activiteit vertoonden. Mayberg beschreef in 2005 (Neuron ‘05;45:651-60) de eerste, experimentele behandeling van 6 patiënten met een ernstige depressie, welke niet verbeterden op medicijnen of ECT. Zij plaatste electrodes in het BD25 gebied. Deze electrodes werden aangesloten op een pacemaker. Het met behulp van deze pacemaker stimuleren van het hersengebied gaf bij 4 vd 6 patiënten een verbetering vd depressie (bij 3 van hen verdween de depressie geheel). Op de scans was ook te zien dat bij deze patiënten een verandering vd onder- en overactiviteit in de diverse hersengebieden was opgetreden. De elektrodes moeten we ter plekke blijven: bij 1 patiënt schakelde het team de pacemaker uit. In de 1e twee daarop volgende weken ging het nog redelijk, maar daarna werd de patiënt toenemend somber. Na 4 weken werd de pacemaker weer aan gezet. Hierop klaarde de depressie binnen 2 dagen weer op. In september j.l. meldde ook de Cleveland Clinic (USA) de succesvolle behandeling van een patiënte met een depressie mbv DBS. Onderzoek loopt, dus we zullen vast meer over DBS gaan lezen en horen.

2 Okt '07

Geen opmerkingen: