LY2140023

Patiënten met schizofrenie kunnen worden behandeld met antipsychotica. Antipsychotica, voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 50, zijn werkzaam doordat ze dopamine in het mesolimbisch systeem verminderen. Helaas geven antipsychotica niet bij alle patiënten een afname van de psychotische symptomen. Ook hebben antipsychotica bij sommige patiënten vervelende bijwerkingen, bijv extra-pyramidale symptomen (tgv de afname van dopamine in het stratum nigrostratale) en gewichtstoename. Een nieuw geneesmiddel, met de Star Warsiaans aandoende naam 'LY2140023' kan mogelijk een doorbraak gaan betekenen voor de behandeling van patiënten met schizofrenie. LY2140023 reduceert de activiteit van glutamaat. In een trial zijn 196 patiënten met schizofrenie behandeld met een placebo, olanzapine (een atypisch antipsychoticum) of LY2140023. Olanzapine en LY2140023 bleken beide effectief tegen de psychotische symptomen. Ook LY2140023 had bijwerkingen, bijv slecht slapen en emotionele labiliteit. Een opmerkelijk verschil was dat LY2140023 itt olanzapine geen gewichtstoename gaf. Voorts verschilde LY2140023 niet tov placebo wbt prolactine stijging of extrapyramidale bijwerkingen (Patil et al. Activation of mGlu2/3 receptors as a new approach to treat schizophrenia: a randomized Phase 2 clinical trial. Nat Med ’07.).Voor nu is vooral de observatie dat glutamaat waarschijnlijk een rol speelt bij schizofrenie een belangrijk gegeven. LY2140023 heeft nog een lange trial-weg te gaan voor het eventueel als medicament op de markt zal kunnen verschijnen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

4 Sept '07

Geen opmerkingen: