THE Ψ-FACTOR !

'Elvis to Eminem: quantifying the price of fame': pop- en rocksterren hebben een 2-maal zo hoog risico om jong te overlijden, vergeleken met de algemene bevolking. Het overlijdensrisico is het hoogst in de eerste 5 jaar van succes. De onderzoekers verdiepten zich in 1050 musici in Noord Amerika en Europa, die tussen 1955 en 1999 bekend waren. Ik vroeg me af of er überhaupt zoveel broemde 'popsterren' waren, maar het zal wel kloppen: het gaat om mensen die allemaal in de lijst van 'All Time Top 1000 Albums' staan. Ze vergeleken de popsterren met gematchde controles uit de algemene bevolking. Van de 1050 popsterren, overleden er 100. Tweemaal zo veel als in de algemene bevolking. Bij overlijden waren de Amerikaanse sterren gemiddeld 42 en de Europese 35 jaar oud. 27% van de doodsoorzaken was gerelateerd aan alcohol en/of drugsgebruik. 20% overleed door een ongeval, sommige hiervan ook alcohol/drugs gerelateerd. 3% overleed tgv suïcide en 6% tgv geweld. 25 jaar nadat de roem was begonnen, bleek dat de Europese sterren dezelfde levensverwachting hadden als de algemene bevolking. De Amerikaanse sterren bleven echter een verhoogd overlijdensrisico houden. Het zou interessant zijn deze gegevens verder uit te diepen. Hoe ligt de verhouding psychiatrische stoornissen tov de algemene bevolking? Het sterftepercentage blijkt overigens onder de recentere generatie lager dan in de generaties ervoor. Maar gezien de diverse mediaberichten omtrent bijv. Amy, Britney, Kate&Peter, Paris, Lindsay, Robbie etc etc, lijken de problemen er niet minder om. De onderzoekers zelf maken zich vooral zorgen over de jeugd die veelal popsterren als rolmodel heeft en mn het gegeven dat 10% zelf ook de ambitie zou hebben om popster te worden. Wat is jouw roeping?

GO FOR THE Ψ-FACTOR !!


08 Sept '07

Geen opmerkingen: