OVERGEWICHT

Vooropgesteld: de risico’s verbonden aan overgewicht zijn fors. Desalniettemin wordt er frequent aan voorbij gegaan dat sommige berichtgeving rond 'dik zijn', de mens met overgewicht kan kwetsen. En dan is de vraag wat dit voor consequenties heeft voor zijn eetpatroon. NRC, 28 sept, interview met prof De Beaufort, afd gezondheidsethiek EMC R'dam en coördinator EU project over ethische kwesties rond overgewicht en obesitas: "(…) zij zou willen dat dunne mensen eens (…) [konden] voelen hoe het is nagekeken te worden, of "dat heb jij echt nodig, ja", te horen bij het eten van een ijsje of kroket". "Zo gaat het (...) overal waar slank zijn de norm is, maar overgewicht en obesitas toenemen. Dikke mensen worden geminacht, gewantrouwd. Hún schuld dat de gezondheidszorg zo duur wordt. Ze vraagt zich af waarom mensen niet dik zouden mogen zijn (…)". Parallel daaraan start deze week een bekend zeepmerk met een campagne gericht op moeders om hun dochters meer zelfvertrouwen over hun uiterlijk te geven. Dit gebaseerd op hun eigen onderzoek waaruit bleek dat 35% van de meisjes tussen de 15 en 17 zeer ontevreden is over hun uiterlijk. Met name over hun gewicht: 20% van de meisjes zegt wel eens moedwillig overgegeven te hebben na een maaltijd of geweigerd te hebben om te eten (ANP).
Deze maand nieuwe gegevens van het project
EAT ('Eating Among Teens'). 376 meisjes met overgewicht werden vergeleken met meisjes met een normaal gewicht. De meisjes met overgewicht gaven aan dat zij significant minder tevreden over hun uiterlijk waren dan de meisjes met normaal gewicht. 5 jaar later werden de meisjes weer onderzocht. De ontevreden meisjes waren over het algemeen nog meer in gewicht aangekomen. De meisjes in de groep met overgewicht die 5 jaar geleden hadden aangegeven dat ze wel tevreden waren met hun uiterlijk, bleken gemiddeld nu een normaal gewicht te hebben! (J Adolesc health ’07;41:415-17) Kortom: weer aanwijzingen dat een positieve levenshouding op velerlei wijze gunstig effect heeft op vel en bolletje (Eerder al besproken in Club-Confabula: effect positief denken op stemming en leerprestaties).

30 Sept '07

Geen opmerkingen: