KEUZES VOOR DE TOEKOMST

4147 medisch specialisten hebben een vragenlijst ingevuld, gericht op wat de respondent beschouwt als zijn of haar ideale werk. Vragen over de inhoud (bv over de voorkeur voor kort- of langdurende behandelrelaties) en de context (bv werktijden) daarvan, over de gewenste patiëntenpopulatie en nevenactiviteiten als administratie en onderzoek. Na het invullen van de vragenlijst bepaalde de computer welke 3 specialismen het best bij het ideaalplaatje pasten. Bij 38% vd specialisten is het eigen vak 1 vd 3 specialismen die het best passen bij hun voorkeuren. Maar bij 62% staat het eigen specialisme dus niet in de top 3! Huisartsen, kinderartsen en … psychiaters blijken het meest te 'passen' bij hun vak. Matig tevreden lijken internisten en chirurgen. Bedrijfsartsen, verpleeghuisartsen en gynaecologen lijken het minst tevreden: bijna geen van hen zag het eigen specialisme als meest passend tevoorschijn komen. Er is wel commentaar over de uitslag: het computerprogramma legt verbanden, verklaart niets. OOk werd in de vragenlijst weinig rekening gehouden met de diversiteit binnen specialismen (bv perifeer of academisch werkend). Lees hier het volledige rapport.
Enfin, in totaal vond dus meer dan 6 op de 10 respondenten hun eigen specialisme niet terug in de top 3 van best passend specialisme. Dat vind ik een zeer opmerkelijke situatie. Wederom wil ik ervoor pleiten om artsen-in-opleiding in een vroeg stadium bewust te maken van het belang van een goede afweging van de diverse specialisatiemogelijkheden. Je bent heel jong als je kiest. Vaak kijk je niet echt vooruit. En het vak waar je in belandt gaat een groot deel van je leven kleuren.

2 Sept '07

Geen opmerkingen: