DAMES: KOFFIE!

Uit de FINE studie kwam naar voren dat het drinken van 3 koppen koffie per dag bij mannen een remmend effect heeft op cognitieve achteruitgang (en viscurry...). Franse onderzoekers hebben deze resultaten niet kunnen bevestigen bij mannen, maar wel bij vrouwen. Cognitief functioneren (oa mbv de Mini-Mental State Examination), de evt diagnose 'dementie' en cafeïne consumptie werden geëvalueerd bij start en na 2 & 4 jaar. Franse vrouwen dronken meer koffie dan mannen. Iha dronken hoger geschoolden meer koffie. Vrouwen die minstens 3 koppen koffie per dag dronken, bleken 18% minder kans te hebben op het ontwikkelen van woordvindstoornissen en 33% minder kans op geheugenstoornissen. Dit positieve effect van koffie werd bij Franse mannen niet geobserveerd. De incidentie van Alzheimer dementie bleek gelijk onder koffie en niet-koffie drinkers. De auteurs speculeren over het verschil tussen mannen en vrouwen: is er een verschil in het metabolisme van cafeïne tussen mannen en vrouwen? Zijn vrouwen gevoeliger voor de (positieve) cholinerge eigenschappen van cafeïne dan mannen? Is er een positieve associatie tussen cafeïne en oestrogenen? Ook suggereren ze dat er een selectie kan zijn ontstaan van "healthy survivors". Opmerkelijk is dat ze niet hebben uitgezocht wat voor soort koffie geconsumeerd werd. Dit laatste lijkt me, mede gezien het resultaat van de FINE studie wel zeer interessant. Wat is het verschil in koffie-voorkeur tussen Nederlandse mannen & vrouwen versus Franse mannen & vrouwen? Wie gaat waar voor de cafee au lait? De espresso? De cafee grande?


05 Sept '07

Geen opmerkingen: