TAMOXIFEN EN MANIE

Studies hebben aangetoond dat de concentratie vh enzym protein kinase (PKC, betrokken bij bijv neuronale prikkelbaarheid en plasticiteit, signaal-transductie, leren & geheugen in het brein) in de hersenen van mensen met een manisch-depressieve stoornis is toegenomen. Ook uit genetisch onderzoek kwam een associatie tussen manisch-depressiviteit en het gen dat codeert voor PKC naar voren. Lithium en valproaat, de huidige medicatie bij een manie, lijken invloed op PKC uit te oefenen. Tamoxifen is een medicijn dat de receptoren voor oestrogenen blokkeert en zo een anti-oestrogene werking heeft. Het wordt gebruikt ter voorkoming van de groei van kwaadaardige cellen, die gevoelig zijn voor oestrogenen, bij borstkanker. Tamoxifen remt ook het enzym PKC èn passeert de bloed-hersen-barrière. Proefdier onderzoek toonde aan dat Tamoxifen bij ratjes een anti-manisch effect heeft. Nu toont een 1e studie dit ook bij mensen aan. Gedurende 3 weken werden 16 patiënten met een ernstige manie behandeld met ofwel Tamoxifen, ofwel een placebo. De patiënten die met Tamoxifen werden behandeld, begonnen na 5 dagen op te knappen. Vijf van de 8 vertoonden een verbetering van 50% of meer op een manie-scorelijst (Young Mania Rating Schale), in vergelijking met slechts 1 van de 8 placebo-behandelde patiënten. Er traden geen ernstige bijwerkingen op. Uiteraard is nader onderzoek nodig, maar het lijkt het de moeite waard verder te gaan kijken naar PKC remmende middelen. Hierbij zal dan ook moeten worden gekeken naar middelen die geen bijkomstige werking (zoals Tamoxifen op oestrogenen) hebben (Zarate et al. Bip Dis '07;9:567-70).


18 Sept '07

Geen opmerkingen: