GELOOF IN JE GROEI!

373 12-jarige kinderen werden gedurende 2 jaar van hun schooltijd gevolgd. Ze begonnen hun schooljaar allen met een vergelijkbaar basisniveau in wiskunde. De scholieren die erin geloofden dat hun brein zich qua 'intelligentie' nog verder kon ontwikkelen, presteerden in dat schooljaar beter dan klasgenoten die dachten dat intelligentie een vaststaand niveau had. Gedurende de 2 daarop volgende jaren, nam het prestatieverschil steeds meer toe. De scholieren die geloofden dat hun intelligentie verder kon groeien, waren ook meer gemotiveerd aan het studeren, geloofden meer in de kracht van hard werken en reageerden constructiever op eventuele tegenslagen op school. Vervolgens keken de onderzoekers naar 91 12-jarigen, die allen matig presteerden in wiskunde. Aan 48 van hen vertelden ze dat er een fantastische ontwikkeling van hun intelligentie te creëren zou zijn door het volgen van een workshop van 8 sessies, gericht op studievaardigheden. Aan 43 andere scholieren vertelden ze dit verhaal niet. Ook deze groep ging de workshop volgen. De 48 scholieren die de workshop volgden met het idee dat dit hun brein intelligenter zou maken, bleken na 8 sessies hun wiskunderesultaten weer op peil te hebben. Ze hadden significant betere cijfers dan hun 43 klasgenootjes. In die groep bleven de studiecijfers zelfs dalen. Kortom, een eenvoudige studietip: geloof in de capaciteit van je brein om verder te groeien tot academisch topniveau! (Mozart of Boyce erbij en je bent binnen) (Child Dev ’07;8:246-65)

20 Sept '07

Geen opmerkingen: