WORLD HEALTH (I)

Bericht uit The Lancet: psychiatrische stoornissen vormen 14% van de wereld ziektebelasting. Prof Prince, King's College, London, benoemt dat deze stoornissen een zwaardere belasting vormen dan hartziekten, CVA’s en maligniteiten: "No health without mental health". Hij legt het accent hierbij op de invloed van psychiatrische stoornissen op andere ziekten: "they complicate their treatment, are usually linked to poorer outcomes, including a higher death rate for patients". "Mental health awareness needs to be integrated into all elements of health and social policy, health-system planning, and delivery of primary and secondary general health care".

12 Sept '07

Geen opmerkingen: