JEUGDIGE DELINQUENTEN

Vrijdag 28 Sept as. houdt Robert Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater in het CURIUM-LUMC, zijn oratie "B(l)ooming business?!". Hierin zal hij pleiten voor aandacht voor de diagnostiek en behandeling van jongeren met psychiatrische problemen. De prevalentie van ernstige psychiatrische problematiek onder jongeren blijkt zo’n 7% te zijn. Het Trimbos instituut meldt dat slechts 2,5% hulp krijgt. Een deel van deze jongeren komt in contact met justitie. Eén van Vermeirens onderzoekslijnen richt zich op delinquente jongeren met psychiatrische problemen. Onder de 7000 jongeren (12-18 jaar) die jaarlijks in een justitiële jeugdinrichting verblijven, lijdt een aantal aan een psychiatrische stoornis, maar in jeugdinrichtingen wordt niet gewerkt met een systematische wijze van screening. Hierdoor is sprake van onderbehandeling. Vermeiren: "Het is onmogelijk om de duizenden jongeren die jaarlijks een inrichting binnenkomen door een kinderpsychiater te laten beoordelen. Er zijn niet genoeg deskundigen om dat te kunnen doen. Daarom willen we een computersysteem ontwikkelen dat het mogelijk maakt die jongeren te selecteren die vermoedelijk psychiatrische problemen hebben. Je kunt het bestaan van een psychiatrische stoornis niet vaststellen alleen op basis van een vragenlijst, maar zo'n lijst maakt het wel mogelijk een gefundeerde voorselectie te maken van die jongeren waarbij een vermoeden bestaat van zo'n stoornis. Om deze te kunnen vaststellen, moet dan een psychiatrisch onderzoek gedaan worden, waarbij ook moet worden doorgevraagd op de antwoorden die de jongere heeft ingevuld". Binnen de GGZ Leiden e.o, (waaronder het LUMC) wordt al langer gewerkt met het computersysteem Routine Outcome Monitoring (ROM) bij volwassenen. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid om bij te houden in hoeverre patiënten gedurende hun behandeling opknappen. Ook biedt deze wijze van vastleggen van gegevens legio opties voor onderzoek. Het CURIUM heeft dit systeem bruikbaar gemaakt voor jongeren, zowel in de kliniek en polikliniek van het CURIUM. Dit systeem willen ze nu in justitiële jeugdinrichtingen gaan toepassen.

26 Sept '07

Geen opmerkingen: