HEB JIJ VOOROORDELEN?

Heb jij vooroordelen? Artsen en andere (medisch) hulpverleners moeten zo bewust mogelijk zijn van gedachten en emoties die ze ervaren in het contact met patiënten en collegae. Onbewuste negatieve gevoelens die je naar een patiënt toe hebt bijvoorbeeld, kunnen maken dat je de patiënt te snel en oppervlakkig onderzoekt. Met als gevolg dat je de patiënt tekort doet en het risico op medische fouten. Een aantal universiteiten uit diverse landen doen gezamenlijk onderzoek naar het feit dat mensen zich niet altijd bewust zijn van hun gedachten, die de basis vormen voor hun gevoelens, gedachten en handelen. Ze hebben hun onderzoek samengebracht op de website Implicit Harvard. Hierop werken zij met hun methode om verschillen tussen bewuste en automatische, vaak onbewuste gedachten aan te tonen: de Impliciete Associatie Test (IAT). Op de site kan je zelf participeren in het onderzoek, en/of een aantal demonstratietestjes doorlopen om je eigen (onbewuste) vooroordelen, gedachten en gevoelens zichtbaar te maken. Over leeftijd, dik/dun, politieke voorkeuren, etniciteit etc etc. De Amerikaanse en Engelse versies zijn het meest uitgebreid.

20 Sept '07

Geen opmerkingen: