WHEN THE CHEERING STOPS

Vijftien procent van 1594 professionele football-players, rapporteerden in een vragenlijst te lijden aan een depressie. Bij ongeveer 15% hiervan was sprake van een ernstige depressie. Er waren sterke correlaties met fysieke pijnklachten en conditie, financiële problemen, relatieproblemen en problemen met ouder worden. De meerderheid gaf aan geen hulp te hebben gezocht, aangezien dit ze een “weak or embarrassed” gevoel zou geven. "What our research tells us is that this population of retired professional athletes would benefit from a proactive educational and clinical outreach programs, possibly beginning even before retirement, as a way to help improve the likelihood that retired football players will achieve a high quality of life after football"

Juli '07

Geen opmerkingen: