PLACEBO

De nucleus accumbens (NA) projecteert naar delen van het limbisch systeem in de frontale hersenen. De NA speelt een rol in het ‘drug rewarding system’ (gebied verantwoordelijk voor beloning van gedrag, betrokken bij verslaving). Diverse drugs, als amfetaminen en cocaïne veroorzaken in de NA een toename van dopamine. Veertien vrijwilligers deden mee aan een onderzoek naar, zoals de onderzoekers zeiden, "de werking van een nieuwe pijnstiller". Gezegd werd dat ze ofwel de nieuwe pijnstiller, ofwel een placebo (een neppil, Latijn = 'ik zal behagen') zouden krijgen. Eigenlijk zouden alle proefpersonen echter allemaal een placebo krijgen…. De proefpersonen kregen een pijnlijke injectie met zout water in de musculus masseter. Gedurende deze procedure werd er een PET-scan van het brein gemaakt. Bij de proefpersonen die aangaven dat de 'pijnstiller' (=placebo) goed zijn werk deed, werd op de scan een verhoogde dopamine activiteit in de NA gezien. Bovendien bleek dat de personen die tevoren hadden aangegeven dat ze "veel vertrouwen" in de nieuwe pijnstiller hadden, de NA nog actiever werd. Vervolgens werd bij deze zelfde groep een functionele MRI (fMRI)-scan gemaakt, terwijl zij een gokpelletje deden waarmee geld te verdienen was. Bij de personen die hadden aangegeven winst te verwachten van hun spel, werd sterkere activatie van de NA gezien; dit waren dezelfde personen die ook hadden aangegeven dat zij een goed pijnstillend effect van de placebo voelden en bij wie toen de NA ook sterker geactiveerd werd. Er is blijkbaar een verband tussen de functie van de nucleus accumbens als ‘rewardsysteem’ en het placebo effect – wat verklaart waarom de pil bij sommigen wel, en anderen niet werkt en wat wellicht mogelijkheden gaat bieden om een placebo bewuster te gaan gebruiken voor therapeutische doeleinden.

20 Juli '07

Geen opmerkingen: