OBSESSIEF COMPULSIEVE STOORNIS

De servieskopjes rechtzetten, herhaaldelijk je handen wassen en nog even checken of de deur nou echt wel dicht zit. Het leven van Florian (17) en Suzanne (24) werd lange tijd beheerst door hun obsessief compulsieve stoornis. Het verdient respect dat zij bereid zijn om op TV te vertellen hoe dit hun leven beïnvloedde. ‘Jong / Ik heb een dwangneurose; Presentatie: M. Venderbosch; Afl.5-4-'06.

Juli '07

1 opmerking:

Dr. Shock zei

Instructief filmpje.