TAKE A BAO IF YOU ARE NOT SUPERSTITIOUS

In Singapore zijn de bijgelovigen ideeën van 68 artsen, verpleegkundigen en medische studenten onderzocht. Slechts 11 erkennen bijgelovig te zijn. Echter, 31 geven aan te geloven dat het ongeluk (= een drukke of moeizame dienst) brengt een bao of meat dumpling te eten. Ook met het dragen van zwarte (N=5) of rode (N=1) kleding gedurende de dienst zou je een drukke dienst over je af kunnen roepen. Veertien geloven dat een bad (waaronder 6 een zgn 'zevenbloemenbad'), vlak voor de dienst, geluk brengt, in de vorm van een ‘rustige dienst'. 24 geloven dat specifieke personen ongeluk aantrekken als ze dienst hebben en 32 weigeren gedurende de dienst de zin "het is een rustige dienst" te zeggen, tot de dienst daadwerkelijk voorbij is. (Ann Acad Med Singapore, 2007 Mar;36(3):217-20).

Juli '07

Geen opmerkingen: